Tiszta lelkiismeret

Semmi sem zökkent ki annyira, mint amikor a lelkiismeretem nem tiszta. Nem hagy aludni, vagy felébreszt az éjszaka közepén. A lelkiismeretem háborgása és émelygése. Gyakran arra utal, hogy megromlott a kapcsolatom valakivel. Időnként teljesen apró dolgok miatt kezdődik, például, ha azelőtt fecsegek, hogy átgondolnám, amit mondok. Van, hogy sokkal komolyabb az oka, például, amikor szándékosan olyat mondok, amivel megbántom a másikat vagy megtagadom Krisztust akár a szavaimmal, akár azok hiányával.

Szeretem a leírást, amit az 1 Sámuel 24:4-5-ben olvashatunk: „Akkor Dávid óvatosan odalopakodott Saul közelébe, és a köpenyének sarkát levágta. Saul azonban mindebből semmit sem vett észre. Emiatt azonban Dávidot később nagyon bántotta a lelkiismerete.” Én is ezt tapaszalom – bánt a lelkiismeretem. És ez jó dolog, mert általa Isten cselekvésre sarkall! Ha tudok imádkozni, cselekedni, ha meg tudom oldani a problémát, akkor az Úr ismért örömöt ad Őbenne. Ám időnként nem lehet megoldást találni. Ezekkel a dolgokkal sokat küzdök. Meg kellett tanulnom, hogy ha mindent megtettem már, ami lehetőségemben állt a békéért, akkor az Úr megbocsátását kell keresnem és ráhagyni a dolgok alakulását. A Róma 12:18 azt mondja: „Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!”

Pál ebben a fejezetben a tiszta lelkiismeretről beszél és arról, hogy annak két fő területe van

  • tiszta lelkiismeret Istennel
  • tiszta lelkiismeret másokkal

Pál tudta, hogy az Istennel való kapcsolatának nem a saját jósága és cselekedetei adják az alapot, hanem maga Isten, aki Krisztus halálán keresztül közbelépett, megváltotta és megmentette őt. Pál azonban megértette azt is, hogy az, ahogyan él, és ahogyan cselekszik, szintén fontos. Erre figyelmeztette Timóteust is az 1 Timóteus 1:19-ben: „A hitben megállva és jó lelkiismerettel küzdj. Ugyanis vannak, akik nem tartották tisztán a lelkiismeretüket, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek.” Egyszerre bátorít és figyelmeztet is minket ez az igevers.

Mit jelent jó lelkiismerettel élni? Többet annál, hogy igyekszünk jól élni és segíteni másokat. Pálnak Istenben volt a reménysége – tudta, hogy a jövője nála van biztonságban – és lesz feltámadás. A halál nem a vég. Pál azt akarta, hogy az életén és a szavain keresztül az őt körülvevő embereknek lehetősége legyen megismerni Jézus Krisztust.

Erre példa az is, ahogy Pál Félixszel és feleségével Druszillával beszélt. Félixnek hatalmában állt elengednie Pált, akit igazságtalanul tartottak fogva, ahogy arra a parancsnok is utalt, aki Pált Félixhez küldte: „Kiderült, hogy csak a saját törvényükkel kapcsolatban vádolják, és nincs ellene semmi olyan vád, amely alapján halált vagy börtönt érdemelne.” Apostolok cselekedetei 23:29

Pálnak választania kellett: vagy elmondja az igazat Krisztusról, vagy kifizeti a váltságdíjat és szabadon távozhat. De ő nem félt a következményektől, hanem bátran beszélt Krisztusról. Szavai hatására még Félix is megrettent, hiszen a Druszillával való kapcsolatának bűnös voltáról is nyíltan beszélt neki Pál. Druszilla a harmadik felesége volt, akit arra bátorított, hogy váljon el férjétől és menjen hozzá feleségül.

Két éven keresztül Pál és Félix rendszeresen beszélgettek. Arra számítanál, hogy ennyi idő után végül Félix úgy dönt, hogy Pál jogtalan bebörtönzésének véget vet. De ehelyett a zsidóknak tett szívességet és a következő kormányzó kegyeire bízta Pált. Az élet igazságtalan. Pál helyesen cselekedett, nem vesztegetett meg senkit és tanúságot tett Félix előtt. Úgy tűnt, Félix nyitott, de végül nem változott meg.

A helyes tettek nem mindig vezetnek az elvárt kimenetelhez. Isten hűséget vár tőlünk, azt, hogy a végeredménytől függetlenül tiszta legyen a lelkiismeretünk Isten és embertársaink előtt is. A reménység – a biztos jövő Istenben – alakítja majd mindennapi életünket, ha kevesebbet aggódunk a világ számára fontos dolgok miatt és többet gondolunk arra, ami örökké tart majd. Jim Elliot misszionárius írta: „Nem bolond, aki feladja azt, amit nem tud megtartani, hogy olyat nyerjen, amit nem tud elveszíteni.”

  • Tiszta a lelkiismereted Isten előtt? Ha nem, beszélgess vele róla! Keresd és kérd a megbocsátását!
  • Tiszta a lelkiismereted másokkal kapcsolatban? Ha eszedbe jut valaki, akivel nem, mondd el Istennek. Gondold át, mit kéne cselekedni. Lehetőségeid keretén belül keresd a megoldást!
  • Életed és szavaid Krisztusra mutatnak? Úgy élsz, hogy hűséges vagy Istenhez és az Ő Szavához?

Imádkozz ma csodálatos Istenünkhöz, aki megtisztítja a lelkiismeretünket bűneink hatalmas tartozásaitól! Élj szabadságban! Oszd meg az örömhírt másokkal! Keresd először Isten országát! Akkor te is elmondhatod: „Ezért teljes erővel arra törekszem, hogy a lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt.”

Forrás: https://lovegodgreatly.com/a-clear-conscience/

Fordította: Szabó Eszter

Nem e világból való békesség

Alig csuktam be az autó ajtaját, megállíthatatlanul zokogni kezdtem. Ha nekem ennyire nehezemre esett eljutnom a templomajtóig, vajon mit érezhet ez a gyászoló édesanya?

Kilenc éves volt a kisfia.

Mindössze kilenc éves, mint az én harmadik kisfiam. Mintha csak tegnap lett volna, amikor a gyülekezeti babaszobában hétről hétre végigsugdolóztuk a vasárnapi istentiszteleteket, nehogy megzavarjuk az egykorú babáink álmát, együtt szoptattunk, ringattuk és látogattuk egymás babáit.

Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy így fogunk legközelebb találkozni.

A baleset. Az intenzív osztály. A kétségbeesett kiáltások az életéért. A kisfiú váratlan halála.

Mégis a gyász közepette békessége volt, nem e világ szerint való békessége.

És a világ számára is nyilvánvaló volt, hogy valami más ebben az édesanyában…

Megőrzöd őket teljes békességben,
    mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló! –
Ézsaiás 26:3

Akkor is ott ültem mellette, amikor az orvos közölte vele a lehető legrosszabb hírt. Visszatért a rák, és olyan jövőt vázolt fel előtte, amit még hallgatni is nehéz volt. Hosszan végigbeszéltük a lehetőségeket, az ütemezést, és még milliónyi ismeretlen részletet, én pedig arra emlékszem, mennyire meg voltam döbbenve.

Megdöbbentett az a békesség, amely minden értelmet meghalad.

Az emberi felfogóképességet túlszárnyaló békesség megtöltötte az orvosi szobát, mert a barátnőmet is betöltötte. Mert az Úrral volt tele a szíve.

Az igazságra figyelt oda a megpróbáltatás helyett.

Hálát ad ahelyett, hogy helyt adna a félelemnek.

Isten erejében bízott, nem pedig a saját tervében.

Az Ő Nevét magasztalta saját maga helyett.

És a világnak feltűnt, hogy más benne valami…

Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt bennetek él majd. Nem hagylak titeket árván, hanem visszajövök hozzátok. ” – János 14:17-18

Sem a családjában, sem az otthonában, a gyülekezetében, az utcán vagy a munkahelyén, sem pedig sehol máshol nem a körülményeitől függ, hanem egyedül Istentől. Az Ő hatalmas ereje által képes arra, hogy az élet megpróbáltatásaira szokatlan reménységgel és tartással reagáljon.

Nem mintha csak elszenvedné a történéseket, hanem mert békessége van. Nem mintha ő maga tökéletes lenne, hanem mert Isten, aki őt is formálja, tökéletes.

Tudja, hogy Isten mellette áll.

Tudja, hogy Ő soha nem hagyja el.

Tudja, hogy a nehézségekben Ő ad erőt.

Tudja, hogy mindent a maga idejében tesz gyönyörűvé.

Mivel eljött a Békesség Fejedelme, mi is békét hozók lehetünk ebben a tönkrement világban.

Béketeremtők.

Jóhírmondók.

Reményadók.

A világ pedig döbbenten figyelte, és kinyitotta előtte az ajtót, hogy a barátnőm Istenről beszélhessen nekik.

Az Ő lábánál,

Fordította: Greizer Zsófia
Forrás: https://lovegodgreatly.com/peace-not-of-this-world/

Boldogok, akik békét teremtenek

Arccal a mosogatónak fordultam, miközben a férjem elsietett mellettem a garázs felé. Meg szerettem volna beszélni vele, mikor tudunk leülni vacsorázni, de nagyon elfoglalt volt. Válasza szíven ütött.

„Ne is törődj vele. Ezen a héten majd gondoskodok magamról” vetette oda, mielőtt eltűnt volna a „pasibarlangjában”.

Könnyek gyűltek a szemembe, ahogy eszembe jutott az a rengeteg minden, amit az imént bezsúfoltam a hűtőbe. Már megterveztem a heti menüt, erre most azt mondja, inkább enne gabonapelyhet egyedül.

A könnyek gyorsan fordultak át jeges haragba. Négy hete tettünk fogadalmat egymásnak, és máris elgondolkoztam azon, vajon jól döntöttünk-e.

Miközben az érzéseimmel küzdöttem, az én hanyag férjem visszajött, hogy megkeressen egy szerszámot, amit elhagyott. Meglátta, hogy a mosogatónál állok és beleszuszogott a fülembe. Úgy éreztem, megfulladok. Hozzá akartam vágni a koszos tányérokat, de inkább kimentettem magam, hogy visszanyerjem a lélekjelenlétemet.

A férjem és én is olyan családban nőttünk fel, ahol a „leghangosabbé az utolsó szó” filozófia érvényesült. Egyikünk sem akarta, hogy a házasságunk alapja az önző gyűlölködés legyen, ezért nekiálltunk tanulmányozni a Bibliát, hogy megtanuljuk, hogyan élhetnénk békében egymással.

Jézus azt mondta, „Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik!” (Máté 5:9). Nem tudsz boldog menedéket teremteni, hacsak nem vagy hajlandó dolgozni érte és félretenni az önzésedet és szelíden válaszolni. Ahelyett, hogy mérges szavakkal vagdalóznánk, megpróbálhatnánk békét teremteni.

4 út a béketeremtéshez:

  • Építs másokat, jóval győzd le a gonoszt.

„Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és szádat a hazugságtól! Messzire kerüld el ami gonosz, és tedd meg, ami jó! Törekedj a békességre, ne nyugodj, míg el nem éred! (Zsoltárok 34:13-14)

  • Csendes alázattal viseld el mások természetét.

„Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek! Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást! A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül — így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát!” (Efézus 4:1-3)

  • Légy kegyelmes és kész a megbocsátásra.

„Igyekezzetek mindenkivel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat! Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!” (Zsidókhoz 12:14-15)

  • Szorgalmazd a békülést, harcolj a neheztelés és a keserűség ellen.

„Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!” (Róma 12:17-18)

Mint a Király leányai, arra kaptunk elhívást, hogy békét teremtsünk. Ne a test szerint reagáljunk, hanem imával, és kérjük Istent, hogy vegye el büszkeségünket és töltsön el az Ő mindenek feletti szeretetével. A Béke Fejedelmét szolgáljuk, Szavai pedig megvilágítják az utat és mutatják, merre menjünk.

Határozzuk el hát, hogy nem vágunk vissza, hanem békét teremtünk!

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd őt a lylidunbar.com oldalon, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez.  Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-peacemakers/