Új tanulmány indul: Járj győztesen! – Józsué könyve

Szeretettel hívunk, hogy tanulmányozz ismét velünk, a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe: 

Járj győztesen! – Józsué könyve

Kezdés: 2019. szeptember 1. (vasárnap)
Befejezés: 2019. október 13. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 6 hét

Felmerült már benned, hogy milyen könnyedén esünk a mi lenne, hacsapdájába, és milyen könnyen adjuk meg magunkat a félelemnek ahelyett, hogy Istenben bíznánk?

Józsué könyve arra tanít minket, hogy emlékezzünk Isten ígéreteire, és hogy Istenben bízzunk minden olyan dolgot illetően, amit Ő bízott ránk. Józsué példát mutat abban, hogyan kell győztesen járni. Győztesen járni annyit tesz, mint Isten ígéreteire támaszkodni, de ez nem egy passzív időtöltés. Ehhez minden egyes nap aktívan tennünk kell: hinnünk kell az ígéretekben és meg kell élnünk őket. Izráel népe az Ábrahámmal kötött kegyes szövetség értelmében birtokba vehette a földet (1 Mózes 12:1-5), azonban az, hogy mennyire élvezhették annak áldásait attól függött, hogy mennyire tudtak hűségesen engedelmeskedni Istennek.

Ugyanaz az Isten, aki Józsuéval és az izraelitákkal volt, most velünk is itt van. Ugyanazokkal az ígéretekkel bátorít minket, és azt akarja, hogy fogadjuk el azt az örökséget, amely már régóta a miénk. Azért imádkozunk, hogy ez a tanulmány segítsen neked győztesen járni.”

(Idézet a Járj Győztesen tanulmányi naplónkból)


Gyere és csatlakozz valamelyik Facebook csoportunkhoz!

Új tanulmányunk csoportos és egyéni módon is végezhető.

csoportos tanulmányozáshoz válaszd ki az alábbiak közül a számodra leginkább megfelelőt és az adott csoport alatti linkre kattintva jelentkezhetsz:

– Nagycsoport – minimum 25 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Mária)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2317362581715580/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Margó)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2461717887443847/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Kinga)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1092375160966668/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1322529621245046/

Aki a bible.com (https://my.bible.com/hu/) oldalon keresztül szeretné közösen olvasni másokkal a napi áhítatunkat, jelezze Margónak: [email protected]

Egyéni tanulmányozás:
• Weboldalunkról (szeresdnagyonistent.hu) letöltheted a tanulmányozó naplót, a napi bejegyzéseinket pedig követheted weboldalunk blogján, vagy feliratkozhatsz hírlevelünkre is.
• A tanulmány kezdete után applikációnk segítségével mobiltelefonodon is követheted rövid napi áhítatainkat: https://www.bible.com/hu/reading-plans
Tanulmányi naplónkat igényes és időtálló formában, 2000 Ft-os áron nyomtatva is megrendelheted vagy Budapesten személyesen átveheted (22. és 11. kerületben). Naplót csak utalás után tudunk postázni. Info: [email protected]

Mikeás könyve – 3. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 5:7-9, Apostolok cselekedetei 17:1-4; 18:1-4, 24

IMÁK: Mikeás 5:7

További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17, 18, 19

Mikeás ígéretet tesz Júda népének, hogy Isten nem fogja örökre elpusztítani őket. Jákób maradéka elvegyül a népek között amikorra a Messiás eljön, hogy uralkodjon Jeruzsálemben. Ez egy olyan ígéret, ami bizonyosan bátorította őket.

Láthatjuk, hogy ez az ígéret hogyan vált valóra a történelemben. Az Apostolok cselekedetei beszámol zsidókról, akik Jézus lábaihoz járultak, olyanokról, akik idegen nemzetek között laktak. Olvashatunk zsinagógákról, amik Thesszalonikában és Korinthusban, görög városokban álltak. Olvasunk Aquiláról és Priscilláról, zsidókról, akik Rómában éltek és Apollósról, egy egyiptomi, Alexandriából származó zsidóról is.

A zsidókat borzalmas módon üldözték a történelem folyamán. Mégis, ott vannak a világ számos országában, különböző helyeken és kultúrákban élve még mindig tartják zsidó szokásaikat, életmódjukat. Isten gondot visel rájuk.

Idegen vagyok abban az országban, ahol élek, de nem vagyunk-e mind idegenek ebben a világban a 2 Péter 2:11 szerint? Isten gondot visel rád, mint egy ebben a világban élő idegenre. Nem hagy magadra!

Drága Atyám, századokon keresztül viselted gondját a népednek, óvtad őket a gonosz minden formájától. Hűséges voltál az Izráelnek tett ígéreteidhez és a nekem tett ígéreteidhez is az vagy. Köszönöm, Uram, hogy gondot viselsz rám, mint idegenre ebben a világban. Segíts, hogy emlékezzek, a Menny polgára vagyok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 1. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 1:3-5, 2 Királyok 17:21-23

IMÁK: Hóseás 1:5

További olvasmány: 2 Királyok 17:7-20

Mint oly sok más embernek a Bibliában, Gómer fiainak is beszédes nevet választott az Úr. Az első gyermeket, egy fiút, Jezréelnek hívtak, ami azt jelenti „Isten szétszór” vagy „Isten széthint”.

Jezréel egy város volt Issakár törzsében, Gilboa hegye mellett, és azzal a súlyos ítélettel hozható összefüggésbe, melyet Jéhú hajtott végre Aháb háza népén (2 Királyok 9-10; és lásd 1 Királyok 21:21-24). Annyira lelkes volt Jéhú mikor megtisztította a földet Aháb gonosz leszármazottaitól, hogy sokkal több embert gyilkolt meg, mint amennyit Isten parancsolt, beleértve Ahazjá királyt is, Júda királyát és negyvenkét rokonát (2 Királyok 9:27-10:14).

Hóseás fiának születésén keresztül jelentette be Isten, hogy meg fogja bosszulni az ártatlan vérontást, melyet Jéhú vitt végbe, és véget vet Jéhú családjának Izráelben. Ez Kr.e. 752-ben teljesedett be, amikor Zekarját meggyilkolták, Jéhú ük-ükunokáját, és ez a dinasztia utolsó királyának uralkodását is jelentette. Isten azt is előre bejelentette, hogy Izráel egész királyságának vége lesz, amikor a hadserege legyőzettetik, ami Kr.e. 724-ben következett be.

Időnként azt érezzük, hogy a gonoszságnak, ami körülvesz minket, vagy a sérelmeknek, amit az emberek ellenünk elkövetnek, nem lesz büntetése. De Isten figyelmét nem kerüli el az, ami velünk történik. Ő látja, Ő tudja és Ő egy igazságos Isten. Semmi sem kerüli el az Ő figyelmét, semmi sem marad számára észrevétlen.

Drága Istenem, Te látsz engem. Te látod az én fájdalmamat, Te látod az én összetört szívemet. Te mindenről tudsz és mindent megengedsz, ami az életemben történik a Te tökéletes akaratodnak megfelelően. Atyám, segíts bíznom Benned. Segíts bízni abban, hogy Te Szent és Igaz vagy. Ámen.

 /YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Válaszd a bátorságot! – 2. hét / 1. nap

Bátran féld Istent az emberek helyett

Olvasd el: Példabeszédek 1:7; Példabeszédek 8:13; Példabeszédek 29:25

IMÁK: Példabeszédek 29:25

Amikor más emberek rosszallásától tartunk, amikor attól félünk, hogy nem ütjük meg valakinek a mércéjét, és amikor félünk, hogy csalódást okozunk valakinek, ilyenkor az emberektől félünk. Ez egy veszélyes csapda, mert ha így teszünk, az emberekbe vetjük a bizalmunkat, ahelyett, hogy az Úrba vetnénk. Az embereknek való tetszés bebörtönönzi a szívünket. Az istenfélelem (teljes bizalom) viszont felszabadítja. Bátornak kell lennünk és Istent kell félnünk az emberek helyett, tudva, hogy ez a döntés biztonsághoz vezet minket, a összehasonlítgatás, bátortalanság és elégedetlenség csapdája helyett. Az Istenben való bizalom megelégedettséget, áldást, szabadságot és biztonságot ad. Az Úr félelme élethez vezet! A Péld 31:30-ban ezt olvassuk: “Mert a báj csalóka, és elmúlik a szépség, de dicséretre méltó az az asszony, aki tiszteli és féli az Örökkévalót!”. Istent félni bátor és dicséretre méltó dolog!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy biztos helyre vezetsz engem, amikor teljesen megbízom Benned. Segíts, hogy bátor legyek Téged félni az emberek helyett és szabadíts meg az embereknek való tetszés börtönétől. Uram, bevallom, hogy rossz helyen van a félelmem, és Hozzád fordulok teljes szívvel. Erősíts meg a Te Igéddel. Helyettesítsd félelmemet hittel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 3. nap

Bátran tégy jót

Olvasd el: Galata 6:9, Efézus 2:10, Zsoltárok 34:8

IMÁK: Zsoltárok 34:8

Amikor valamilyen „menedékről” olvasunk, akkor én egy olyan helyet képzelek magam elé, amelynek van teteje: egy fedezéket vagy búvóhelyet, amely megvéd a vihartól. Ez egy csodálatos kép arról, hogy mit jelenthet Isten számunkra: biztos pontot, védelmezőt, fedezéket. Ebben a versben azonban még ennél is több rejlik! „Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Örökkévaló!” Ez a rész azt sugallja, hogy amikor az Úrhoz menekülünk, akkor jóságát egy még mélyebb szinten tapasztalhatjuk meg. Az érzékeink (ízlelés, látás) felébrednek jósága jelenlétében, és micsoda öröm is ez! Tehát nemcsak védve vagyok, biztonságban és fedezve, de annyira az Atya közelében vagyok, hogy szinte látom és ízlelem, hogy jóságos. Ez akkora örömmel tölt el! Az Úrhoz menekülni azt jelenti, hogy életünket az Ő közelében élhetjük le, ráadásul bővölködve az örömben.   

Atyám, köszönöm, hogy menedékem vagy. Istenem, annyira hálás vagyok, mert amikor oltalmad közelségét élvezem, akkor felélénkülnek az érzékeim, és természetfeletti öröm tölt el. Köszönöm Istenem állandó jóságodat. Segíts, hogy életem során mindig Te légy a menedékem! Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 2. nap

Bátran bízz

Olvasd el: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10, Zsoltárok 20:7

IMÁK: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10

Isten nem azt kéri, hogy értsük meg. Sokkal inkább arra kér, hogy bízzunk Benne. Bátor hitre van szükség ahhoz, hogy megértés nélkül bízzunk. Sokszor nem értjük majd, hogy mit csinál Isten. De Ő hűséges, és tudjuk, hogy jó, így teljes szívvel bízhatunk Benne. A mi értelmünk nem képes felfogni, hogy milyen bámulatos Isten akarata és terve az életünkre nézve. Amikor elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy bízzunk, pedig nem értjük, hogy mi történik, az olyan, mintha a tó kellős közepén kilépnénk a csónakból, mert Jézus azt mondta. Lehetünk bátrak bízni mindazért, amit már tudunk a mi Istenünkről. Ő mindig meg fogja mutatni, hogy melyik úton kell menned. 

Köszönöm Istenem hűségedet és jóságodat. Köszönöm, hogy adsz erőt bátornak lenni és bízni Benned még akkor is, ha nem értelek. Istenem, tudom, hogy jó terved van az életemre nézve. Emlékeztess arra, hogy a Te akaratodat keressem, hogy megláthassam azt az utat, amelyet Te készítettél el nekem. Teljes szívemmel Benned akarok bízni. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten Ígéretei – 4. hét / 5. nap

Erőnk Istenben van

Olvasd el: Ézsaiás 40:31
IMÁK: Ézsaiás 40:31

Amikor elfáradunk az élet küzdelmeiben és nehéznek érezzük, hogy továbbmenjünk, Istenhez fordulhatunk és kérhetjük, hogy újítsa meg erőnket. Hatalmas Istenünk dicsőségesen biztosítja az erőt azoknak, akik követik jelenlétét és teljesen bíznak Benne. Amint türelmesen megnyugszunk gondviselésében, Ő gyógyulást és reményt hoz, hogy segítsen minket szárnyalni friss lelkesedéssel és energiával.

Saját energiáddal csapkodod a szárnyaidat éppen? Kimerült vagy attól, hogy saját erődből akarod megoldani a problémáidat? Lassíts le és tölts időt azzal az Istennel, aki a problémáidnál hatalmasabb. Kérd, hogy töltsön be megújult reménnyel. Bízz benne, hogy Ő munkálkodik és tudja a megoldást. Mindig szárnyalni fogsz, amikor átadod magad Istennek.

 

Hatalmas Isten, szükségem van a segítségedre, hogy friss szelet adj nekem, hogy tovább repülhessek ezen a héten. Tölts meg a Te reménységeddel. Taníts meg hogyan kell szárnyalni Veled. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya

Isten hordoz

Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát,
 akkor majd ő egyengeti utadat,
 és vezeti lépteidet!

Példabeszédek 3:6

Amikor legutóbb Európába utaztam, olyan mértékű kultúrsokkot és honvágyat éltem át, amire soha nem is számítottam, és olyan icipicinek és elveszettnek éreztem magamat, hogy megígértem magamnak, hogy soha többé nem megyek vissza oda dolgozni. (Azért nem zártam ki egy luxusnyaralás lehetőségét, barátságos idegenvezetővel és drága szállodával. Hátha, majd egy szép napon.) Ez nagyjából 20 éve történt. Két hete megszegtem a fogadalmamat.

Amikor meghallottam, hogy a Szeresd Nagyon Istent (amerikai) csapata a német nők közé készül szolgálati útra, az volt a legnagyobb aggodalmam, hogy a férjem és a lányaim hogy fognak boldogulni nélkülem. De ahogy közeledett az utazás időpontja, eszembe jutott a múltbeli rettenetes élményem, és már inkább amiatt aggódtam, hogy én mit fogok kezdeni a családom nélkül.

2000 januárjában, amikor még csak 18 éves voltam, Milánóban éltem, ahová anyukámmal költöztünk, hogy hátha sikerül fellendíteni a modellkarrieremet. Addig Amerikában, Dallasban (Texas államban) dolgoztam, és az volt az álmom, hogy ezentúl Milánó, Párizs és New York kifutóin fogok megjelenni. Kívülről nagyon izgalmasnak tűnt, valójában azonban életem egyik legnyomasztóbb időszakát éltem meg.  A zord észak-olasz téli hideg könnyedén bekúszott a kabátnak nevezett kis lenge ruhadarabom alá. Ugyan az ügynökségemtől kaptam egy mobiltelefont, de senki nem tudta átállítani angol nyelvre. Akárhány üzenetet is hagytam, egyikre sem érkezett válasz. Minden pincér azt kérdezgette, hogy buborékos vagy mentes vizet kérek, nekem viszont minden vágyam egy repülőjegy lett volna haza.

Napjaim nagy része azzal telt, hogy néztem a végeláthatatlan nevű utcatáblákat, számtalanszor álltam az albérletünk udvarán a hajnali órákban, frissen mosott, törölközőbe csavart hajjal, hogy néhány mondatot válthassak a barátommal, aki Texasban volt. Soha nem volt képes megérteni az időeltolódást. A Dolce Gabbana cégnél a főnökeim pedig csak azt hajtogatták a foguk között sziszegve, hogy „Mosolyogj, Amanda!” Nem tágított mellőlem a szenvedés, miután sikerült azt egyszer vidámságnak feltüntetnem.

Aztán egy újabb hosszú nap után, melynek végén nagy tányér gőzölgő tésztával próbáltam vigasztalódni, ahogy hazaértem az albérletünkbe, anya épp telefonált. Valami történt otthon a testvéremmel, és súlyos volt a helyzet. Meg sem tudtuk várni a divathetet, ami már csak néhány héttel később lett volna, azonnal haza kellett utaznunk Texasba. A milánói kínjaim nem is voltak hasonlíthatók ahhoz a szomorúsághoz, ami otthon várt.

Ahogy a testvérem lábadozott, vele együtt gyógyultam én is. Túl sok volt mindez. Eldöntöttem, hogy soha többé nem akarok ilyen messzire menni az álmaim hajszolása érdekében. Csődtömegnek éreztem magam. Persze miután férjhez mentem és anya lettem, és megismertem Krisztust sok-sok évvel később, rájöttem, hogy nem is azt az utat szánta nekem Isten.

Amikor még csak ismerkedtem Istennel, a Példabeszédek 3:5-6 versei óriási változást jelentettek.

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Amikor a magam útját jártam, csak szomorúságot találtam. Ebben már volt tapasztalatom. Viszont amikor elkezdtem Istenben bízni és teljes szívből Őt szeretni, ezerszer is megmutatta, hogy az Ő útjai a lehető legjobbak.

Már hét éve bíztam magamat az Úrra, amikor történetírói munkát ajánlottak a Szeresd Nagyon Istent csapatában. Könnyű szívvel fogadtam el. Isten hihetetlen módon munkálkodik ezen a szolgálaton keresztül, és ideje volt, hogy valaki írásba is foglalja mindazt, amit Ő végzett, hogy minél többekhez eljuthassanak ezek a történetek, nehogy elszalasszuk azokat az alkalmakat, amikor Isten dicsőíthetnénk együtt. Még csak alig egy éve dolgoztam az SZNI-nek, megtudtam, hogy Németországba kell utaznom történeteket írni. Meglepő módon újra könnyen rábólintottunk a családommal együtt.

Ahogy közeledett az utazás időpontja, megrémültem. Mi van, ha odaérek, és nem tudom elolvasni a kiírásokat, ha egész nap csak enni akarok és magamba roskadok, mialatt ezek a drága nők az én munkámra lennének utalva? Mi van, ha a milánói élményemhez hasonlóan újra leblokkolok, és minden csodás eseményről lecsúszom? Mi van, ha cserbenhagyok mindenkit? Mi van, ha megint csődöt mondok? De a férjem és a családom napról napra bátorítottak, Isten pedig utat készített. Így tehát nem tehettem mást, átengedtem az irányítást Istennek, és elindultam. Isten pedig végig hordozott.

Első sorból élvezhettem, milyen drága pillanatokat élnek át együtt ezek az Istennek szolgáló nők. Hogyan ölelik át egymást, hogyan tanulnak egyre többet és többet az Úrról, és ahogy csak kapkodtam a fejem sokféle nyelv között, Isten dicsőségére, megváltoztam. Már nem kellett bogarásznom az utcaneveket, mert ott voltak a barátaim, akik eligazítottak. Nem blokkoltam le és nem görnyedtem össze a félelemtől, mert végig elborított a szeretet. Hasznos voltam, még élveztem is, és kiteljesedtem. Úgy éreztem, újra a helyemen vagyok.

A nélkülem töltött öt nap a férjem és a lányok számára is diadalmas volt. Nagyszerűen boldogultak. Az pedig, hogy óceánokon át utaztam Krisztusért, és mégsem omlottam össze, az pedig az én diadalmam volt.

Amikor az enyém volt a döntés lehetősége, az örvény lefelé húzó erejével haladtam a mélybe és végül gödörbe estem. Mégis, Isten várt rám. Most viszont Rá hagyom a döntést, Ő pedig egyenes ösvényen vezet az ígéreteivel. Hordoz engem. Nagyon örülök, hogy megszegtem a magamnak tett fogadalmamat, és helyette Isten ígéreteit követtem egészen Németországig. Imádkozom azért, hogy te is engedd, hogy Isten vezessen, mert az Alkotó útja sokkal jobb, mint amit ki tudnánk erőszakolni magunknak.

Legyen Övé a dicsőség!

Amanda

 

Amanda odavan mindenért, ami Texasszal vagy Jézussal kapcsolatos. Amellett, hogy két csodálatos lányát neveli, és mindent megtesz, hogy a lehető legjobban szeresse és tisztelje tűzoltó férjét, próbál minél több időt olvasással és írással tölteni. Pontosan tudja, hogy milyen üres volt az élete Isten nélkül, és örökké hálás azokért az emberekért, akik Istenhez vezették.

Amanda azon kevés emberek közé tartozik, akik egyszerre nyitottak és zárkózottak. Még tanulnia kell, hogy hogyan tudja Isten páncélját a szíve felett viselni. Az a vágya, hogy a világon minden nő tudja meg, hogy Isten mennyire szereti őket; így azok visszatérhetnek ahhoz és megmaradhatnak abban az identitásban, amelyet Ő tervezett a számukra.

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-carries-me/

Isten Ígéretei – 2. hét / 3. nap

Bízz az Úrban!

Olvasd el: Példabeszédek 3:5-6
IMÁK:
Példabeszédek 3:5-6

A valaha élt legbölcsebb ember azt tanácsolja, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk, hanem hajoljunk meg Isten akarata előtt. Amikor teljesen rábízzuk magunkat Istenre, hogy Ő irányítsa az életünket, és Őt tesszük meg életünk Urának, akkor megnyitja értelmünket, és bölcsességet ad, hogy merre menjünk. Az Úrra kell támaszkodnunk, és búcsút kell intenünk az önjáró életnek.

Ahogy Isten jelenlétét keressük, egyenessé teszi az ösvényünket. Többé nem kell erőlködnünk és aggódnunk a következő lépés miatt, mert az Ő irányába mozdulunk, és az ajtókat Ő nyitja ki számunkra. Hogyan ismerhetik meg mások az Urat a tetteinken keresztül? Kérjük Őt, hogy segítsen a mindennapjaink minden részletét Rá bízni.

 

Uram, köszönöm, hogy irányítod a lépteimet. Segíts, hogy bízzam abban, hogy a Te utaid jobbak az enyémeknél. Semmit nem akarok magamnak megtartani. Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: Greizer Zsófia