A szavak hatalma – 4. hét / 2. nap

Hallgatni arany

Olvasd el: Jób 3:13, Jób 6:24, Példabeszédek 11:12, Prédikátorok 3:7, Jakab 1:19

IMÁK: Jakab 1:19

Ebben a világban mindennek megvan a maga helye és ideje. Megvan az ideje a csendnek is. Ez egy nagyon nehéz, de egyben értékes lecke. Meg kell tanulnunk csendben maradni, és nem reflektálni mindenre, amit mások mondanak.

A csendben van némi kiszolgáltatottság, ami megrémít minket néha. De a Biblia világosan fogalmaz: ideje van a beszédnek és ideje van a hallgatásnak. Ha nincs mit mondanod, amikor jobb nem kimondani a dolgokat, ha nem kérdezik a véleményed  – jobb csendben maradni, semmint megbántani másokat vagy kellemetlen helyzetbe hozni őket a szavaiddal.

Jakab emlékeztet, „hogy mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg mit beszél, s emellett ne legyen hirtelen haragú.” Isten két fület és egy szájat adott nekünk. Eszerint inkább a fülünket kellene kétszer használnunk! A szavak esetében a kevesebb néha több.

A Példabeszédek 10:19 emlékeztet, „Aki sokat beszél, sokat is vétkezik, aki pedig idejében elhallgat, az bölcs.” Szeretnéd, ha rád is mint bölcs, tiszteletreméltó hölgyre tekintenének? Akkor tanulj meg hallgatni és csendben maradni. Fontos megtanulni a megfelelő pillanatban a megfelelő szavakkal megszólalni.

Mennyei Atyám, segít megtanulni, hogy mikor beszéljek és mikor maradjak csöndben. Uralkodj a nyelvemen és nyisd meg a füleimet, hogy meghalljam a körülöttem lévőket. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

A szavak hatalma – 2. hét / 1. nap

Magamhoz intézett szavak 

Olvasd el: Példabeszédek 15:4, Efézus 4:29-32, 1 János 3:19-20

IMÁK: Efézus 4:29

Észrevetted, hogy néha olyan dolgokat mondunk magunknak, amit másnak soha nem mernénk? Sokan saját magunknak vagyunk a legkeményebb kritikusai. Ahelyett, hogy bátorító és megerősítő szavakat mondanánk magunknak, romboló szavakat suttogunk egészen a szívünk mélyéig. Amikor így szólunk magunkhoz, a lelkünk összetörik és az erőnk elhagy.

Kezdjük el felépíteni magunkat. Ezt azonban nem tehetjük úgy, ha keserűséggel, haraggal és rágalmakkal fordulunk magunk felé. Alakítsuk ki azt a szokást, hogy kedvesek legyünk saját magunkhoz.

Szólj kedves, gyengéd szavakat magadhoz. Emlékezz arra, hogy kihez tartozol, és miket mond a mi jó Atyánk az Ő gyermekeiről. Használd azokat a szavakat, hogy építsd magad és növekedj, mint magabiztos és csodálatos Isten szerinti hölgy.

Drága Uram, különleges módon alkottál meg engem. Csodálatosan formáltál. Segíts emlékeznem erre és kedvesen bánnom magammal. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Isten Szavának hatalma

Isten Szava hatalommal bír! Tudjuk ezt az igazságot, ugye? De megértjük-e igazán mekkora ez a hatalom? Úgy gondolom, ha megértenénk ezt az igazságot, jobban értékelnénk az Ő Igéjében eltöltött időt, és többet forgatnánk a szívünkben. Úgy értem, ha időt szánunk arra, hogy megálljunk, és elmélkedjünk Isten Igéjének valódi erején, hogyan kételkedhetnénk Benne? Hogyan kételkedhetnénk ígéreteiben?A Biblia azt mondja, Isten beszédével hozta létre a világot. BESZÉDÉVEL. Mindazon módszerek közül, ahogy megteremthette volna a világot, Isten a beszédet választotta. A semmiből életet teremtett a Szavaival, és a sötétségből világosságot.

„Parancsolt Isten: „Legyen világosság!” — és fölragyogott a világosság.”1 Mózes 1:3

Újra és újra olvashatjuk ezt a Teremtés könyvében: „És mondta Isten…” és Szavai által teremtette meg a csillagokat, csillagrendszereket, állatokat és embereket. Szavaival választotta el a vizeket a szárazföldtől és teremtett lélegzetelállító szépséget és csodát az üres semmiből. Megteremtette a Földet és minden teremtményét és azt mondta, hogy mindez jó.

A Teremtés könyvét olvasva megtanulhatjuk, hogy Isten Szavai erőteljesek és jelentősek. Hát nem csodálatos, hogy ugyanaz az Isten, aki Szavával létrehoz egy egész világegyetemet, szeretne hozzánk is szólni?!!!

És tudjátok, mit? Isten Szavai nemcsak erőteljesek, de fontosak is. Annyira fontosak, hogy soha el nem múlnak.

„Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.” Máté 24:35

Isten Szavai állandóak; megmaradnak örökké; kiállják az idő próbáját.

„Minden ember olyan, mint a fű,
    és minden emberi dicsőség,
    mint a mező virága.
Elszárad a fű, lehull a virág,
   de az Örökkévaló beszéde
    mindig érvényes marad.”
1 Péter 1:24-25

Az egyetlen dolog, ami örökké tart, az Isten beszéde és a Vele töltött örök élet. Napjainkban, abban a korban, amikor egyre inkább figyelmen kívül hagyják Isten Igéjének szentségét, a mi feladatunk, hogy méltó helyére tegyük a Bibliát az életünkben. Segíteni másokon, kutakat ásni, etetni a szegényeket, ápolni a betegeket…ezek mind jó cselekedetek, melyeket Isten arra használ, hogy kinyilatkoztassa magát, helyreállítsa és megváltsa népét, de ezek nem helyettesítik azt az időt, amit Isten Igéjében töltünk, és semmiképpen sem jelentőségteljesebbek annál. Isten Igéjének ereje által alakulnak át életek, nem pedig a jótékonysági cselekedeteink által.

Ahogy elkezdjük ezt az erőteljes tanulmányt, először fel kell ismernünk azoknak a szavaknak a hatalmát, amiket olvasni fogunk, és azt is, Ki van mögöttük. A mai versek nemcsak Isten beszédének fontosságát hivatottak kiemelni, hanem a bennük rejlő erőt is.

Isten beszéde ajándék… és fontos.

Amikor Jézust megkísértette Sátán a pusztában, hogyan vágott vissza neki? (Máté 4:1-11) Nem természetfölötti erejével, hanem Isten Igéjének hatalmával. Nekünk is hasonlóan kell cselekednünk.

Isten beszéde fontos, hatalma van, és igen, nagyon is számít.

Beszéljük meg: hogyan volt hatással Isten Szava a te életedre?

Szeresd nagyon Istent,

Angela

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-power-of-gods-word/

Fordította: Richter Dominika

Jakab – 3. hét / 2. nap

Itt Jakab folytatja a szavak pusztító hatalmának és a beszéd közbeni önkontroll és bölcsesség fontosságának leírását. A kritika, a pletyka, a hazugságok, és a dühkitörések olyan óriási sebeket tudnak okozni, melyek egy egész életre megmaradnak. Jakab pedig arra tanít minket, hogy Isten hatalma és kegyelme nélkül senki sem tudja megfékezni a nyelvét.

Milyen helyzetben, vagy kivel kapcsolatban indít arra a Szent Szellem, hogy fékezd a nyelved? Nagy bölcsesség rejtőzik a szavaink felügyeletében, és abban, hogy engedjük a Szent Szellem által vezetett tetteinket és viselkedésünket beszélni magunk helyett.

 

Mennyei Atyám, kérlek, vigyázz a nyelvemre! Segíts, hogy fékezni tudjam! Te adj nekem bölcsességet, és a Te ítélőképességedet, hogy tudjam, mikor kell szólnom, és mikor nem. Segíts, hogy a szavaim a Te szeretetedet tükrözzék, és hogy a Te neved dicsőüljön meg a bennem végzett munkádon keresztül. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 3. hét / 1. nap

Jakab azért osztja meg a bölcsességét a nyelv hatalmáról, hogy a hívők megértsék Isten nézőpontját a beszéd fontosságáról. A beszédünk azt tükrözi, ami a szívükben lakozik, ezért minden haraggal, kétséggel, megtévesztéssel, és erkölcstelenséggel teli szavunkat észre kell vennünk, és azonnal ki kell javítanunk. Mivel a szavainknak Istent kellene tükrözniük, ezért szükségünk van az Ő segítségére abban, hogy igazak, szeretetreméltók, higgadtak, és kegyelemmel és irgalommal teljesek legyenek.

A beszédnek melyik területeivel állsz hadilábon? Melyek azok a beszédedben megjelenő szokások és minták, amelyeknek átformálásához és finomításához Isten segítségére van szükséged? A beszédünk megmutatja a tudásunkat és a bölcsességünket. A hozzáállásunkhoz és a viselkedésünkhöz hasonlóan a beszédünket is Isten mindent átformáló kezébe kell adnunk.

 

Mennyei Atyám, köszönöm neked a Te Igéd erejét. Segíts, hogy tudjam azt a saját szavaim vezérfonalaként használni. Adj nekem bölcsességet, tisztánlátást, és önuralmat a szavaimat illetően. Hadd legyen a beszédem frissítő, nyájas, és hadd tükrözzön mindig jól Téged! Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna