Utánozd Istent

Olyan helyen és időben nőttem fel, ahol a WWJD? (Mit tenne Jézus? angolul What would Jesus do?) karkötők népszerűek voltak. Olyan sok volt belőlük, hogy szinte klisévé, tömeges paródiává váltak.

De valójában ez egy remek kérdés, amit minden helyzetben feltehetünk magunknak. Mit tenne Jézus?

Vajon áthidalná a politikai konfliktusokat azért, hogy azt az embert is szeresse, aki vele ellentétes véleményen van? Bizonyára.

Vajon szeretettel és kegyelemmel fordulna a megtört emberekhez, ahelyett, hogy lekicsinyelné az igazságot, amit Isten a Biblián keresztül közölt velünk? Biztosan.

De hogyan élhetnénk úgy, mint Jézus?

János harmadik levelének 11. versében ez áll: „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.”

A felszínt kapargatva ez viszonylag könnyűnek tűnhet, de a világ különösen cseles a határok feszegetésében. Az, ami látszólag jó, nem biztos, hogy kedves is. Ami eleinte helyénvalónak tűnik, lehet valójában álruhás képmutatása csupán a népszerűségnek vagy a politikai korrektségnek.

Hálásak lehetünk azért, hogy (ahogy mindig) a Biblia most is segít nekünk.

A Filippi 4:8-ban ez áll: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”

A Galata 5:22-23 szintén iránymutatást ad arra, hová irányítsuk az energiánkat és milyen tulajdonságokat alakít ki a Szentlélek az életünkben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

Nem utánozhatjuk Isten hatalmát, mindenhatóságát vagy örökkévalóságát, de tökéletes példát kaptunk a jóságra – és az Isten szerint valóságra – Jézusban.  

C.S Lewis olyan szépen írt erről a Szeretet négy arca című művében: „Életünk során, Isten utánzása – azaz a szándékos másolás, amely független az Ő képmására alkotott mivoltunktól és természetünktől – alatt a megtestesült Isten utánzását kell értenünk. Példaképünk nem csupán a kereszten függő Jézus, hanem az ácsműhely, az út, a tömeg, a zajos követelések, a goromba ellenállás, a békétlenség, a  félbeszakítások és a magánéletet nélkülözésének Jézusa. És habár, érdekes módon, ez annyira más, mint amit mi isteni létnek tekintünk, mégis, ez nem csak olyan, mint, de maga az isteni élet emberi körülmények közötti működése.” (nem hivatalos fordítás)

Sosem leszünk tökéletesek, de harcolnunk, imádkoznunk és gyakorolnunk kell azért, hogy az Ő igaz gyermekei lehessünk.

Hadd nyerjen a világ az életünkön keresztül bepillantást élő Istenünk jóságába és a mennyei reménységünkbe!

Fordította: Szabó Eszter

Eredeti: https://lovegodgreatly.com/imitate-what-is-good/

Isten hozott a Közelebb Istenhez c. tanulmányban

Isten hozott, Barátom!

Reméljük, hogy ugyanolyan izgatott vagy akárcsak mi! Ezt a tanulmányt azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy Bibliatanulmányozási módszereket sajátítsunk el, melyek reménységünk szerint elmélyítik kapcsolatunkat Istennel.

Hisszük, hogy a Biblia Isten ihletett, tévedhetetlen Szava, melyet azért kaptunk, hogy általa megismerjük Őt, és tudjuk, hogyan tiszteljük és dicsőítsük Őt. Azt szeretnénk, hogy ne csak olvasói legyünk Szavának, hanem cselekvői is. Azt akarjuk, hogy megváltoztasson minket és formáljon bennünket, hogy jobban hasonlítsunk Jézusra és megtanítson arra miként éljünk.

Ehhez meg kell tanulnunk úgy olvasni, ahogy szerették volna, hogy olvassuk. Úgy kell tanulmányoznunk Szavát, hogy felismerjük mi volt a szerzők (mind a Szent Szellem és az emberi szerzők) közlendője az eredeti olvasóközönséggel.

A Közelebb Istenhez más lesz mint az eddigi sok más Szeresd Nagyon Istent tanulmány. (Ne aggódj, visszatérünk a már általunk megszokotthoz a következő tanulmányunkban.) A tanulmányozó napló ugyanúgy fog kinézni, helyet adva a Bibliaolvasásnak és az IMÁK módszer alkalmazásának. A napi áhítatok is ugyanúgy fognak kinézni, iránymutató betekintést adva a napi olvasás elősegítéséhez.

Ami más lesz, azok a hétfői, szerdai és pénteki blogbejegyzések. Ezek a blogbejegyzések munkafüzetként fognak működni. Reméljük, hogy ezeket a blogbejegyzéseket arra fogod használni a tanulmány során, hogy jobban elmélyedj a Bibliatanulmányozási módszerekbe – különösen az IMÁK módszerbe. Áttekintjük a hatékony memorizálás, megfigyelés, értelmezés, alkalmazás és ima hatékony technikáit és módszereit.

Ezen a héten áttekintjük mennyire fontos Isten Szavának tanulmányozása, és az IMÁK módszert. Jövő héten elkezdjük átnézni a hatékony megfigyelés technikáit.

Tanulmányi naplód tökéletes hely az új technikák és módszerek kidolgozásához, amelyeket megtanulunk. Itt leszünk melletted, hogy ösztönözzünk, és mi is együtt tanulunk veled!

Az Isten Szavával eltöltött idő soha nem elpazarolt idő.

Míg a Szentírás élő és aktív, addig annak megértéséhez fegyelemre és elkötelezettségre van szükség. Amint együtt elindulunk ezen az úton, határozzuk el, hogy Isten Igéjének tanulmányozása lesz első helyen az életünkben.

Határozd el és tervezd meg, hogy ezt a tanulmányt céltudatosan fogod végigcsinálni! Hidd el, nem fogsz csalódni!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/welcome-to-draw-near/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Új tanulmány indul – könyvrendelés

Drága Hölgyek!

Online letölthető anyagaink mellett tanulmányaink könyvbe fűzve is megjelennek.

A könyv az online naplónál bővebb tartalmú, stílusos, és egyedi lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulmányozásunk alatt kapott gondolatainkat és jegyzeteinket időtálló formátumban megőrizzük.  Igazán hasznos és örömteli részese lehet napi csendességünknek. A könyv kis méretű (A5),  táskánkban is elfér, így bárhová magunkkal vihetjük. Sőt ajándéknak is kiváló.

Új tanulmányunk – Közelebb Istenhez – könyve megrendelhető az alábbi linken: https://forms.gle/ZpaZE66xoLT8Ut6E6

A könyv ára 1500 Ft + 400 Ft postaköltség sima levélküldemény esetén Magyarország területén belül. A könyvek személyes átvételére a koronavírus miatti korlátozások ideje alatt nincs lehetőség. További információk a könyvrendelés linkjén találhatók.

Rendelés határideje: 2020. május 3. (vasárnap)

A közös tanulmányozás 2020. május 11-én (hétfőn) kezdődik majd az online csoportokban. Erről hamarosan tájékoztatunk benneteket.

Szeretettel várjuk megrendeléseiteket!

Járj győztesen! – Józsué könyve – 6. hét / 1. nap

Isten megtartja ígéreteit

Olvasd el:  Józsué 21:43-45

IMÁK:  Józsué 21:45

További olvasmány – Józsué 21:13-42

Elérünk lassan Józsué könyvének végére. Nagyon szépen végződik ez a könyv – arra emlékeztet minket, hogy olyan Istenünk van, aki megtartja ígéreteit.

Isten odaadta Izráelnek a teljes földrészt, amit megígért az őseiknek. A könyv utolsó részében azt látjuk, hogy Izráel birtokba veszi a földet, kialakítják benne otthonaikat. Isten hűséges volt minden egyes ígéretéhez.

Nem számít, hogy milyenek a körülmények, Isten ígéreteiben nyugodtan megbízhatunk. Minden egyes ígéretét megtartja, amit életedre vonatkozóan megígért az Ő Igéjében. A Zsoltárok 89:34-ben azt olvassuk, hogy nem töri meg a velünk kötött Szövetséget, nem vonja vissza, amit ígért. A 2 Kor 1:20 arra emlékeztet minket, hogy Isten minden ígérete „igenné” vált Jézus Krisztusban. A Zsidókhoz írt levél 10:23 azt mondja, hogy Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható.

Minden változhat az életedben. Változtathatsz munkát, elköltözhetsz másik házba, más városba, vagy más országba. Az emberek jönnek, mennek. A körülmények változnak. Idősödünk és megtapasztaljuk életünk különböző szakaszait. De van valami, ami állandó – Isten Szava. Az Ő ígéretei soha nem vallanak kudarcot. Azért imádkozom, hogy ez az igazság adjon neked békességet és bátorítson mai körülményed között.

Édesapám, köszönöm ígéreteidet. Köszönöm a bátorítást, amit Igédben találok. Amikor minden szétesik körülöttünk, kapaszkodhatunk Beléd. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Járj győztesen! – Józsué könyve – 2. hét / 5. nap

A bűn következményei

Olvasd el: Józsué 7:1; 11-14; Róma 6:23

IMÁK: Józsué 7:11; Róma 6:23

További olvasmány – Józsué 7:2-10

Jerikó lerombolásának parancsa keménynek tűnhet számunkra, de ez volt, amit az izráelitáknak meg kellett tenni. Egyébként, néhány férfi nem követte a tervet. Ákán a jerikói zsákmány egy részét megtartotta magának, és ezért Isten megharagudott az egész népre (7:1).

Ez nem tűnt fel, csak mikor Aj városa ellen harcoltak, és vereséget szenvedve menekülniük kellett. A 7-9. vers Józsué emberi természetéről szól. Nemrég azt látta, hogy a Jordán kettéválik és a nép biztonságosan átkel. Látta, amint Jerikó falai csodálatos módon leomlottak. De most, a vereséget elszenvedve, az első dolog amit tesz, hogy Istent kérdőre vonja. Miért hoztál ide minket? Hogy megsemmisíts minket?

Nekünk is általában ez az első reakciónk, ugye? Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeltük, Istent hibáztatjuk. De a 11. vers elmondja Izráel vereségének okát – a bűn. Izráel bűnt követett el, mikor megszegte a szövetséget azzal, hogy eltulajdonított a jerikói tárgyakból.

Tudatában kell lennünk, hogy bűneinknek következménye van. Mikor úgy döntünk, hogy a saját fejünk után megyünk és vétünk Isten ellen, biztosak lehetünk benne, hogy Ő megbocsát, ha megtérünk a bűnből, de nem felejthetjük el, hogy el kell viselnünk majd a következményeket.

Ó, Atyám, kérlek segíts tudatában lenni a vétkeimnek és tévedéseimnek. Igaz életet akarok élni. Amikor bűnt követek el, segíts tisztán látni, hogy a következményekért én vagyok a felelős, és ahelyett, hogy Téged hibáztatnálak, Hozzád közeledjek, hogy helyesen tudjak cselekedni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Meghívó az LGG Európai konferenciájára

Európai LGG konferencia és képzés

Ha szeretnél többet megtudni a Love God Greatly (Szeresd Nagyon Istent) szolgálatáról, szeretettel hívunk, hogy csatlakozz hozzánk a Love God Greatly egy napos konferenciájára Frankfurtban (Németország) 2018. szeptember 22-én.

Vasárnap a helyi gyülekezetben szolgálunk, s arra is lehet maradni, ha szeretnétek.

Gyertek, tartsatok velünk! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Jegyvásárlás:
https://www.cvents.eu/…/ich-will-so-werden-wie-ich-bin-fran…

LGG fordítások
https://lovegodgreatly.com/because-of-you-we-are-able-to/

MS Office 2010 x86-x64 update download

Share Ratio

MS Office 2010

Trusted uploader MS Office 2010

MS Office 2010

Microsoft Office 2010 SP2 X86 X64 Pro 6, a multi-15 Generation2} {

These are fourteen release and zip-ISO file.

* All the EXE files created from the: for in the original ISO.

* And this was done by the SmartVersion, determines the purpose of

The difference between the files (which the first is)

* And so to create the SVF file-based difference.
SolidWorks 2016 SP4 Twister download
com/adobe-photoshop-cc-2015-x86-x64-download/”>Adobe Photoshop CC 2015

Hash * .txt is found in the soul is separated from the good,

Updated September 2015,

In the beginning, the ISO and Preferred

If, therefore, you want to just download the EN ISO Resources

Startup folder exe-file * ISO same source.

This will produce the ISO to create original and updated

In the language of choice.

Da-500 – Denmark

The DE – USA

El-GR – Greek

* EN-US – English English Catalan

* O-ES – Spain,

* WiFi-FI – Finland

* FR, FR – France

Hi, In – Carpet

Non-IT – Italy

* NB-no – Norway

* NI-NL – Netherlands

* PL, PL – Poland

Pt-BR – Brazil

Pt-PT – Portuguese

Sv, * how South – Sweden

* Size: 3,78GB

* Size: 502MB

* Size: 552MB

* Size: 497MB

* Size: 413MB

* Size: 520MB

* Size: 486MB

* Size: 375MB

* Size: 577MB

* Size: 376MB

* Size: 428MB

* Size: 488MB

* Size: 384MB

* Size: 401MB

* Size: 392MB

* The Office, use Microsoft toolkit.

Oil installed, click the Office button,

* Install AutoKMS, and then click on the button Activate.

Credit:

* Milrob Hail, children, and continue to sustain the attention of consumers with questions.

* And upon this the hope of forgiveness;

* Re:

* Generation2 @ KAT TPB

. http://www.hospitalcot.com.br/microsoft-office-2010-x64-x86-milashka-download/
hu/2016/09/05/coreldraw-graphics-suite-x6-update-download/”>CorelDRAW Graphics Suite X6 …