Törekedj a békességre

Ezen a héten azt vesszük górcső alá, hogy mit jelent békét teremteni. A Zsoltárok könyvének 34. része arra utasít bennünket, hogy keressük a békét és törekedjünk rá.

A 34. zsoltár a hálaadózsoltárok közé tartozik. Szerzője, Dávid király, nagyságáért dicsérte az Istent. Megemlékezett róla, hogy Isten válaszolt neki és megszabadította a félelmeitől. Dávid felismerte, hogy mennyi mindent tett érte Isten és abban akar bátorítani másokat, hogy hogyan bízzanak az Úrban és ismerjék meg jobban. Dávid tanácsai közül az egyik az, hogy törekedjünk a békére.

A béke, mint téma, gyakran felbukkan a Biblia lapjain. A Róma 12:18 arra figyelmeztet bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy mindenkivel békességben éljünk. Jézust a Békesség Fejedelmének nevezik (Ézsaiás 9:6), aki békességet ígér az Őt követőknek és arra buzdít minket, hogy ne féljünk (János 14:27). Jézus áldozata megbékéltetett minket Istennel (Róma 5:1). A békesség egyike a Szent Szellem gyümölcseinek (Galata 5:22), tehát egy olyan dolog, ami egyértelműen megmutatkozik egy Krisztuskövető életében.

De ha Isten megígérte, hogy békességünk lesz, akkor Dávid miért utasít minket arra az általa írt zsoltárban, hogy keressük és törekedjünk rá? Ha a békességet csak úgy kapjuk, akkor miért kell megdolgoznunk érte?

Amikor egy országban béke van, akkor az általában azt jelenti, hogy nincs háború, vagyis a nemzet nem áll hadban sem egy másik országgal, sem pedig polgárháború formájában. Ez azt jelenti, hogy a polgárokat sem zavargások, sem pedig félelem nem kínozza. A béke azzal jár, hogy azok, akik hatalmon vannak az alájuk rendeltek javáért munkálkodnak és a lakosok igényei be vannak töltve.

A politikai béke nem jön létre csak úgy. Ez bukott természetünk számára teljesen természetellenes állapot, így olyan dologgá vált, amelyért küzdenünk kell. És küzdenünk kell érte nem csupán a nemzetünkben, de a kapcsolatainkban, a családjainkban, a közösségeinkben és a szívünkben is. A békére törekvés velünk kezdődik. Ha ebben a világban békét akarunk, akkor először a saját szívükben kell békére lelnünk.

Ha azt teszem, amit csak akarok, akkor az elmém és a szívem ritkán tapasztalja meg a békét. Folyamatosan azért dolgozok, hogy lehúzhassam a következő tételt a listámról és hogy mindent elvégezzek, amit el kell végezni. Biztosra akarok menni, hogy nem feledkeztem meg semmiről, hogy az életem ne essen szét. Keményen dolgozok azért, hogy minden jót megtegyek. Gyakran elhiszem azt a hazugságot, hogy a tetteim és a munkám – mindaz, amit az evangéliumért végzek, és mindaz, amit nem – békét teremt majd.

Amikor az életemben nem a béke uralkodik, az azért van, mert nem hiszek teljes mértékben a Békesség Fejedelmében. Minden törekvésem, hogy kiérdemeljem Isten szeretetét, vagy hogy elnyerjem mások tiszteletét, elfogadását és megbecsülését, megakadályoz abban, hogy békességben éljek. Ahelyett, hogy Benne bíznék, inkább magamban bízok, elvesztve azt a békét, amellyel Ő oly bőkezűen megáld.

Az Ézsaiás 30-ban Isten Izráel népének szemére veti, hogy mennyire nem bíznak benne. A 15. vers így szól: „Ha visszatértek hozzám, ha bennem megpihentek: megmenekültök. Ha bíztok bennem és nem aggódtok, ha belső békétek és nyugalmatok megőrzitek: erőt adok nektek. De nektek nem kellett ez a menedék!” Ha ez nem a pontos leírása annak, amit én teszek, akkor nem tudom, mi az. Ahelyett, hogy elfogadnám azt a békességet, amit a Békesség Fejedelme nap mint nap felkínál nekem, inkább a saját erőmre próbálok támaszkodni, azonban azáltal, hogy magamban bízok, szem elől tévesztem az Ő békességét. Ezáltal nem csupán a saját szívem nyugalmát veszítem el, hanem annak a csapdájába esek, hogy magamban bízok, és úgy érzem, az életem egyetlen területén sincs szükségem Istenre.

Milyen lenne, ha ténylegesen a békére törekednénk? Hogyan tudsz jobban bízni a Békesség Fejedelmében az előttünk álló időszakban? Mi az, amit a gyakorlatban is megtehetsz, hogy a békére törekedj? Talán egy komplikált kapcsolatban tudnád ezt megélni, ahol egy lépést kellene tenned a megbocsátás felé. Talán arról van szó, hogy meg kellene nyugodnod abban a tudatban, hogy attól függetlenül is elég vagy, miként fest a tennivalóid listája.

A Filippi 4 még mélyebb bepillantást nyújt és még több gyakorlati ötlettel lát el minket arról, hogy hogyan törekedhetünk a békére. Pál azzal bátorítja a filippi hívőket, hogy Isten békessége, amely minden képzeletet fölülmúl, meg fogja őrizni a szívüket. Ezt ne felejtsd el! Isten békessége olyan, mint egy pajzs, ami körbevesz minket és megvéd a veszélytől. Pál ezután arra bátorítja a filippi gyülekezetet, hogy azokra a dolgokra koncentráljanak, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Azáltal, hogy ezekre a dolgokra összpontosítunk Isten békéje be tud lépni az életünkbe. Ha ahelyett, hogy azon rágódom, mit kellene még elérnem, inkább arra az igazságra figyelnék, hogy Isten szeret és mindenkor a javamat munkálja, akkor békére lelek majd.

Ő a Békesség Fejedelme. Ha a békét keressük, Őt keressük. Fókuszáljunk most arra, ami igaz. Az Ő békessége őrzi meg a szívünket és az életünket, és az Ő békességéért megéri küzdeni.

Fordította: Szabó Anna
Forrás: https://lovegodgreatly.com/seek-peace/

Az élet kenyere

Azzal, hogy Jézus kijelentette, Ő az élet kenyere, sok hallgatójánál kicsapta a biztosítékot. Több tanítvány ezt követően el is hagyta. Ahhoz, hogy jobban fel tudjuk mérni Jézus szavainak súlyát, amikor ez a kijelentés elhangzik, vizsgáljuk meg a János 6-ban leírt eseményeket egy kicsit közelebbről!

János evangéliuma Jézusnak összesen hét „én vagyok” kijelentését rögzíti, és ezek mind azt hivatottak alátámasztani, hogy Jézus Isten Fia, a megígért Messiás. Az „én vagyok az élet kenyere” az első olyan megnyilvánulás, mely megnyitja ezeknek a messiási kinyilatkoztatásoknak a sorát.

Mielőtt ez a mondat elhangzott volna, Jézus számos csodát vitt véghez és az emberek tömegesen kezdték el követni. A páska ünnepének ideje alatt Jézus már nagy tömegek előtt tanított. Ahogy közeledett az este, a tanítványok azt tanácsolták, hogy küldjék el az embereket ételért. Ehelyett azonban Jézus öt kenyér és a két hal segítségével megvendégelt több mint ötezer embert.

Másnap reggel a tömeg mindent tűvé tett Jézus után. Amikor végül ráleltek, Jézus megmagyarázta nekik, hogy nem azért keresték, mert látták és megértették a csodát, amit véghezvitt, hanem mert ingyen ételt akartak, majd elmondta nekik, hogy amire igazán szükségük van, az nem egy újabb étkezés, hanem olyan táplálék, ami örök életet ad. Az emberek ekkor azt hitték, hogy Jézus olyan ételt ad majd nekik, ami sosem fogy el.

Megkérdezték Jézust, hogy vajon olyan kenyeret ad-e nekik, mint a manna, amivel Mózes táplálta az izráelieket a pusztában. Jézus azonban elmagyarázta nekik, hogy Ő az élet kenyere, a táplálék, amire vágynak, és hogy ha hisznek Benne, akkor örök életük lesz. A még mindig összezavarodott tömeg – amely, mint láthatjuk, Jézusnak ellenálló zsidókból állt – nem értette, hogy hogyan tehet Jézus ilyen kijelentést.

Jézus pedig így válaszolt:

„Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, annak örök élete van! Én vagyok az élet kenyere, aki életet ad. Őseitek a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De most itt van az a kenyér, amely a Mennyből szállt le. Aki ebből eszik, soha nem hal meg. Én magam vagyok ez az életadó kenyér, aki a Mennyből jöttem le. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él! Ez a kenyér a testem, amelyet majd áldozatul adok a világ életéért.” – János 6:47-51

Ahogy a zsidók a páska ünnepére készültek, hogy isteni mivoltát alátámassza, Jézus pontosan azt a hasonlatot használta, amely a legkézenfekvőbbnek ígérkezett. Miközben éppen arról emlékeztek meg, ahogyan Isten az őseikről gondoskodott a múltban, Jézus bemutatta nekik, hogy hogyan akar gondoskodni róluk a jövőben: Őáltala.

Amikor az izraeliek a sivatagban vándoroltak, nem volt mit enniük. Túláradó kegyelmének hála Isten mégis adott nekik mannát. Nem adott nekik túl sokat belőle: éppen annyit, amennyire egy napig szükségük volt. Jézus pedig elmagyarázta a népnek, hogy Ő olyan, mint egy jobb, igazi manna; hogy Ő maga az élet forrása.

Ahogy ezen a héten az igazságosság iránti éhséget és szomjúságot tanulmányozzuk majd, bátran nézzünk Jézusra! Jézus az igazságosság megtestesítője, hiszen egyedül Ő elég igaz Isten előtt. Amikor igazságosságra vágyunk, akkor valójában Rá vágyunk. Akkor lelünk igazi békére, ha meg tudunk pihenni az Ő jelenlétében, tudva, hogy egyedül Ő az, akire szükségünk van. Minden egyes nap rábízhatjuk magunkat abban a hitben, hogy egyedül Őrá van szükségünk.

Amikor igazságosságra éhezünk és szomjazunk, akkor valójában Jézusra, az élet kenyerére éhezünk és szomjazunk. Ha imádságban keressük Őt, akkor gondoskodni fog rólunk. Igéjét olvasva békére és nyugalomra lelhetünk a lelkünk és a gondolataink számára. Ő az a táplálék, amelyre minden áldott nap szükségünk van, és Ő megígérte, hogy gondoskodik rólunk.

Egy barátom egyszer azt mondta, hogy nem szereti, ha minden nap várnia kell az Isten adta mannára. Sokkal kényelmesebb számára, ha tarthat belőle a fagyasztóban. Ezzel én is így vagyok. Szeretem tudni, hogy még elegendő kegyelem maradt számomra ahhoz, hogy túléljem a napot, a hetet, vagy éppenséggel a hónapot. Ez azonban nem enged túl sok teret a hitünk növekedésének vagy Istennek arra, hogy túlszárnyalja az elképzeléseimet.

Ő az élet kenyere, aki életet ad. Ha az Ő lakomáján ülünk, akkor semmiben sem szenvedünk hiányt. Keressük együtt az Ő igazságosságát! Amikor hozzá fordulunk, akkor a szívünk békére és nyugalomra lel. Ha elhisszük, hogy Ő minden, amire szükségünk van, akkor el tudjuk fogadni a gondoskodásának legfőbb megnyilvánulását is: Őt magát. Ő elég. Ő minden, amire szükségünk van. Minél többet tudunk meg róla, annál jobban éhezzük és szomjazzunk majd a jelenlétét.

Melissa

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-bread-of-life/

Új tanulmány indul: Járj győztesen! – Józsué könyve

Szeretettel hívunk, hogy tanulmányozz ismét velünk, a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe: 

Járj győztesen! – Józsué könyve

Kezdés: 2019. szeptember 1. (vasárnap)
Befejezés: 2019. október 13. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 6 hét

Felmerült már benned, hogy milyen könnyedén esünk a mi lenne, hacsapdájába, és milyen könnyen adjuk meg magunkat a félelemnek ahelyett, hogy Istenben bíznánk?

Józsué könyve arra tanít minket, hogy emlékezzünk Isten ígéreteire, és hogy Istenben bízzunk minden olyan dolgot illetően, amit Ő bízott ránk. Józsué példát mutat abban, hogyan kell győztesen járni. Győztesen járni annyit tesz, mint Isten ígéreteire támaszkodni, de ez nem egy passzív időtöltés. Ehhez minden egyes nap aktívan tennünk kell: hinnünk kell az ígéretekben és meg kell élnünk őket. Izráel népe az Ábrahámmal kötött kegyes szövetség értelmében birtokba vehette a földet (1 Mózes 12:1-5), azonban az, hogy mennyire élvezhették annak áldásait attól függött, hogy mennyire tudtak hűségesen engedelmeskedni Istennek.

Ugyanaz az Isten, aki Józsuéval és az izraelitákkal volt, most velünk is itt van. Ugyanazokkal az ígéretekkel bátorít minket, és azt akarja, hogy fogadjuk el azt az örökséget, amely már régóta a miénk. Azért imádkozunk, hogy ez a tanulmány segítsen neked győztesen járni.”

(Idézet a Járj Győztesen tanulmányi naplónkból)


Gyere és csatlakozz valamelyik Facebook csoportunkhoz!

Új tanulmányunk csoportos és egyéni módon is végezhető.

csoportos tanulmányozáshoz válaszd ki az alábbiak közül a számodra leginkább megfelelőt és az adott csoport alatti linkre kattintva jelentkezhetsz:

– Nagycsoport – minimum 25 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Mária)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2317362581715580/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Margó)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2461717887443847/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Kinga)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1092375160966668/

– Közepes csoport – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/1322529621245046/

Aki a bible.com (https://my.bible.com/hu/) oldalon keresztül szeretné közösen olvasni másokkal a napi áhítatunkat, jelezze Margónak: [email protected]

Egyéni tanulmányozás:
• Weboldalunkról (szeresdnagyonistent.hu) letöltheted a tanulmányozó naplót, a napi bejegyzéseinket pedig követheted weboldalunk blogján, vagy feliratkozhatsz hírlevelünkre is.
• A tanulmány kezdete után applikációnk segítségével mobiltelefonodon is követheted rövid napi áhítatainkat: https://www.bible.com/hu/reading-plans
Tanulmányi naplónkat igényes és időtálló formában, 2000 Ft-os áron nyomtatva is megrendelheted vagy Budapesten személyesen átveheted (22. és 11. kerületben). Naplót csak utalás után tudunk postázni. Info: [email protected]

Mikeás könyve – 3. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 5:7-9, Apostolok cselekedetei 17:1-4; 18:1-4, 24

IMÁK: Mikeás 5:7

További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17, 18, 19

Mikeás ígéretet tesz Júda népének, hogy Isten nem fogja örökre elpusztítani őket. Jákób maradéka elvegyül a népek között amikorra a Messiás eljön, hogy uralkodjon Jeruzsálemben. Ez egy olyan ígéret, ami bizonyosan bátorította őket.

Láthatjuk, hogy ez az ígéret hogyan vált valóra a történelemben. Az Apostolok cselekedetei beszámol zsidókról, akik Jézus lábaihoz járultak, olyanokról, akik idegen nemzetek között laktak. Olvashatunk zsinagógákról, amik Thesszalonikában és Korinthusban, görög városokban álltak. Olvasunk Aquiláról és Priscilláról, zsidókról, akik Rómában éltek és Apollósról, egy egyiptomi, Alexandriából származó zsidóról is.

A zsidókat borzalmas módon üldözték a történelem folyamán. Mégis, ott vannak a világ számos országában, különböző helyeken és kultúrákban élve még mindig tartják zsidó szokásaikat, életmódjukat. Isten gondot visel rájuk.

Idegen vagyok abban az országban, ahol élek, de nem vagyunk-e mind idegenek ebben a világban a 2 Péter 2:11 szerint? Isten gondot visel rád, mint egy ebben a világban élő idegenre. Nem hagy magadra!

Drága Atyám, századokon keresztül viselted gondját a népednek, óvtad őket a gonosz minden formájától. Hűséges voltál az Izráelnek tett ígéreteidhez és a nekem tett ígéreteidhez is az vagy. Köszönöm, Uram, hogy gondot viselsz rám, mint idegenre ebben a világban. Segíts, hogy emlékezzek, a Menny polgára vagyok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 1. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 1:3-5, 2 Királyok 17:21-23

IMÁK: Hóseás 1:5

További olvasmány: 2 Királyok 17:7-20

Mint oly sok más embernek a Bibliában, Gómer fiainak is beszédes nevet választott az Úr. Az első gyermeket, egy fiút, Jezréelnek hívtak, ami azt jelenti „Isten szétszór” vagy „Isten széthint”.

Jezréel egy város volt Issakár törzsében, Gilboa hegye mellett, és azzal a súlyos ítélettel hozható összefüggésbe, melyet Jéhú hajtott végre Aháb háza népén (2 Királyok 9-10; és lásd 1 Királyok 21:21-24). Annyira lelkes volt Jéhú mikor megtisztította a földet Aháb gonosz leszármazottaitól, hogy sokkal több embert gyilkolt meg, mint amennyit Isten parancsolt, beleértve Ahazjá királyt is, Júda királyát és negyvenkét rokonát (2 Királyok 9:27-10:14).

Hóseás fiának születésén keresztül jelentette be Isten, hogy meg fogja bosszulni az ártatlan vérontást, melyet Jéhú vitt végbe, és véget vet Jéhú családjának Izráelben. Ez Kr.e. 752-ben teljesedett be, amikor Zekarját meggyilkolták, Jéhú ük-ükunokáját, és ez a dinasztia utolsó királyának uralkodását is jelentette. Isten azt is előre bejelentette, hogy Izráel egész királyságának vége lesz, amikor a hadserege legyőzettetik, ami Kr.e. 724-ben következett be.

Időnként azt érezzük, hogy a gonoszságnak, ami körülvesz minket, vagy a sérelmeknek, amit az emberek ellenünk elkövetnek, nem lesz büntetése. De Isten figyelmét nem kerüli el az, ami velünk történik. Ő látja, Ő tudja és Ő egy igazságos Isten. Semmi sem kerüli el az Ő figyelmét, semmi sem marad számára észrevétlen.

Drága Istenem, Te látsz engem. Te látod az én fájdalmamat, Te látod az én összetört szívemet. Te mindenről tudsz és mindent megengedsz, ami az életemben történik a Te tökéletes akaratodnak megfelelően. Atyám, segíts bíznom Benned. Segíts bízni abban, hogy Te Szent és Igaz vagy. Ámen.

 /YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Válaszd a bátorságot! – 2. hét / 1. nap

Bátran féld Istent az emberek helyett

Olvasd el: Példabeszédek 1:7; Példabeszédek 8:13; Példabeszédek 29:25

IMÁK: Példabeszédek 29:25

Amikor más emberek rosszallásától tartunk, amikor attól félünk, hogy nem ütjük meg valakinek a mércéjét, és amikor félünk, hogy csalódást okozunk valakinek, ilyenkor az emberektől félünk. Ez egy veszélyes csapda, mert ha így teszünk, az emberekbe vetjük a bizalmunkat, ahelyett, hogy az Úrba vetnénk. Az embereknek való tetszés bebörtönönzi a szívünket. Az istenfélelem (teljes bizalom) viszont felszabadítja. Bátornak kell lennünk és Istent kell félnünk az emberek helyett, tudva, hogy ez a döntés biztonsághoz vezet minket, a összehasonlítgatás, bátortalanság és elégedetlenség csapdája helyett. Az Istenben való bizalom megelégedettséget, áldást, szabadságot és biztonságot ad. Az Úr félelme élethez vezet! A Péld 31:30-ban ezt olvassuk: “Mert a báj csalóka, és elmúlik a szépség, de dicséretre méltó az az asszony, aki tiszteli és féli az Örökkévalót!”. Istent félni bátor és dicséretre méltó dolog!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy biztos helyre vezetsz engem, amikor teljesen megbízom Benned. Segíts, hogy bátor legyek Téged félni az emberek helyett és szabadíts meg az embereknek való tetszés börtönétől. Uram, bevallom, hogy rossz helyen van a félelmem, és Hozzád fordulok teljes szívvel. Erősíts meg a Te Igéddel. Helyettesítsd félelmemet hittel. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 3. nap

Bátran tégy jót

Olvasd el: Galata 6:9, Efézus 2:10, Zsoltárok 34:8

IMÁK: Zsoltárok 34:8

Amikor valamilyen „menedékről” olvasunk, akkor én egy olyan helyet képzelek magam elé, amelynek van teteje: egy fedezéket vagy búvóhelyet, amely megvéd a vihartól. Ez egy csodálatos kép arról, hogy mit jelenthet Isten számunkra: biztos pontot, védelmezőt, fedezéket. Ebben a versben azonban még ennél is több rejlik! „Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Örökkévaló!” Ez a rész azt sugallja, hogy amikor az Úrhoz menekülünk, akkor jóságát egy még mélyebb szinten tapasztalhatjuk meg. Az érzékeink (ízlelés, látás) felébrednek jósága jelenlétében, és micsoda öröm is ez! Tehát nemcsak védve vagyok, biztonságban és fedezve, de annyira az Atya közelében vagyok, hogy szinte látom és ízlelem, hogy jóságos. Ez akkora örömmel tölt el! Az Úrhoz menekülni azt jelenti, hogy életünket az Ő közelében élhetjük le, ráadásul bővölködve az örömben.   

Atyám, köszönöm, hogy menedékem vagy. Istenem, annyira hálás vagyok, mert amikor oltalmad közelségét élvezem, akkor felélénkülnek az érzékeim, és természetfeletti öröm tölt el. Köszönöm Istenem állandó jóságodat. Segíts, hogy életem során mindig Te légy a menedékem! Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Válaszd a bátorságot! – 1. hét / 2. nap

Bátran bízz

Olvasd el: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10, Zsoltárok 20:7

IMÁK: Példabeszédek 3:5-6, Zsoltárok 9:10

Isten nem azt kéri, hogy értsük meg. Sokkal inkább arra kér, hogy bízzunk Benne. Bátor hitre van szükség ahhoz, hogy megértés nélkül bízzunk. Sokszor nem értjük majd, hogy mit csinál Isten. De Ő hűséges, és tudjuk, hogy jó, így teljes szívvel bízhatunk Benne. A mi értelmünk nem képes felfogni, hogy milyen bámulatos Isten akarata és terve az életünkre nézve. Amikor elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy bízzunk, pedig nem értjük, hogy mi történik, az olyan, mintha a tó kellős közepén kilépnénk a csónakból, mert Jézus azt mondta. Lehetünk bátrak bízni mindazért, amit már tudunk a mi Istenünkről. Ő mindig meg fogja mutatni, hogy melyik úton kell menned. 

Köszönöm Istenem hűségedet és jóságodat. Köszönöm, hogy adsz erőt bátornak lenni és bízni Benned még akkor is, ha nem értelek. Istenem, tudom, hogy jó terved van az életemre nézve. Emlékeztess arra, hogy a Te akaratodat keressem, hogy megláthassam azt az utat, amelyet Te készítettél el nekem. Teljes szívemmel Benned akarok bízni. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Isten Ígéretei – 4. hét / 5. nap

Erőnk Istenben van

Olvasd el: Ézsaiás 40:31
IMÁK: Ézsaiás 40:31

Amikor elfáradunk az élet küzdelmeiben és nehéznek érezzük, hogy továbbmenjünk, Istenhez fordulhatunk és kérhetjük, hogy újítsa meg erőnket. Hatalmas Istenünk dicsőségesen biztosítja az erőt azoknak, akik követik jelenlétét és teljesen bíznak Benne. Amint türelmesen megnyugszunk gondviselésében, Ő gyógyulást és reményt hoz, hogy segítsen minket szárnyalni friss lelkesedéssel és energiával.

Saját energiáddal csapkodod a szárnyaidat éppen? Kimerült vagy attól, hogy saját erődből akarod megoldani a problémáidat? Lassíts le és tölts időt azzal az Istennel, aki a problémáidnál hatalmasabb. Kérd, hogy töltsön be megújult reménnyel. Bízz benne, hogy Ő munkálkodik és tudja a megoldást. Mindig szárnyalni fogsz, amikor átadod magad Istennek.

 

Hatalmas Isten, szükségem van a segítségedre, hogy friss szelet adj nekem, hogy tovább repülhessek ezen a héten. Tölts meg a Te reménységeddel. Taníts meg hogyan kell szárnyalni Veled. Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Bíró Ibolya