Béke és kegyelem

Pál ugyanazokkal a szavakkal zárja a második thesszalonikai levelet, amikkel kezdte: béke és kegyelem. Szavakkal, melyek bátorításul szolgáltak a híveknek az üldöztetés és a megpróbáltatások idején.

És milyen csodás zárásai ezek a szavak a tanulmányunknak is!

Béke és kegyelem neked, kedves barátom.

Miután 6 hetet töltöttünk a thesszalonikai gyülekezettel, emlékeztetőt kaptunk arra, hogy a béke nem kívülről jön, hanem Jézustól.

A világ megpróbálhatja ellopni a békédet. De légy bátor és állj ellen, hiszen a Béke Istene veled van most és veled lesz mindig, bármilyen körülményekkel kell is szembenézned.

Mivel ez az utolsó napunk így együtt, hadd legyek őszinte: az elmúlt néhány évben nagyon nehéz volt számomra megtartani ezt a békét.

És ez egy olyan dolog, amit eddig sosem mertem kimondani, tudod? Misszionárius vagyok, a hit, a cselekvés asszonya. Én vagyok a bátor, aki szolgálni akar Istennek, mindegy mibe kerül.

Azonban, az éjszaka közepén, amikor a Facebookot bezártam és a látszat lehullott, akkor csak én voltam a bizonytalanságaimmal, a kételyeimmel, a félelmeimmel. Itt kell maradnunk? El kéne mennünk máshová? Tényleg ez Isten akarata? Tényleg át kell mennünk mindezen? Vagy van valamiféle mártír-szindrómánk? Ez az a hely, ahol fel akarom nevelni a gyermekeimet? Megéri mindez?

Ez és számtalan ezekhez hasonló kérdés jutott eszembe újra és újra, és nemcsak Isten életemre vonatkozó akaratában kezdtem kételkedni, hanem a szeretetében is… miért engedi, hogy annyi gonosz érjen el minket, ha Neki szolgálunk?

Engedtem, hogy a tolvaj belopódzon és ellopja a békémet.

De nézzük meg, hogy mit mond Pál a levele végén…

…Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet.

Mindig, minden körülmények között.

Megtanultam, hogy a békességem abból származik, ha átengedem Istennek az irányítást. Abból, hogy megértem, a színfalak mögött munkálkodik az én javamra és az Ő dicsőségére. Abból, hogy elfogadom Isten rám és a családomra vonatkozó akaratát.

Jelenleg azt akarja, hogy ne egy csinos kis házban éljünk. Nem azt, hogy bővelkedjünk földi javakban. Nem azt, hogy csendben, kényelemben éljünk. Azt akarja, hogy elviseljük a szűkölködést, a veszélyt, az egymást követő próbatételeket. Hogy küzdjünk, hogy elviseljünk, hogy szembenézzünk az ellenállással, az elbukással és újra felkeljünk.

Azt akarja, hogy küzdjek a béke megtartásáért. És a küzdelem – és a győzelem – egyetlen módja, ha térden állva vívom ezt a csatát. Ha átadom Neki mindenemet. Az elvárásaimat, a követeléseimet, egy más életről szóló gondolataimat, a kényelmemet, a szűkölködésemet. Ha mindezt Neki adom. Minden nap. Akkor és csak akkor, megtapasztalhatom békéjét mindig, minden körülmények között. A kis és a nagy dolgokban is. A fontos, kiemelkedő dolgokban és a rutinban is.

Ne engedd, hogy lelked ellenséged belopódzon és ellopja a békédet! Harcolj!

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7

Tudom, hogy nehéz időkben egyszerűbb, ha engedjük, hogy a kételyeink és félelmeink eltöltsék a gondolatainkat és a szívünket. De azt is tudom, hogy az Isten akarata szerinti élet– bármilyen nehéz is vagy bármennyire is különbözik attól, amit mi elképzeltünk – az egyetlen, ami mindig, minden körülmények között békét ad nekünk.

Add át magad Isten akaratának és nyugodj meg! Hagyd, hogy a Sátán magával vigye félelmeidet és engedd, hogy Isten betöltse a szívedet az Ő tökéletes békéjével.

 

Az Ő szolgálatában megelégedve,

Edurne

 

Edurne férjével és három gyermekével Puerto Ayacuchoban, Venezuelában él, ahol misszionáriusként szolgálnak az amazonasi esőerdő törzsei között. Szenvedélyesen szeretné segíteni a nőket és a gyermekeket, hogy megértsék Isten Igéjét és abban, hogy növekedjenek és világítsanak a hitben. Szolgál a Szeresd Nagyon Istent nemzetközi csoportjában és emellett vezeti az SZNI Spanyolországot. Megtalálhatod Edurne-t és csapatát az Ama A Dios Grandemente oldalon.

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/peace-and-grace/

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 5. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:16-18

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:16

 

Pál a thesszalonikai gyülekezetnek szánt üzenetét egy imával zárja, melyben Isten békességének áldását kéri az életükre. Akik Krisztusban bíznak, még a legnehezebb szenvedések és üldöztetések közepette is megingathatatlan békét tapasztalhatnak meg. Krisztus állandó jelenléte az életünkben segít nyugalommal továbbmenni, mert bízunk abban, hogy Ő szuverén módon ura a körülményeinknek.

 

Isten békessége mindig elérhető számodra, minden formában. Krisztus maga a te békességed, és az Ő jelenléte mindig veled van. Az Ő kegyelme vezet lépésről lépésre és betölt békességgel mindig, amikor gondokkal küszködsz.

 

Uram, tölts el a Te békességeddel ma. Segíts, hogy a Te jelenlétedre figyeljek és ne az én gondjaimra. Ámen

 

/YouVersion/

 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 4. hét / 1. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 1:1-2

IMÁK: 2 Thesszalonika 1:2

Pál a thesszalonikai gyülekezetnek küldött második levelét azzal nyitja, hogy Isten kegyelmével és békességével köszönti a híveket. Isten kegyelme lehetőséget ad arra, hogy a bűnösök megbocsátást kapjanak, és békéje miatt megnyugvást találhatunk az Ő jelenlétében, még ennek a problémákkal teli, bukott világ közepén is. Isten kiárasztotta kegyelmét és békéjét Pálra, és ezek a kincsek áradnak tovább szívéből a gyülekezet felé.

Vajon viselkedésed és szavaid arra késztetnek másokat, hogy ők is megtapasztalják Isten kegyelmét és békességét? Nem szabad, hogy magunknak halmozzuk fel azokat az ajándékokat, melyeket Istentől kaptunk. Ezen a héten kérd Istent, hogy mutassa meg, milyen lépéseket tehetnél annak érdekében, hogy úgy üdvözölj másokat, ami segíti őket abban, hogy jobban megismerjék Őt.

 

Uram, köszönöm kegyelmedet és a békességedet. Segíts, hogy ezen a héten másokat is közel vezethessek hozzád üdvözlő szavaim és cselekedeteim által. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Virág Eszter

1. és 2. Thesszalonika – 3. hét / 5. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 5:23-28

IMÁK: 1 Thesszalonika 5:24

Pál első levelét azzal zárja, hogy Isten kegyelmének védelméért imádkozik a thesszalonikai gyülekezet számára. A Békesség Istene hűségesen be fogja végezni a megszentelés munkáját minden hívő életében, aki bűnei bocsánatáért Krisztusba vetette bizalmát. Ahogy Istent keressük, Ő lassan átformálja szellemünk, lelkünk és testünk, így napról-napra egyre jobban hasonlítunk Jézusra.

Ha visszatekintesz arra az időszakra, amikor elkezdtél Krisztussal járni, akkor észreveszed a változást magadon. A vágyaid kevésbé önzők, az örökkévaló dolgok sokkal jobban érdekelnek és a mások felé irányuló szereteted nőtt. Igen, még mindig van hová fejlődnünk, de Isten hűségesen be fogja végezni az átváltoztatást, amit elkezdett a szívünkben és az elménkben. Mindennap szánd oda Istennek teljes lényed és bízz benne, hogy segíteni fog győzedelmes életet élni.

 

Hűséges Istenem, szeretnék még inkább olyan lenni, mint Jézus. Felajánlom neked életem minden részét és hívlak, hogy változtass meg. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Bolbás Viola

1. és 2. Thesszalonika – 3. hét / 4. nap

Olvasd el!: 1 Thesszalonika 5:12-22

IMÁK: 1 Thesszalonika 5: 14-18

Pál a thesszalonikai gyülekezetnek utasításokat ad, amit követniük kell, amíg várják Krisztus visszajövetelét. Először is tisztelniük kell azokat, akik a hitben pásztorolják őket, békességben élni más hívőkkel, egymást szolgálva és kegyelmet adva türelemmel elfogadni a másik gyengeségeit. A legfontosabb pedig, hogy Krisztus követői meneküljenek a bűntől, éljenek hálás szívvel és kitartóan imádkozzanak.

Ahogy a bűn növekszik a világban, az a dolgunk, hogy álljunk fel és szolgáljunk másokat. Az életünknek teljesen másnak kéne lennie, mint a világiaknak. Míg mások önzők és mindent a maguk kényelme szerint akarnak, Isten minket különválasztott, hogy hálás népeként teljesen odaszánva éljünk Neki.

 

Uram, szeretném teljesen Neked adni az életem. Segíts, hogy nagylelkű legyek másokkal és kifejezzem hálámat megszámlálhatatlan sok áldásodért. Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: Bolbás Viola

Félelem és aggodalom – 3. hét / 3. nap

Isten szeret minket

Az, hogy ismerjenek és szeressenek minket, az egyik legjelentősebb emberi szükséglet. Annak mértéke, hogy Isten mennyire szeret bennünket, nem mérhető mással, mint Jézus kiterjesztett, szögek által átszúrt kezeivel. A mi Mennyei Atyánk annyira szeret bennünket, hogy elküldte a Fiát, hogy meghaljon értünk. Az Ő szeretetének mértéke felmérhetetlen.

Békére lelhetünk abban a tudatban, hogy a mi Istenünk nem csupán szeret, de el is fogad bennünket. A Vele való kapcsolatunk boldoggá teszi, és örömét leli bennünk. Az Ő szeretete biztosít számunkra egy nyugalmas helyet és csendes magabiztosságot. Semmit sem tudunk tenni azért, hogy ne szeressen minket. Az Ő szeretete akkor sem hagy el bennünket, ha csalódást okozunk Neki.

Isten szeretete ellát minket a képességgel, hogy ne féljünk. Nem kell félnünk az Ő rosszallásától vagy elutasításától. Nem kell félve meglapulnunk akkor, ha gyengének érezzük magunkat. Sőt, helyette inkább győztesként tekinthetünk az életünkre, mivel az Ő szeretete az, ami elhordoz bennünket.

Mikor tapasztaltad meg Isten szeretetét az életedben? Isten szeretetét magadévá tenni egy folyamat. Világi tapasztalataink a feltételekhez kötött szeretetről tanítanak bennünket. Mely területeken érezted úgy, hogy Isten nem szeret téged azért, ahogyan viselkedtél? Amikor elkezdesz azért aggódni, hogy elegendő-e a teljesítményed Istennek, akkor emlékezz arra, hogy már most több mint elegendő vagy csupán azért, mert az Ő gyermeke vagy!

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te szeretetedet. Köszönöm, hogy már akkor szerettél, amikor én még képtelen voltam szeretni Téged. Dicsérem Neved azért, mert a szeretet példájaként elküldted Fiadat. Segíts, hogy a félelmemet helyettesítse a remény, hogy már most elég vagyok Neked, Benned és Érted. Jézus nevében, Ámen. 

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

 

Bizalom a nehézségek közepette

„Ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak, és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét.” – Filippi 1:14

Voltak már olyan napok… hónapok, vagy akár évek az életedben, amikor úgy tűnt, a szenvedés „börtönében” rostokolsz, és nem tudsz kiszabadulni? Talán egy szeretted halálát gyászoltad, vagy egy álmodnak parancsoltak megálljt, esetleg fizikai vagy érzelmi nehézségek kötöztek meg hosszú időn keresztül. Talán nehéz kapcsolatokkal küzdöttél, vagy az ismeretlen jövőtől való félelem kötött gúzsba. Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik éppen most élnek meg igazán nehéz napokat, és egyszerűen csak arra vágynak, hogy megint szabadnak és élőnek érezzék magukat.

Ez nekem is ismerős.

Ahelyett azonban, hogy az ellenkező irányba rohannánk, az Atya arra hív minket, hogy közeledjünk hozzá engedve, hogy az Ő vigasztaló szavai beégessék magukat a gondolataink közé:

Elég az a kegyelem, amit kaptál… (2 Korinthus 12:9)

Közel van [Isten] a megtört szívűekhez… (Zsoltárok 34:18)

Jöjjetek közel Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok… (Jakab 4:8)

 Légy erős és bátor! Istened, az Örökkévaló van veled… (Józsué 1:9)

Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra… (Zsidók 13:5)

Isten a segítőm… (Zsoltárok 54:4)

…ez nem a ti harcotok, hanem Istené! (2 Krónikák 20:15)

Ne félj, mert veled vagyok! (Ézsaiás 41:10)

…hűséges szeretete soha nem fogy el… (Jeremiás siralmai 3:22)

…nincs számodra [Istenem] semmi lehetetlen! (Jeremiás 32:17)

Este sírva fekszem le, de reggel már örömre ébredek… (Zsoltárok 30:5)

Legyőzhetetlen harcos, megment Ő, és megszabadít! (Zofóniás 3:17)

Közületek sokan sorra tudnák halmozni a történeteket arról, hogy hogyan ragyogott keresztül Isten jósága a szenvedéseiken. Az évek során a próbákon keresztül Isten kiárasztotta ránk a szeretetét és kegyelmét, és megváltoztatott minket. Az Ő jelenléte a legbizonytalanabb időszakokban is képes békét hozni az életünkbe. Ez a kegyelem élettel ajándékozott meg minket Őbenne. Beszélhetünk másoknak az Ő hűségéről, és bátoríthatjuk azokat, akik most a frontvonalban harcolnak – nem azért, mert az élet könnyű lenne, vagy mi már mindenre rájöttünk volna, hanem azért, mert az a reménység, amelyet Jézustól kaptunk sokkal többet ér, mint bármi, amit ez a világ kínálhat.

Bármi is érjen minket, biztos talajon állunk, mert a tekintetünket Rád szegezzük, Urunk!

„Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy minden, ami eddig velem történt, elősegítette az örömhír terjedését. Az egész császári palota őrsége, sőt mindenki más is megtudta, hogy engem azért tartanak rabságban, mert Krisztust szolgálom. Ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak, és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét.” – Filippi 1:12-14

Az üldöztetés és bebörtönzés a kegyetlen Néró császár Rómájában meghaladta az emberi elképzelést, és Pál nagyon is jól tudta, hogy a jövő mit tartogat számára. De szenvedései közepette Pál szilárdan kitartott az evangélium mellett, a bizonyossága Krisztusban volt, és ezt meg is mutatta az őt figyelő világnak. Olyan mértékben mutatta meg, hogy, a Filippi levél tanúsága szerint, Pál láncai egy óriási célt szolgáltak: az evangélium terjedt, és a testvérek felbátorodtak.

Te is nehézségekkel küzdesz, szenvedsz a mai napon?

Támaszkodj a te kegyelmes Atyádra, összpontosíts az örömhírre, találd meg a bizonyosságodat feltámadt Megváltódban, és figyeld nyitott szemmel, hogyan munkálkodik Isten a próbákon keresztül! Pálhoz hasonlóan nemsokára te is képes leszel tanúbizonyságot tenni arról a szépségről, ami a próbákból fakad, mert Isten folyamatosan munkálkodik a te javadra és az Ő dicsőségére.

Az Ő lábainál,

Whitney

 

Beszéljük meg!: Te hogyan tapasztaltad meg Isten hűségét a nehézségekben?

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/confidence-in-suffering/

8. hét – 4. nap A megbocsátás üzenete

megbocsat-8-4

Olvasd el: Róma 10:10-15

IMÁK: Róma 10:14-15

A keresztyén ember békessége Istentől ered, és abból a tudatból, hogy közösségre lépett Istennel Jézus Krisztus által. Ugyanaz a hatalmas erő munkálkodik bennünk, amely feltámasztotta Jézust a halálból, és ez minden nap felruház bennünket arra, hogy Isten akaratát tegyük, és az Ő dicsőségére éljünk. Nem kell félnünk. Jézus arról biztosít minket, hogy Isten jelenléte folyamatosan körülvesz minket. Megtapasztalhatjuk azt a békességet is, amely annak tudatából fakad, hogy Jézus a mennyben, Isten jobbján értünk imádkozik.

Tovább adod-e a békesség ajándékát mindazoknak akikkel kapcsolatba lépsz? Keresztyénekként megbékültünk Istennel, tehát a béke üzenetét megoszthatjuk másokkal is.

Atyám, köszönöm a Te békességedet, amely meghalad minden értelmet! Taníts engem, hogy minden helyzetben a békét munkáljam, és Krisztust vigyem bele minden élethelyzetbe és körülménybe. Segíts megosztanom a Te béke üzenetét azokkal akik viszályok között élnek. Jézus nevében. Ámen.

8. heti memoriter

megbocsat-8-memo

Kedves Lányok!

Tanulmányunk utolsó hetében egy gyönyörű ige megtanulására bátorítunk titeket.

Egy jóhírt, örömöt, békességet, szabadulást hirdető hirnök közeledése mindig várakozással teli.
Ma ez az igevers egy képként jelent meg előttem. Egy nehéz helyzetben ha már feltűnik előttünk a megoldás, már megkönnyebbülést érzünk. Elképzeltem, hogy a jóhírt szállító hirnök egy hegyről jön lefele, de alakja már kivehető a völgyben rá várakozónak. Bár még nem ért oda hozzá a hirnök, de már reményt ad az is, hogy feltűnik az alakja előttük. Ez mindig azt jelzi, hogy már hamarosan, belátható időn belül véget ér az a nehézség, ami bánatot, békétlenséget adott.
Ézsaiás itt Jézus földi szolgálatát jelzi előre.
Ma már tudjuk, hogy Ő valóban örömöt, békét, igazi megelégülést hoz. Őrá már nem várunk, mivel örökre velünk van. Micsoda kiváltság ez!
Van olyan helyzetünk, aminek ma meg nem látjuk végét?
Jézus megoldása erre a helyzetre is el fog jönni, az a tökéletes megoldás, ami örömöt, békét ad.
Amikor nehéz várakozni erre a megoldásra, milyen jó visszagondolni erre az igére és várni Jézus megoldását a nehézségre. Megnyugtató tudni azt, hogy Benne mindenre ott a megoldás. Jó mindig visszagondolni arra, hogy örömöt, békét, megnyugvást ad nekünk.

Én nagyon hálás vagyok a tanulmányunkban megtanult igékért és a közösségünkért.
Bátorítalak titeket, hogy osszuk meg egymással a heti memoriterekkel kapcsolatos élményeinket.

Áldott hetet kívánok mindenkinek!