Megjelent az angol nyelvű LOVE GOD GREATLY Biblia!

Örömmel osztjuk meg veletek, hogy 2020. október 6-án megjelenik az

ANGOL NYELVŰ

LOVE GOD GREATLY Biblia

Nőktől nőknek: a Love God Greatly Biblia azzal a céllal készült, hogy segítse nőtestvéreinket növekedni a hitükben, és abban, hogy megismerjék Isten szeretetét. Ez a kiadás számos olyan tartalmat rejt, melyek segítségével jobban megértheted a Szentírást, Isten irántad érzett szeretetét, Isten munkáját szerte a világban és a közösség fontosságát. A Biblia több kiadásban jelenik meg, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Elérhető ANGOL NYELVEN 2020. október 6-tól!

Rendelés innen.

Rendeld elő a számodra legkedvesebb kiadásban szállítási költség nélkül!

De mit is rejt a Love God Greatly Biblia?

 • 66 kézzel rajzolt memoritert
 • 66 bevezetőt a bibliai könyvekhez
 • 66 bizonyságtételt a világ különböző pontjairól
 • 50 új olvasási tervet
 • ismétlő kérdéseket és kihívásokat
 • több mint 160 áhítatot
 • 8 egyedi térképet

LOVE GOD GREATLY Napló

A Love God Greatly napló, amely egy egyedileg tervezett kiegészítő a Szeresd Nagyon Istent Bibliához, 100 oldalnyi helyet tartalmaz IMÁK-tanulmányozásra, valamit további tanulmányozási segédleteket rejt, hogy a Szentírás még érthetőbbé váljon a számodra.

Elérhető (szállítási költség nélkül) 2020. október 6-tól!

Rendelés innen.

A Book Depositary oldaláról rendelt termékek szállítási költség nélkül rendelhetőek.

Oszd meg ezt a nagyszerű hírt angolul beszélő ismerőseiddel!

Sőt, a Biblia és a napló is nagyszerű ajándék lehet számukra, ha szeretnéd őket meglepni.

Szeretettel hívunk, hogy csatlakozz hozzánk és imádkozz velünk a Love God Greatly Biblia magyar forditasáért.

Ne tévesszenek meg a hazugságok

János levelei nehéz levelek, tele mély tanításokkal, figyelmeztetéssel, intéssel és bátorítással. Ennek egyik oka az, hogy addigra János kivételével már minden apostol meghalt. Ő maradt utoljára, ezért több tudós is úgy gondolja, hogy az „utolsó óra” kifejezés az apostoli kor végét jelzi. Mások úgy gondolják, hogy a kifejezés a Jézus feltámadása és második eljövetele között eltelt időre vonatkozik. Mi most éppen ezekben „az utolsó órákban” élünk.

Az egyik probléma, amivel akkoriban az egyháznak meg kellett küzdenie, a hamis tanítók, vagyis „antikrisztusok” megjelenése volt. Ez a kifejezés itt most nem egyetlen személyre vonatkozik, aki nagy hatalommal bír és sokakat megtéveszt. Itt azokat illeti a szerző ezzel a névvel, akik hazugságokat terjesztettek Jézusról, méghozzá szenvedélyesen és meggyőződéssel. Az „antikrisztus” szó jelentése Krisztus- vagy Messiásellenes, és ilyenből János korában több is akadt. Ezt a kifejezést nem azokra az emberekre használták, akik apróbb dolgokban tévedtek a tanításaik során; ezek az „antikrisztusok” az Írással teljesen ellentétes dolgokat tanítottak arról, hogy kicsoda Jézus és mit tett.

És hogy milyen tanításokkal álltak elő?

A hamis tanítók vagy „antikrisztusok” sok mindent tagadtak, köztük Jézus isteni mivoltát is. Nem hitték el, hogy Ő a világ Megmentője és Megváltója. Azt is tagadták, hogy Jézus az Atyától származott volna, szerintük Ő is csupán egy teremtmény volt. Némelyek közülük úgy gondolták, hogy nem az Atya Isten, hanem az angyalok teremtették a világot.

„Mi a legnagyobb hazugság? Az, ha valaki azt állítja, hogy Jézus nem a Messiás. Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten és a Fiú hatalmát.” – 1 János 2:22

„Ha viszont ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.” – 1 János 4:3

„Mert sokan vannak szerte a világon, akik becsapják az embereket: letagadják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el a világra. Aki ezt mondja, az hamis tanító, Krisztus ellensége.” – 2 János 1:7 

Sok időt tölthetnénk azzal, hogy azokat a veszélyes tanokat taglaljuk, amelyeket ezek az emberek vallottak, azonban napjainkban is sok hasonló esettel találkozunk. Vallásos emberekről beszélek, akik tudják, hogyan használják a megfelelő szavakat, mégis veszélyes dolgokat tanítanak, hiszen a Biblia állításaival teljesen ellentétes dolgokat állítanak. Úgy tűnik, mintha tudnák, miről beszélnek, de hamis evangéliumot hirdetnek, olyat, ami kockázatos, hiszen távol megakadályozza az embereket abban, hogy Jézusra, mint megváltásuk reménységére tekintsenek.

Ezektől a magával ragadó, frappáns, ám veszélyes tanításoktól úgy tudjuk megvédeni magunkat, ha ismerjük a Bibliát. Vértezd tehát fel magad az igazsággal!

Ne higgy vakon abban, amit mások mondanak, vess össze mindent Isten szavával, hogy lásd, mi az igazság. Ne engedd, hogy szórakoztató vagy új tanítások magukkal ragadjanak, bármennyire is jól éreznéd magadat tőlük. Az érzéseink nem mindig megbízhatóak, a szívünk pedig olykor csalfa.

„Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!” – Jeremiás 17:9

Ismerd a Bibliádat! Olvasd, tanulmányozd, imádkozz felette, beszéld meg másokkal és olvasd újra!

Minél jobban ismered az igazságot, annál könnyebben éred tetten a hazugságokat és maradsz meg szilárdan a tudásodban és Istenbe vetett hitedben.

Jézusre tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dont-be-deceived-by-lies/

Fordította: Szabó Eszter

A műfajról

Milyen stílusú könyveket kedvelsz? Szereted a kitalált történeteket, vagy esetleg az életrajzi köteteket? Mi a helyzet a filmekkel? Szívesebben nézel romantikus vígjátékot vagy természetfilmet?

Hasonlóan ahogy a filmek vagy a könyvek sokféle stílusúak lehetnek, úgy a Biblia könyveit is ahogy olvassuk, nagyban befolyásolja a típusuk. Nem szabad ugyanúgy olvasni egy könyvet vagy verses kötetet, mint egy történelmi beszámolót, ahogy nem nézhetjük ugyanolyan lelkülettel az Óz, a nagy varázslót, mint a Schindler listáját.

Ma megvizsgáljuk, hogy milyen típusait különböztethetjük meg a Bibliának, és milyen módon olvashatjuk, tanulmányozhatjuk ezeket a legjobban.

Mózesi könyvek: Mózes öt könyvét összefogaló néven Pentateuchus-nak is nevezik (ez a görög szó „öt könyvet” jelent). Ezt a részt Tórának is hívják, vagyis a zsidó törvénynek. Mind az öt könyvet ugyanaz a szerző írta, ugyanannak a közönségnek. Mózes a könyvek jórészét akkor írta, amikor az izráeliek a pusztában vándoroltak Kánaán felé. Annak a generációnak szóltak, akik már beléphettek az Ígéret Földjére és azért íródtak, hogy emlékeztessék a népet arra, kicsoda Isten és miért választotta el őket más nemzetektől.

A mózesi könyvek több típushoz sorolhatók. A könyvek jelentős része történelmi feljegyzés a patriarchák életéről. Emellett több részletben is találhatunk törvényeket, amiket Isten adott Izráel népének arra nézve, hogyan éljenek.

Ha ezeket a könyveket olvassuk, olyan történelmi feljegyzéseket olvashatunk, amik igaz eseményekről szólnak, amelyek valós emberekkel történtek meg. Ezek az események betekintést engednek a kor kultúrájába. Sokat tanulhatunk Istenről, a jelleméről és arról, miképp lép kapcsolatba az emberiséggel. Ha ezen öt könyv egyik részletét olvasod, tedd fel a kérdést: „Mit tudhatok meg ebből Isten jellemére nézve?”

Történeti könyvek: az Ó- és az Újszövetség is tartalmaz történeti könyveket. Ide sorolható Józsué és Ruth könyve, Sámuel 1-2, a Királyok 1-2, a Krónikák 1-2, Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyve az Ószövetségből, valamint az Apostolok cselekedetei az Újszövetségből, ami az első gyülekezetről tartalmaz történeti feljegyzéseket.

Ezeket a könyveket számos szerző írta, különböző közönségnek. Csakúgy, ahogy a mózesi könyvekben is valós emberekkel megtörtént igaz történetekről olvashatunk, úgy a történeti könyvek is valós eseményeket írnak le. Minden egyes könyv egy meghatározott közönségnek szól, leggyakrabban a zsidó népnek azért, hogy emlékeztesse őket Isten hűségére. Amikor olvassuk, informálódunk Izráel kultúrájáról és történelméről, valamint arról, hogy Isten miképp lépett kapcsolatba a néppel, amely hol hűséges, hol hűtlen volt hozzá.

Poetikus könyvek: Jób könyve, a Zsoltárok, a Példabeszédek és a Prédikátor könyve, valamint az Énekek Éneke olyan könyvek, amelyekben költészetet találunk. Jób egy olyan ember történetét meséli el, aki elveszítette mindenét és azt, hogyan kárpótolta őt az Isten. Siralmaiből megtanulhatjuk miképp reagáljunk a tragédiákra. A Zsoltárok, a Példabeszédek és a Prédikátor könyve himnuszok, mondások és versek gyűjteménye a zsidó irodalomból. A Zsoltárok számos helyzetbe engednek betekintést, a Példabeszédek gyakorlati tanácsokat adnak, míg a Prédikátor könyve az élet értelmének kérdését taglalja. Az Énekek Éneke leírja a házasság elkötelezettségét és a romantikus szerelem örömét.

Minden könyv számos költői eszközt használ, hasonlatokat, metaforákat, ismétlést, allegóriát, túlzást és nagyítást. Sokat tanulhatunk a szerzőktől az érzelmek megértéséről és kifejezéséről, arról, hogyan tegyünk fel kérdéseket Istennek, hogyan viseljük el a fájdalmat és a veszteséget, hogyan örüljünk és dicsérjük Őt, valamint arról, miképp éljünk hűséges életet.

Próféták: Az Ószövetség legtöbb könyve prófétai írás. Ide tartozik Ézsaiás és Jeremiás könyve, Jeremiás siralmai, Ezékiel és Dániel könyve, valamint az úgynevezett kispróféták, Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás és Malakiás könyve. Ezt a megnevezést nem a tartalom, hanem a könyvek hossza miatt használjuk. Az Újszövetségben is találunk prófétai könyvet. A Jelenések könyve egy prófétai üzenet az idők végezetéről és Krisztus második visszajöveteléről.

Ezek a könyvek gyakran bizonyulnak nehéz olvasmánynak a modern olvasók számára. Nemcsak több ezer év választ el bennünket az eseményektől, de a kultúránk is annyira más, hogy számos ötlet teljesen idegennek és érthetetlennek tűnik. Azonban sokat tanulhatunk belőlük Isten jelleméről.

Ezen könyvek ígéretei és ítéletei egy adott közönségnek szólnak. Bár az ígéreteket nem nekünk tették, sokat elárulnak Isten jelleméről. Megtudhatjuk mi az, amit szeret Isten, mi az, amit nem, mit becsül és mit büntet. Tegyük fel a kérdést: „Mit tanulhatok ebből az ígéretből Isten jellemére nézve?”

Evangéliumok: Az Újszövetség első négy könyve Jézus életéről számol be. A szó ’evangélium’ görög eredetű, jó hírt jelent. Máté, Márk, Lukács és János, mind a Jézusról szóló örömhírt mesélik el: azt, hogyan élt, miképp halt meg és hogyan támadt fel.

Ezeket a könyveket olyanok írták, akik közeli, személyes kapcsolatban álltak Jézussal vagy a tanítványaival: Máté és János apostolok voltak, Márk Péter egyik munkatársa, Lukács pedig Pál útitársa. Az írok mindegyike elsőkézből tapasztalta meg Jézus életének és szolgálatának hatását, és ez meggyőzte őket arról, hogy érdemes megosztani a világgal is.

Az evangéliumok Jézus életének feljegyzései, más-más nézőpontból közelítve meg az eseményeket, más részleteket emelnek ki. Máté Isten Királyságát, Márk Jézus szolgálatát. Lukács Jézus emberségére és istenségére koncentrál, míg János arra, hogy Jézus Isten Fia.

Levelek: A Rómaiakhoz írt levél, a Korinthus 1 és 2, a Galata, az Efézusi, a Kolossé, a Thesszalonika 1-2, a Timóteus 1-2, a Tituszhoz és Filemonhoz írt levél, a Zsidókhoz írt levél, Jakab, Péter két levele, Júdás, valamint János három levele tartozik ehhez a csoporthoz. Ezek a könyvek valójában levelek voltak, amiket több szerző írt többféle közönségnek (vagy akár egy személynek) és mind egy adott témával foglalkoznak.

Ha levelet olvasunk, fontos megérteni a levél fő üzenetét. Ha nem látjuk át a teljes egészet, akkor könnyű félreérteni kiragadott igeverseket. Ha plusz időt szánunk arra, hogy megértsük a levél kulturális és történelmi hátterét, akkor könnyebben megérthetjük annak kontextusát és jelentését. Ha mélységükben tanulmányozzuk ezeket a leveleket, akkor a verseket és részeket mindig a levél fő üzenetének fényében kell vizsgálnunk. Tegyük fel magunknak a kérdést: „Mi a fő üzenete vagy kulturális kontextusa a levélnek, és hogy kapcsolódik az ehhez az igevershez?”

Légy óvatos, és ne vigyél bele személyes vagy kulturális elfogultságot a levelek utasításaiba, légy tekintettel az eredeti hallgatóságra és helyzetére, környezetére.

A Biblia könyveit olvasva fontos, hogy szem előtt tartsuk, melyik típusba sorolhatók. A teológiai üzenet megértésére fókuszálva és azon túl, csodálatos bepillantást nyerhetünk történeti feljegyzésekbe, levelekbe és próféciákba, amik több ezer évvel ezelőtt íródtak. Kérjünk bölcsességet és tisztánlátást a Szent Szellemtől arra, hogyan olvassuk és tanulmányozzuk Isten Szavát. Ő hűségesen válaszol azoknak, akik Őt keresik!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/whats-that-genre/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Miért válaszd az induktív Bibiatanulmányozást?

Olvastad már valaha úgy a Bibliát, hogy azt gondoltad: „Fogalmam sincs, mit jelent ez”?

Nem vagy vele egyedül.

Ennek a sorozatnak az a célja, hogy megtanuljuk a Bibliát hatékonyan és könnyen megosztható módon tanulmányozni. Reméljük, hogy ezen hathetes tanulmány végén sokféle eszköztárral fogsz rendelkezni, illetve mindenféle eszközzel és erőforrással, melyek segítik Isten Igéjének tanulmányozását.

Kezdjük el!

A következtetéses Bibliatanulmányozás egy olyan módszer, amely lehetővé teszi a Szentírás értelmezését anélkül, hogy kommentárokra vagy más emberekre támaszkodnál a szöveg megértéséhez. Ez a Biblia alapos tanulmányozásának egyik módja az olvasott rész megfigyelésén keresztül. Az általunk használt IMÁK módszer a következtetéses Bibliatanulmányozás egyik formája.

Annak ellenére, hogy könnyebbnek érezheted, hogy valaki más kommentárját vagy értelmezését elolvasd egy igerészre vonatkozóan, ez nem késztet arra bennünket, hogy saját magunk értelmezzük Isten Szavát. Ezek a kommentárok és könyvek nem Isten ihletett, tévedhetetlen szavai, csak a Biblia az. A hatékony tanulmányozás elsajátításával ezek a kiegészítő eszközök még hasznosabbá válnak.

Az induktív Bibliatanulmányozás azért fontos, mert:

 1. Arra buzdít bennünket, hogy gondolkozzunk önállóan.
 2. Lehetővé teszi számunkra, hogy kiértékeljük mások gondolatait.
 3. Biztosítja a személyes felfedezés örömét.
 4. Lehetővé teszi, hogy beleszeressünk a Szerzőbe.

Heti tanulmányozásaink során a megfigyelés, értelmezés és alkalmazás technikáit vizsgáljuk meg. Csak a Bibliára és egy tollra lesz szükséged! Néhány napon további forrásokhoz irányítunk, ám nagyrészt ezt az egyszerű módszert követjük.

Nem kell kapkodni. Ne kedvetlenedj el. Isten mindent megadott nekünk, ami az élethez és az istenfélő magatartáshoz szükséges (2 Péter 1:3), és ez magában foglalja az Igét is. Ha hiszel Krisztusban, akkor a Szent Szellem él és munkálkodik az életedben. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a Szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, aktívan dolgozik az életedben, hajlandó és képes segíteni a Biblia megértésében. Azt akarja, hogy megértsd! Bízz benne, hogy Ő vezet téged a Szavának helyes megértéséhez.

És tudod mit? Semmi gond, ha hibázol! Ne félj, de légy tanítható és hajlandó tanulni. Hasonlítsd össze, amit tanultál vagy következtettél a Szentírás többi részével. Összhangban van? Összhangban van-e az a Bibliában másutt megtalálható igazsággal? Légy hajlandó megváltoztatni meggyőződéseid és következtetéseid, ahogy a Szent Szellem tanít és nevel az Istennel való járás során.

Izgatottan várjuk, hogy együtt induljunk a következő hetekben Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/why-inductive-bible-study/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Isten örökké tartó szavai

Elszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk szava örökké érvényes marad.” – Ézsaiás 40:8

Amikor először adtam át az életemet az Úrnak még fogalmam sem volt arról, hogy micsoda értéke van a Bibliának. Akkoriban csak párat ismertem a tízparancsolatból. Éppenséggel egy olyan gyülekezetbe jártam, amely a dicsőítést sokkal inkább előtérbe helyezte a bibliai tanításokkal szemben. Tehát, amennyire én tudtam, a Biblia nem volt más, csupán egy szabálykönyv.

Egészen addig, amíg Isten el nem kezdte felfedni magát előttem, nem ismertem az általa felkavart, olthatatlan szomjat és éhséget, hogy megismerhessem Őt. A gyülekezet többé már nem volt elég ahhoz, hogy oltsa a szomjam. A dicsőítés nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy elérjem Őt.

Ki ez a Mindenható Isten, aki tökéletesen ismer és feltétel nélkül szeret? Mi a terve az életemre? Van egyáltalán helyem ebben a világban? Miért olyan nehéz az élet? Miben változna meg az életem akkor, ha az Ő szerető kezei közé helyezném?

Amikor válaszokra volt szükségem a Szent Szellem Isten Igéjére, a Bibliára irányította a figyelmemet.

Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” – 2 Timóteus 3:16-17

A Biblia sokkal több egy szabálykönyvnél, egy önsegítő kézikönyvnél vagy egy Istenről és az ő népéről szóló tényekkel teli enciklopédiánál. A Biblia Isten élő, lélegző, mennyei kinyilatkoztatása önmagáról az emberek felé. 66 könyvében Isten beszámol az ő nagyszerű tervéről, melynek során Fián, Jézus Krisztuson keresztül megváltja az emberiséget.

Amit az Istennel folyatott szellemi utam elején még nem tudtam, az az, hogy Isten valódi megismeréséhez ismernem kell az Ő Igéjét. Megismerni Istent a Biblián keresztül választ ad legmélyebb szükségeinkre és az élet legbonyolultabb kérdéseire.

 • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, a belé vetett hitünk megerősödik és elkezdünk ragaszkodni az ígéreteihez.
 • Ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, az átformálja látásunkat mind a földi, mint pedig szellemi életünk tekintetében.
 • De mindenekfelett, ha a Biblia segítségével megismerjük Istent, akkor a szavak mögött meglátjuk Jézust, a testté lett Igét.

Mindig rácsodálkozok arra, hogy évszázadok múltán is, évről-évre a Biblia maradt minden idők legsikeresebb bestsellere. A Bibliát kb. 1500 év alatt írta meg több mint 40 különféle író isteni sugallatra. Ezek az emberek más korokból érkeztek, más volt a foglalkozásuk, a népcsoportjuk és a hátterük. Mégis, a Biblia örökké tart.

Nem számít az idő, a politikai változások, a szociális normák, a szellemi sokszínűség vagy a filozófiai elméletek… Isten szava megmarad. Isten szava pontosan az, ami Ő maga… mindig igaz, hibátlan, releváns, változhatatlan és rendíthetetlen. Egy olyan világban, amely állandóan változik, a hívőknek mindig lesz egy változhatatlan állandó az életükben: ez pedig Isten és az Ő szava.

Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.” – Zsidók 4:12

Azért olvassuk a Bibliát, hogy megértsük Isten szívét, hogy meghitt és egyedi módon találkozzunk vele, és hogy, elkerülhetetlenül egyre jobban hasonlítsunk hozzá.

Azért olvassuk a Bibliát, hogy általa megnyerjük Isten erejét. Isten Igéje egy fegyver, melyet arra használunk, hogy felülkerekedjünk a kísértés, a bűn és saját szenvedéseink felett ebben a bukott világban. Ez az az erő, amely megújítja elménket és helyreállítja szívünket Istenben. Ez az az erő, amely átformálja gondolatainkat, hozzáállásunkat és viselkedésünket.

Azért olvassuk a Bibliát, mert ez a mi fényünk ebben a sötét és összetört világban. Ez mutat utat Istenhez és az Ő akaratához akkor, amikor nem vesz minket körül más, csak káosz és üresség. Isten Igéje láthatóvá teszi az ösvényt, melyen járnunk kell és pontosan vezeti minden döntésünket és választásunkat. A legbiztosabb módja annak, hogy megtaláljuk Istent az életnek nevezett zűrzavarban az, ha kinyitjuk a Bibliánkat.

Isten teremtett minket önmagáért. Azonban ahhoz, hogy megismerjük, ismernünk kell az Ő Igéjét is. Bizalmas kapcsolatba kerülni Istennel megéri a befektetett időt, energiát és áldozatot, ami azzal jár, hogy olvassuk és tanulmányozzuk az Ő beszédét.

Isten Igéje sosem hagy cserben minket, mert Isten maga nem hagy minket cserben.

Isten szava örökké megáll, mivel Isten maga örökké megáll.

Hogyan imádkozhatunk érted, miközben Isten útmutatását és bölcsességét keresed az Ő Igéjében?

 

Kegyelem nektek és békesség,

Terria

 

Terria az SZNI bátorító és közösségi médiát kezelő csapataiban szolgál. Virginia államban él a férjével, és két gyönyörű egyetemista lány büszke édesanyja. Szenvedélyes célja, hogy lángra lobbantsa és bátorítsa a századfordulón élő nők generációit, hogy azok megragadják Isten igazságát és ragaszkodjanak is hozzá. A hétköznapokban szorgalmasan dolgozik; többnyire kórházakban láthatjuk ilyenkor, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és megosztja a történeteit, és azt a szeretetet, mellyel Isten elárasztotta az életét. Bár Terria életének körülményei néha zűrzavarosak, Isten mindig megmutatja neki erejét és szeretetét.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/gods-enduring-word/

1. és 2. Timóteus – 6. hét / 2. nap

Minden, amit tudnunk kell Istenről, az Ő akaratáról és arról, hogy hogyan éljük az életünket céltudatosan és Neki odaszánva megtalálható a Biblia lapjain. Bölcsességre vágysz? A Biblia oldalai Isten bölcsességét sugározzák. Segítségre van szükséged abban, hogy hogyan add át hitedet a gyermekeidnek? A Biblia megtanítja annak fontosságát, hogy olvasd az Igét, hogy rejtsd el azt a szívedben, és hogy megéld a mindennapokban. A Biblia életünk minden területén felruház minket tudással, célokkal, és inspirációval, és mindez a világtörténelem legcsodálatosabb Írójától származik: Istentől. A Biblia Isten nekünk írt szerelmeslevele. Minden egyes oldalon az Ő szeretetét és a megváltás tervét osztja meg az Ő gyermekeivel.

Drága Jézus,

Köszönöm, hogy annyira szeretsz minket, hogy a te Igéddel ajándékoztál meg bennünket. Segíts, hogy olvassuk, megértsük, és tudjuk, hogy hogyan alkalmazzuk megfelelően az életünkre. Add, hogy vágyjunk arra, hogy a Te Szavadban járjunk, és szólj rajta keresztül hozzánk minden egyes nap! Ámen.” (YouVersion)

Fordította: Szabó Anna