Béke és kegyelem

Pál ugyanazokkal a szavakkal zárja a második thesszalonikai levelet, amikkel kezdte: béke és kegyelem. Szavakkal, melyek bátorításul szolgáltak a híveknek az üldöztetés és a megpróbáltatások idején.

És milyen csodás zárásai ezek a szavak a tanulmányunknak is!

Béke és kegyelem neked, kedves barátom.

Miután 6 hetet töltöttünk a thesszalonikai gyülekezettel, emlékeztetőt kaptunk arra, hogy a béke nem kívülről jön, hanem Jézustól.

A világ megpróbálhatja ellopni a békédet. De légy bátor és állj ellen, hiszen a Béke Istene veled van most és veled lesz mindig, bármilyen körülményekkel kell is szembenézned.

Mivel ez az utolsó napunk így együtt, hadd legyek őszinte: az elmúlt néhány évben nagyon nehéz volt számomra megtartani ezt a békét.

És ez egy olyan dolog, amit eddig sosem mertem kimondani, tudod? Misszionárius vagyok, a hit, a cselekvés asszonya. Én vagyok a bátor, aki szolgálni akar Istennek, mindegy mibe kerül.

Azonban, az éjszaka közepén, amikor a Facebookot bezártam és a látszat lehullott, akkor csak én voltam a bizonytalanságaimmal, a kételyeimmel, a félelmeimmel. Itt kell maradnunk? El kéne mennünk máshová? Tényleg ez Isten akarata? Tényleg át kell mennünk mindezen? Vagy van valamiféle mártír-szindrómánk? Ez az a hely, ahol fel akarom nevelni a gyermekeimet? Megéri mindez?

Ez és számtalan ezekhez hasonló kérdés jutott eszembe újra és újra, és nemcsak Isten életemre vonatkozó akaratában kezdtem kételkedni, hanem a szeretetében is… miért engedi, hogy annyi gonosz érjen el minket, ha Neki szolgálunk?

Engedtem, hogy a tolvaj belopódzon és ellopja a békémet.

De nézzük meg, hogy mit mond Pál a levele végén…

…Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet.

Mindig, minden körülmények között.

Megtanultam, hogy a békességem abból származik, ha átengedem Istennek az irányítást. Abból, hogy megértem, a színfalak mögött munkálkodik az én javamra és az Ő dicsőségére. Abból, hogy elfogadom Isten rám és a családomra vonatkozó akaratát.

Jelenleg azt akarja, hogy ne egy csinos kis házban éljünk. Nem azt, hogy bővelkedjünk földi javakban. Nem azt, hogy csendben, kényelemben éljünk. Azt akarja, hogy elviseljük a szűkölködést, a veszélyt, az egymást követő próbatételeket. Hogy küzdjünk, hogy elviseljünk, hogy szembenézzünk az ellenállással, az elbukással és újra felkeljünk.

Azt akarja, hogy küzdjek a béke megtartásáért. És a küzdelem – és a győzelem – egyetlen módja, ha térden állva vívom ezt a csatát. Ha átadom Neki mindenemet. Az elvárásaimat, a követeléseimet, egy más életről szóló gondolataimat, a kényelmemet, a szűkölködésemet. Ha mindezt Neki adom. Minden nap. Akkor és csak akkor, megtapasztalhatom békéjét mindig, minden körülmények között. A kis és a nagy dolgokban is. A fontos, kiemelkedő dolgokban és a rutinban is.

Ne engedd, hogy lelked ellenséged belopódzon és ellopja a békédet! Harcolj!

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7

Tudom, hogy nehéz időkben egyszerűbb, ha engedjük, hogy a kételyeink és félelmeink eltöltsék a gondolatainkat és a szívünket. De azt is tudom, hogy az Isten akarata szerinti élet– bármilyen nehéz is vagy bármennyire is különbözik attól, amit mi elképzeltünk – az egyetlen, ami mindig, minden körülmények között békét ad nekünk.

Add át magad Isten akaratának és nyugodj meg! Hagyd, hogy a Sátán magával vigye félelmeidet és engedd, hogy Isten betöltse a szívedet az Ő tökéletes békéjével.

 

Az Ő szolgálatában megelégedve,

Edurne

 

Edurne férjével és három gyermekével Puerto Ayacuchoban, Venezuelában él, ahol misszionáriusként szolgálnak az amazonasi esőerdő törzsei között. Szenvedélyesen szeretné segíteni a nőket és a gyermekeket, hogy megértsék Isten Igéjét és abban, hogy növekedjenek és világítsanak a hitben. Szolgál a Szeresd Nagyon Istent nemzetközi csoportjában és emellett vezeti az SZNI Spanyolországot. Megtalálhatod Edurne-t és csapatát az Ama A Dios Grandemente oldalon.

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/peace-and-grace/

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 5. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:16-18

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:16

 

Pál a thesszalonikai gyülekezetnek szánt üzenetét egy imával zárja, melyben Isten békességének áldását kéri az életükre. Akik Krisztusban bíznak, még a legnehezebb szenvedések és üldöztetések közepette is megingathatatlan békét tapasztalhatnak meg. Krisztus állandó jelenléte az életünkben segít nyugalommal továbbmenni, mert bízunk abban, hogy Ő szuverén módon ura a körülményeinknek.

 

Isten békessége mindig elérhető számodra, minden formában. Krisztus maga a te békességed, és az Ő jelenléte mindig veled van. Az Ő kegyelme vezet lépésről lépésre és betölt békességgel mindig, amikor gondokkal küszködsz.

 

Uram, tölts el a Te békességeddel ma. Segíts, hogy a Te jelenlétedre figyeljek és ne az én gondjaimra. Ámen

 

/YouVersion/

 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 4. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:13-15

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:13

 

Pál arra bíztatja a thesszalonikai hívőket, hogy ne fáradjanak el jót cselekedni. Mint testvérek Krisztusban, arra vagyunk hivatottak, hogy egymás előtt elszámoltathatók legyünk. Ahelyett, hogy az ellenkező irányba néznénk, mikor valaki éppen bűnbe esik, szeretettel fel kell hívnunk a figyelmét az igazságra, bíztassuk őket bűnvallásra és az engedelmességhez való visszatérésre.

 

Az engedelmességben járva lehet, hogy sokszor a közömbösség árjával szemben kell úsznunk.

A jelenlegi, közeli barátságaid segítenek Krisztushoz közelebb kerülni, vagy egyre távolabb sodródsz attól, hogy Megváltódat hűségesen kövesd? Vizsgáld meg jelenlegi kapcsolataidat, és távolodj kicsit el azoktól a barátoktól, akik nem táplálják a hitedet. Ha van olyan barátod, akinek a hite gyengül, imádkozz azért, hogy Isten készítsen el hamarosan egy bensőséges beszélgetést kettőtöknek.

 

Atyám, teljes szívemből követni akarlak. Segíts, hogy bölcsen válasszam meg a közeli barátaimat. Add, hogy az életem arra bíztassa a környezetemben élőket, hogy Téged minden erejükkel kövessenek. Ámen

 

/YouVersion/

 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Viseld gondját a kertnek!

Ennek a levélnek a kezdetén Pál megdicséri a thesszalonikai gyülekezet hitét, és arra is felhívja a figyelmüket, hogy bátor példájuk sokakat motivál.

„Jól tudjuk, testvéreim, hogy Isten szeret és kiválasztott benneteket. Hiszen amikor az örömhírt elvittük hozzátok, az nem csak üres beszéd volt. Bizony, az örömhír nagy erővel és a Szent Szellem által érkezett meg hozzátok, és annak a teljes bizonyosságával, hogy ez az igazság! Emlékeztek rá, hogyan éltünk közöttetek, és hogy mindent értetek tettünk. Ti pedig követtétek a példánkat és az Úr példáját. Nagy örömmel befogadtátok a tanításunkat, pedig sok szenvedést kellett elviselnetek. Azt az örömet pedig a Szent Szellem keltette bennetek.” – 1 Thesszalonika 1:4-6

Isten szeret. Isten kiválasztott. Erő által. Közöttük élni. Követni az Úr példáját. Befogadni a tanítást. Örülni a szenvedések közepette. Ezt jelenti kereszténynek lenni.

Pál azonban azzal is tisztában volt, hogy a thesszalonikaiak ellustultak, ezért felhívja a figyelmüket arra, hogy felelősek hittel teli életet élni. Nem szerethetik az embereket úgy, ahogy Isten parancsolja, hogyha másoktól függnek és nem tudják ellátni önmagukat. És ez ránk is igaz.

„Nem igyekeztünk az emberek elismerését megszerezni, sem a tiéteket, sem másokét. Pedig Krisztus apostolai vagyunk, és használhattuk volna ezt a tekintélyünket. Mi azonban olyan gyengéden bántunk veletek, ahogyan egy édesanya dajkálja gyermekét. Annyira megszerettünk titeket, hogy nemcsak az örömhírt adtuk át nektek, hanem még saját lelkünket is odaadtuk volna értetek. Bizony, valóban nagyon kedvesek vagytok nekünk! Emlékezzetek csak vissza, testvéreim, milyen keményen dolgoztunk, amikor nálatok voltunk! Éjjel-nappal saját kezünkkel dolgoztunk, hogy ne legyünk terhetekre, és ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk. Így adtuk át nektek az Istentől származó örömhírt.” – 1 Thesszalonika 2:6-9

Ahogy ennek a tanulmánynak a végére érünk, úgy engedjük, hogy a thesszalonikiakhoz írt levél hosszantartó hatása áradjon belőlünk – pont úgy, ahogy Pál apostol írja –önmagunkról való gondoskodás, kemény munka, odaszántság, kitartás, és felelősségtudat formájában.

Ha nem gondoskodunk magunkról, akkor arra sem leszünk igazán képesek, hogy másokról gondoskodjunk, és nem leszünk képesek aratni, mivel terméketlen földet akarunk megművelni.

Isten azért helyezte el ezen a földön az embert, hogy az kertet neveljen, megművelje a földet, gondoskodjon a növényekről és gyümölcsökről, és hogy megdolgozzon a betevő falatért: „Az Örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját.” – 1 Mózes 2:15

A gazdag termőföld, a termékeny magok, a csodálatos napsütés, és a pont elegendő víz termést és ételt fog eredményezni. A keserű föld, a fáradt magok, a kevés fény, és a kiszáradt kút már kevésbé.

Hogy növekszik a te életed kertje? Dolgozol rajta és gondot viselsz róla?

Pál felvilágosít bennünket arról, hogy mi történik akkor, ha nem: „Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyen!” (2 Thesszalonika 3:10)

Ne felejtsük el, hogy nem azt mondja, hogy aki nem tud dolgozni, az ne is egyék. Azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne egyen.

Isten megáldott minket az Ő Igéjében található gazdag tudással, amely megtanít minket arra, hogy miért dolgozzunk, hogyan dolgozzunk, kinek dolgozzunk, kivel dolgozzunk, mikor dolgozzunk, mikor pihenjünk, és kit kell elérnünk. Csodálatos munkát végeztek akkor, ha Isten szívébe zárva maradtok, kijegyzetelve az Igeverseket, leírva a megfigyeléseket, kitervelve azt, hogy hogyan fogjátok alakalmazni a tanultakat, és imában kérve Istent! Már csak két nap van hátra ebből a tanulmányból, utána pihenhettek.

Az én imám a mai napra az, hogy remélem, azok a szavak, melyeket az Ő Igéjéből tanultatok, most kilépnek a lapok közül a kerteteken végzett munka által, hogy táplálni tudjunk másokat Isten igazságának gyümölcsével!

Isten szeret. Isten kiválasztott. Erő által. Közöttük élni. Követni az Úr példáját. Befogadni a tanítást. Örülni a szenvedések közepette. Ezt szeretné Isten megvalósítani az életünkben.

Tehát, kedveseim, őrizzétek a szíveteket, gondozzátok a kerteteket, és segítsetek másoknak jóllakni. És tegyétek mindezt Őérte, mert Ő kiválasztott titeket arra, hogy így tegyetek!

„Aki gondosan műveli a földjét, jóllakik a termésével, aki viszont elpocsékolja idejét, az ostoba.” – Példabeszédek 12:11

„Urunk, Istenünk, légy jóindulattal irántunk, s kezünk munkáját tedd állandóvá! Kezünk munkáját tedd állandóvá, Istenünk!” – Zsoltárok 90:17

 

Mindent az Ő dicsőségére,

Amanda

Amanda odavan mindenért, ami Texasszal vagy Jézussal kapcsolatos. Amellett, hogy két csodálatos lányát neveli, és mindent megtesz, hogy a lehető legjobban szeresse és tisztelje tűzoltó férjét, próbál minél több időt olvasással és írással tölteni. Pontosan tudja, hogy milyen üres volt az élete Isten nélkül, és örökké hálás azokért az emberekért, akik Istenhez vezették.

 

Amanda azon kevés emberek közé tartozik, akik egyszere nyitottak és zárkózottak. Még tanulnia kell, hogy hogyan tudja Isten páncélját a szíve felett viselni. Az a vágya, hogy a világon minden nő tudja meg, hogy Isten mennyire szereti őket; így azok visszatérhetnek ahhoz és megmaradhatnak abban az identitásban, amelyet Ő tervezett a számukra.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/work-your-garden/

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 3. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:10-12

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:10

 

Pál a gyülekezet azon tagjaihoz szól, akik a szájukat fegyverként használják, ahelyett, hogy a gyülekezet építésén dolgoznának. Ahelyett, hogy a lusta pletykálkodókra figyelnénk, egyre jobban meg kellene ragadnunk Isten életünkre vonatkozó elhívását, hogy az evangéliumot hirdessük. Pál arra inti a thesszalonikai hívőket, hogy ne vesztegessenek energiát arra, hogy támogassák azokat, akik kifogásokat keresnek, lusta és önző emberek.

 

Uram, segíts hogy az utamon maradjak és ott szolgáljalak, anélkül, hogy eltántorítanának a panaszkodók és a tehetetlen emberek. Szeretnék bölcsen, egészséges kapcsolatokba fektetni, és segíts, hogy ne fáradjak meg, amikor engedetlen, siránkozó emberekkel kerülök szembe. Add nekem a Te kegyelmedet és ítélőképességedet amikor nehezen kezelhető emberekkel kerülök kapcsolatba. Ámen

 

/YouVersion/

 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 2. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:6-9

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:9

 

Az Úr visszajövetelére várva, szorgalmasan munkálkodnunk kell Isten dolgain, és keményen dolgoznunk, hogy biztosítsuk a családunknak a szükségeseket. Néhányan a thesszalonikai hívők közül az Úr közeli visszajövetelére hivatkozva tétlenségbe és letargiába merültek. Pál arra mutat rá, hogy a holnap dicsőségének reménye nem szabad, hogy befolyásolja a mai nap felelősségét. Mint kemény munkás, példát mutat a gyülekezetnek azzal, hogy folytatja sátorkészítő munkáját, hogy fenntartsa a szolgálatát mint utazó misszionárius és az evangélium szócsöve.

 

Példát mutatsz a munkához való hozzáállásoddal? Mint Krisztus követői nem szabad annyira csak a mennyben járjunk gondolatban, hogy semmi hasznunk ne legyen itt a földön. Dolgozzunk keményen addig is, amíg várunk az Ő visszajövetelére.

Uram, segíts, hogy keményen dolgozzak a helyemen ahova elhívtál, addig is amíg várakozunk. Add, hogy szorgalmas erőfeszítéseim is a Te dicsőségedet szolgálják. Ámen

 

/YouVersion/

 

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

1. és 2. Thesszalonika – 6. hét / 1. nap

Olvasd el!: 2 Thesszalonika 3:1-5

IMÁK: 2 Thesszalonika 3:3

Pál sokszor csalódott az emberekben a megpróbáltatások idején. Ebben a néhány versben segít a thesszalonikai keresztényeknek megérteni, hogyan harcoljanak a csüggedés ellen, mikor a barátaik elfordulnak a hittől. Először Pál arra biztatja őket, hogy imádkozzanak védelemért és gondviselésért, hogy az evangélium üzenete terjedjen, az ellenség mesterkedései ellenére. Másodszor, Pál arra bátorítja őket, hogy ne a hitetlenekre összpontosítsanak, hanem Isten hűségét tartsák szem előtt. Végül, arra hívja őket, hogy állhatatosan engedelmesek maradjanak Krisztusnak, és hogy továbbra is szeressék és szolgálják egymást.

Barátaim, Isten soha nem hagy cserben benneteket. A ti Védelmezőtök harcol értetek ma is. Ha szellemi harcokat vívtok, kiáltsatok a Megmentőhöz. A Megmentőtök segít talpon maradni. Állhatatos szeretete végigkísér ezen a nehéz időszakon.

 

Hűséges Istenem, köszönöm, hogy te harcolsz értem. Segíts, hogy bizalommal haladjak előre, tudva, hogy Te hatalmasabb vagy, mint az én nehézségeim. Segíts nyugalmat lelnem abban az igazságban, hogy az ellenséget Te már legyőzted, és a Te királyságod céljai a megvalósulás felé tartanak. A célokat, melyeket nekem szánsz, semmi sem tartóztathatja fel. Te vagy a hatalmas Isten, aki folyamatosan csodákat tesz. Ámen

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

Isten TÉGED választott!

Isten téged választott…

Engedd, hogy ez az igazság beszivárogjon a szíved mélyébe.

Nem tudom, hogy az elmúlt hét mit tartogatott neked. Talán már megint nem kaptad meg az előléptetést. Talán kézhez kaptad a válási papírokat, ami teljes meglepetésként ért. Talán nézegeted a képeket arról, hogy a barátaid hogyan buliznak együtt egy csajos estén vagy társasjátékoznak vagy kávézóba mennek, de a te meghívód valahogy elkeveredett.

Úgy érzed lenéznek, felesleges, elhanyagolt vagy.

Hibásan úgy gondolod, hogy az, amit mások gondolnak rólad Isten gondolatainak tükröződései.

De nem is lehetnél messzebb az igazságtól.

Nézd meg a 2Thesszalonika 2:13-t! Téged, kedvesem, nemcsak, hogy szeret az Isten, hanem ki is választott.

Attól függetlenül, hogy mások hogy tekintenek rád, Isten az idők kezdetén kiválasztott téged. (Efézus 1:4)

Már a Föld megalkotása előtt Isten ismert téged, szeretett téged, kiválasztott téged.

Még ha senki más nem veszi észre az értékeidet, Isten látja őket.

Nem csupán mélységesen szeret, de el is hívott téged (2Thesszalonika 2:14). Az életednek van egy hatalmas célja… nagyobb annál, amit a korlátolt látásoddal ebben a pillanatban látsz.

Te csak a hibáidat, a fogyatkozásaidat látod és az okokat, amiért mindig lenéznek, elhanyagolnak, azt, hogy miért vagy felesleges. De, amikor Isten rád tekint, akkor valami teljesen mást lát. Az Ő gyönyörű lányát látja és örömét leli abban, hogy figyeli, hogyan növekedsz egyre inkább az Ő kedve szerint azáltal, hogy a Szentlélek munkálkodik az életedben, megszentelve téged nap mint nap.

Tudod, az emberek véleménye úgy változik, ahogy a Föld forog… állandóan, de az Istené sosem.

Isten az idők kezdete óta szeret téged és kiválasztott, ezért állj meg szilárdan ebben az igazságban. Függetlenül attól, hogy mások hogyan kezelnek téged, vesd a tekintetedet Isten igazságára és arra, hogy Ő mit mond rólad, ne pedig arra, hogy a körülötted lévők mit mondanak. Vesd rá a tekintetedet! Ne tekintgess se jobbra, se balra, csak felfelé!

Nem az mutatja meg az értékedet, hogy mások hogyan látnak, kezelnek vagy szeretnek téged, hanem csak Jézus szeretete, hogy ő azt választotta, hogy helyetted keresztre jut.

Érted, kedvesem, megérte meghalni.

Tehát attól függetlenül, hogy mások mit gondolnak, állj szilárdan a hitben és tudd, hogy mélyen szeretnek és tudatosan kiválasztottak.

Beszélgessünk:
Hogyan változtatja meg az, hogy tudod, szeretnek és kiválasztottak, azt, ahogyan látod magadat?

Szeresd Nagyon Istent,

Angela

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-chose-you/