Ne tévesszenek meg a hazugságok

János levelei nehéz levelek, tele mély tanításokkal, figyelmeztetéssel, intéssel és bátorítással. Ennek egyik oka az, hogy addigra János kivételével már minden apostol meghalt. Ő maradt utoljára, ezért több tudós is úgy gondolja, hogy az „utolsó óra” kifejezés az apostoli kor végét jelzi. Mások úgy gondolják, hogy a kifejezés a Jézus feltámadása és második eljövetele között eltelt időre vonatkozik. Mi most éppen ezekben „az utolsó órákban” élünk.

Az egyik probléma, amivel akkoriban az egyháznak meg kellett küzdenie, a hamis tanítók, vagyis „antikrisztusok” megjelenése volt. Ez a kifejezés itt most nem egyetlen személyre vonatkozik, aki nagy hatalommal bír és sokakat megtéveszt. Itt azokat illeti a szerző ezzel a névvel, akik hazugságokat terjesztettek Jézusról, méghozzá szenvedélyesen és meggyőződéssel. Az „antikrisztus” szó jelentése Krisztus- vagy Messiásellenes, és ilyenből János korában több is akadt. Ezt a kifejezést nem azokra az emberekre használták, akik apróbb dolgokban tévedtek a tanításaik során; ezek az „antikrisztusok” az Írással teljesen ellentétes dolgokat tanítottak arról, hogy kicsoda Jézus és mit tett.

És hogy milyen tanításokkal álltak elő?

A hamis tanítók vagy „antikrisztusok” sok mindent tagadtak, köztük Jézus isteni mivoltát is. Nem hitték el, hogy Ő a világ Megmentője és Megváltója. Azt is tagadták, hogy Jézus az Atyától származott volna, szerintük Ő is csupán egy teremtmény volt. Némelyek közülük úgy gondolták, hogy nem az Atya Isten, hanem az angyalok teremtették a világot.

„Mi a legnagyobb hazugság? Az, ha valaki azt állítja, hogy Jézus nem a Messiás. Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten és a Fiú hatalmát.” – 1 János 2:22

„Ha viszont ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.” – 1 János 4:3

„Mert sokan vannak szerte a világon, akik becsapják az embereket: letagadják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el a világra. Aki ezt mondja, az hamis tanító, Krisztus ellensége.” – 2 János 1:7 

Sok időt tölthetnénk azzal, hogy azokat a veszélyes tanokat taglaljuk, amelyeket ezek az emberek vallottak, azonban napjainkban is sok hasonló esettel találkozunk. Vallásos emberekről beszélek, akik tudják, hogyan használják a megfelelő szavakat, mégis veszélyes dolgokat tanítanak, hiszen a Biblia állításaival teljesen ellentétes dolgokat állítanak. Úgy tűnik, mintha tudnák, miről beszélnek, de hamis evangéliumot hirdetnek, olyat, ami kockázatos, hiszen távol megakadályozza az embereket abban, hogy Jézusra, mint megváltásuk reménységére tekintsenek.

Ezektől a magával ragadó, frappáns, ám veszélyes tanításoktól úgy tudjuk megvédeni magunkat, ha ismerjük a Bibliát. Vértezd tehát fel magad az igazsággal!

Ne higgy vakon abban, amit mások mondanak, vess össze mindent Isten szavával, hogy lásd, mi az igazság. Ne engedd, hogy szórakoztató vagy új tanítások magukkal ragadjanak, bármennyire is jól éreznéd magadat tőlük. Az érzéseink nem mindig megbízhatóak, a szívünk pedig olykor csalfa.

„Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!” – Jeremiás 17:9

Ismerd a Bibliádat! Olvasd, tanulmányozd, imádkozz felette, beszéld meg másokkal és olvasd újra!

Minél jobban ismered az igazságot, annál könnyebben éred tetten a hazugságokat és maradsz meg szilárdan a tudásodban és Istenbe vetett hitedben.

Jézusre tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dont-be-deceived-by-lies/

Fordította: Szabó Eszter

3. hét / 4. nap – Teljesen odaszánva

Bertalan, az igaz

Jézus úgy hívta Bertalant, mint ‘a hamisság nélküli izraelita’. Bertalan Isten iránti vágyakozása bármibe kerülhetett, őszinte volt. Isten hívását elfogadta és elkötelezte magát, hogy Jézus Krisztus nyomdokain él és jár.

Milyen helyzettel küzdesz te vagy egy szeretted, azért hogy egységben járhass? A hívőknek igyekezniük kell olyan életet élni, mint Jézus Krisztus, akkor is, ha senki sem figyel.

Mennyei Atyám, segíts egységbe rendezve élnem az életemet és becsületben. Uram, védj meg a kísértésektől, hogy ne gonoszul cselekedjek. Segíts Jézus jellemét visszatükröznöm ne csak közösségben, hanem mikor egyedül vagyok akkor is. Jézus nevében kérlek, Ámen.  (YouVersion)

Fordította: Moór Krisztina

3. hét / 3. nap – Teljesen odaszánva – Életenként megváltoztatni a világot

„Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyik András volt, Simon Péter testvére.” – János 1:40

Csak egy ember kellett hozzá.

Nem volt egy ismert ember. Nem volt író, szónok, vagy olyan, aki sok embert ért el.

Csak egy kis közönsége volt minden vasárnap reggel, amikor a helyi gyülekezetben a vasárnapi iskola egyik csoportját vezette fiatal fiúk számára.

A neve Edward Kimball volt.

Edward egy halkszavú, félénk ember volt, aki mindig izgult miközben másoknak beszélt Jézusról. Ha egy dinamikus, bátor evangélistát képzeltek magatok elé – nos, Edward pont ennek az ellentéte volt. És mégis, annak ellenére, hogy a világ szerint mennyi minden hiányzott belőle, Edwardnak volt valamije, amit Isten arra használt, hogy emberek ezreinek, talán millióinak, életét változtassa meg.

Ugyanis az volt a vágya, hogy Jézusról beszéljen másoknak.

Egy bizonyos napon, egy forgalmas bostoni utcán Edward izgatottan sétált be a helyi cipőboltba, ahol a vasárnapi iskolás csoportjába járó egyik fiú dolgozott. A szóban forgó fiatal nyers volt, írástudatlan, és semmit sem tudott a Bibliáról. Mindennek ellenére azonban Isten azt a vágyat helyezte Edward szívére, hogy megossza vele az evangéliumot. És Edward úgy is tett.

„Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy mit mondtam; valamit Krisztusról és az Ő szeretetéről… ennyi.” – Edward Kimball

De nem is kellett több: csupán a megváltás története, egyszerű szavakkal elmesélve.

Azon a napon, a cipőbolt raktárában, a Massachusetts állambeli Bostonban D. L. Moody odaadta a szívét Krisztusnak, a többi pedig történelem.

D. L. Moody a XIX. század második felében csodálatos evangélistává vált az Egyesült Államokban és Angliában. Ő alapította a Moody Bible Institute-ot [Moody Bibliaiskola]; fantasztikus eredmény egy olyan embertől, aki egyszer írástudatlan volt, és nem tudott Bibliát olvasni. Ebben az intézményben misszionáriusok, pásztorok és keresztény munkások ezreit képezték ki, hogy azok innen indulva mutassák be Krisztust a világnak.

És mindez azért jöhetett létre, mert egy ember szívében ott volt a vágy, hogy másoknak is beszéljen Jézusról.

Edward Kimball sokban hasonlított Andrásra.

Miután Jézussal találkozott, András azonnal megkereste a testvérét, Simont (a későbbi Pétert), és bemutatta Jézusnak. A vágy, hogy másoknak Krisztusról beszéljen már akkor ott lángolt András szívében.

„András azonnal megkereste testvérét, Simont, és ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást, vagyis a Krisztust! Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: Te Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved. Ez azt jelenti: Kőszikla.” – János 1:41-42

András egyszerűen csak meghívott valakit.

Vajon hányszor bonyolítjuk meg a folyamatot azzal, hogy feleslegesen idegeskedünk, holott csak annyit kéne tennünk, hogy másokat Jézushoz viszünk? Ahelyett, hogy a Szent Szellemre bíznánk, hogy mások szívében munkálkodjon, miközben mi megosztjuk velük az evangéliumot, hibásan azt feltételezzük, hogy tudnunk kell az összes jó választ, és meggyőző szavakat kell használnunk ha másoknak Jézusról akarunk beszélni.

András életében mégsem ezt látjuk. Példa ő a számunkra abban, hogy hogyan éljük az életünket Krisztusnak #odaszánva, és hogyan hívogassunk embereket útközben.

„Péter prédikált Pünkösdkor, és háromezer ember megtért. Az Írásban nincs nyoma annak, hogy András valaha sok ember előtt prédikált volna, vagy tömegeket mozgatott volna meg. De ne felejtsük el, hogy ő volt az, aki Pétert bemutatta Krisztusnak. Isten különleges gondviselése által az, hogy András engedelmes volt, elvezetett annak az embernek a megtéréséhez, aki végül elmondta a hatalmas erejű pünkösdi beszédet. Így Péter szolgálatának minden gyümölcse valahol András hűséges, egyszeri bizonyságtételének a gyümölcse is.” – John MacArthur

Emberek ezreinek az élete változott meg azért, mert egy ember Jézushoz vezette a testvérét.

Sose becsüljétek alá annak az erejét, hogy kinyúlunk mások felé, és Krisztushoz hívjuk őket!

Az egész azzal kezdődött, hogy Edward Kimball Jézushoz vezette D. L. Moodyt.

Évekkel később D. L. Moody J. Wilbur Chapmant vezette Jézushoz.

Wilbur Chapmantől Billy Sunday hallott Krisztusról, Billy Sundaytől pedig Mordecai Ham.

Aztán 1936-ban egy nyurga 16 éves kamasz sétált be egy evangélizációs alkalomra a barátjával az észak-karolinai Charlotte-ban. Ezen az alkalmon Mordecai Ham prédikált, és ez volt az az alkalom, amikor egy Billy Graham nevű fiatal fiú átadta a szívét Jézus Krisztusnak.

És az evangéliumnak ez a csodálatos láncreakciója egy András-féle tanítvány miatt indulhatott el… valaki miatt, aki valaki mást Jézushoz hívott.

És ez a láncreakció ma is tart.

Imádkozzunk együtt több „András”-ért a mi generációnkban!

 

Beszéljük meg!: Van-e a családodnak bármi kötődése Billy Grahamhez? Előfordult-e már a családodban ilyen vagy ehhez hasonló láncreakció?

Szeressétek nagyon Istent!

Angela

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/changing-world-one-life-time/