Hitelesen megélni a hitet

Aki segít neki, tudja meg, hogy a haláltól menti meg annak a bűnösnek a lelkét, és sok bűnre bocsánatot szerez.” – Jakab 5:20

A világ azt súgja, hogy ülhetünk egyszerre két lovon: az egyik a világ lova, a másik az Isten országa szerinti életé.

Jakab viszont az Út, az Igazság és az egyetlen valódi Élet felé terel minket.

A Jézussal való mindenre kiterjedő kapcsolat az, ami mindenestől átformál bennünket.

Az Ő teljessége révén válik a csalódottság és a hiábavalóság békességgé és értelmes céllá.

A Benne való remény a lelkünk mélyéig hatol, és erre a világ is kénytelen felfigyelni.

Egyetlen Úr számára teremtettünk, és Jakab arra szólít fel mindannyiunkat, hogy minden másra mondjunk nemet, és hátratekintés nélkül kövessük az Urat, egyedül csak Őt, és teljesen engedjük át magunkat Neki.

Remélem, hogy miközben ezt a könyvet együtt tanulmányozzuk, észrevesszük majd a hiányosságainkat, Krisztus bőséges kegyelme által motiválva megbánjuk őket, és késznek érezzük magunkat arra, hogy az Ő ereje által és az Ő dicsőségére istenfélő életet éljünk”. (Jen Thorn Jakab – Bevezetés a tanulmányba című írásából)

Amikor belemerülünk az evangélium igazságába, és erőtlenségünket felváltja Krisztus ereje, akkor mondhatjuk, hogy megvetettük a lábunkat a Mennyei Királyság földjén.

Az elmúlt 4 hét során Jakab a következőkre szólított fel minket:

 • Tartsunk ki: Amikor megpróbáltatások érnek. Amikor bölcsességre szorulunk. Amikor alázatosságot tanulunk. Amikor békességet vetünk. Amikor a pénz szeretete kísért.
 • Legyünk türelmesek: A szenvedésben. Szavainkkal. Amikor körülveszünk másokat és szeretettel fordulunk feléjük. Amikor Istentől várjuk a jövőnk alakulását.
 • Képviseljük az Atyát: Mutassuk meg a világnak a szeretetünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel, és a bizonyságtételünkkel, hogy milyen valódi a hitünk.
 • Imádkozzunk: Ha örülünk. Ha bajban vagyunk. Azért, mert az imának ereje van. Azért, mert hatásos.
 • Kövessük Istent teljes odaadással. Maradjunk Őbenne. Azután pedig igazsággal és szeretettel menjünk azok után, akik eltévelyegtek.

… és még ennél is sokkal többre.

Te, aki belefáradtál a megalkuvásba, hallod, hogy Téged szólít?

Gyere haza.

Ne várj egyetlen napot sem, hogy mindenre kiterjedő, hiteles életközösségbe lépjél Jézussal. Hitünk szerzője és beteljesítője megígérte, hogy kegyelmével és erejével fog bennünket kísérni. Higgyük el Jakabnak: sokkal jobb ez bárminél, amit a világ kínálni tudna.

 

Jézus lábánál:

Whitney

 

Beszélgessünk!: a fenti öt pont közül melyik jelenti a legnagyobb problémát számodra? Jakab melyik tanítása az, amit meg akarsz őrizni a szívedben? Hogyan imádkozhatunk érted most, amikor el akarsz indulni a hiteles hit megélése útján?

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/authentic-faith/

Jakab – 4. hét / 5. nap

Jakab a végére ér erőteljes és motiváló levelének, melyet a szétszóratott és üldözött zsidó származású keresztényeknek írt. Levele végén arra bátorítja őket, hogy szenvedélyesen keressék meg azokat, akik eltévelyedtek a hittől. A hívőknek igenis elhívása, hogy imádkozzanak azokért, akik távolabb kerültek a hittől, és hogy alázatosan terelgessük vissza őket az Úrhoz.

Hol látod a Sátán hatásának nyomait miközben te (vagy valaki, akit szeretsz) szorgalmasan próbálod az Urat követni és engedelmeskedni Neki? Hol veszed észre Isten védelmét és örömét a kihívások közepette? Miközben kitartóan keressük Istent, bátran kérhetjük Őt, hogy állítsa helyre az eltévedt hívőt, és adjon neki az Ő bölcsességéből és önzetlen szeretetéből, az Ő erejéből, hogy fékezhesse a nyelvét, és megnövekedett hitet, hogy türelmesen bízzon Benne a szenvedések során.

 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te kegyelmedet, irgalmadat, és igazságosságodat Jézus Krisztus kereszten való áldozata miatt. Segíts, hogy engedelmeskedjek a Te Igédnek! Védj meg az elkeseredéstől és a kétségtől, amikor nehézségekkel nézek szembe. Emlékeztess arra a kiváltságra és hatalomra, amit az ima jelent! Uram, kérlek, segíts, hogy a gondolataim, a szavaim, a hozzáállásom és a viselkedésem a gyakorlatban tükrözze a Te szereteted ebben a sötét és összetört világban! Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. hét / 4. nap

Jakab arra bátorítja a Krisztusban hívőket, hogy minden körülmények között imádkozzanak: leírja az ima erejét, amely képes gyógyítani, bátorítani és felemelni a hívőt. Az őszinte ima során a hívő szavai, tettei, és motivációi teljes mértékben egységet alkotnak, és tökéletesen alá vannak vetve Istennek.

Mennyire fontos az életedben az imádság? Mire hív Isten, hogy kiért és kivel imádkozz? Jézus az öröm ígéretével kecsegtet minket, bármit is kérünk az Ő nevében. Mi az, amiért imádkozol miközben Istent szolgálod és Jézusért élsz?

 

Mennyei Atyám, micsoda elképesztő és csodálatos kiváltság az, hogy bátran jöhetünk a Te kegyelmi trónusodhoz! Uram, kérlek, segíts az imát kitartóan fontossá tenni az életemben. Kérlek, növeld az étvágyam és a szomjam, hogy egy még közelebbi kapcsolatra vágyjak Veled! Emlékeztess, hogy az ima legyen az első reakcióm akár jó, akár rossz dolgok történnek velem. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

 

Amikor a kegyelem hajt

„Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr hamarosan visszajön!” – Jakab 5:8

Ahogy életünk különböző szakaszaiban vagyunk, olyan könnyű arra vágyni, hogy előreszaladhassunk. Egy izgalmas interjú talán egy jobb munkát eredményezhet, amivel remélhetőleg új kocsi is jár majd, a kocsi pedig épp kapóra jön ahhoz az úthoz, amelyre el szeretnél menni. Valószínűleg már el is tervezted, hogy milyen helyeket látogattok végig az utazás során – még jóval azelőtt, hogy az interjú egyáltalán lefolyt volna. De az a verseny, amelyet az Úrral futunk nem arról szól, hogy mi mit akarunk csinálni; sokkal inkább arról, hogy kikké akarunk válni. Isten nem szeretné, ha megelőznénk saját magunkat, és arra szólít fel minket, hogy ne előzzük meg Őt.

„Testvéreim, az Úr vissza fog jönni, de addig várjatok türelmesen! Gondoljatok a földművesre, aki türelmesen várja, hogy szántóföldje gazdag termést hozzon! Várja, amíg az őszi és a tavaszi eső megöntözi a földjét. Ti is várjatok türelemmel! Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr hamarosan visszajön!” – Jakab 5:7-8

Az idősebbik lányom kilenc éves, és a férjemtől örökölte elkeseredett vágyát, hogy sose késsen. (A férjemet egy katona nevelte, míg engem nem.) Mivel messze lakunk az iskolától, ezért tudjuk, hogy minden egyes nap kb. 30 percet kell a kocsiban töltenie mielőtt odaérkezne. A forgalom azonban kiszámíthatatlan, csakúgy, mint a kisebbik lányom reggeli rutinja, ez pedig meglehetősen felidegesíti az idősebbet. A szóban forgó reggelen nem volt túl nagy forgalom, és időben voltunk, habár ez nem bizonyult elegendőnek az én néha túlságosan aggályoskodó, azonban az idő nagyrészében felelősségteljes kilencévesem számára.

-Anyu, el fogunk késni.

-Nem drágám, nem fogunk. Próbálj meg lazítani! Imádkozz, hogy ne legyél ideges!

-Bárcsak előre gondolkodtam volna, és tegnap az iskolában az összes órát tíz perccel korábbra állítottam volna! Akkor nem az utolsó pillanatban érnénk be!

Vajon mi hányszor csináljuk ugyanezt Istennel? Megpróbálunk felnyúlni a trónja fölé, hogy megigazítsuk az Ő szent órájának mutatóit és megbecstelenítsük az Ő szent időzítését ahelyett, hogy bíznánk Benne. Akár jó, akár rossz pillanatokat élünk meg, hajlamosak vagyunk előreszaladni. Ó, pedig Ő arra kér minket, hogy lassítsunk le, és inkább adjuk át magunkat Neki. Minket az Őhozzá vezető úton nem a tatár hajt, hanem a kegyelem.  

 • Amikor fáradtak vagyunk és szem elől tévesztjük a célt, akkor tudjuk, hogy Istennek van ereje arra, hogy az egész világnak megbocsássa a bűneit az Ő egyszülött Fia által. Ismerni a mi Mindenható Atyánkat emberfeletti erővel lát el minket.
 • Amikor fáj és fel akarjuk adni, akkor tudjuk, hogy Isten nem engedi meg a fájdalmat, hacsak az nem vezet szabadsághoz. A tudat, hogy az Ő megváltó terve már be van fejezve, olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad.
 • Amikor valaki elbotlik mellettünk, akkor visszaemlékszünk arra, hogy Isten irgalma a mi hibáinkat is elfedezte. Az Ő határtalan szeretetének ismerete arra ösztönöz bennünket, hogy mi is segítsünk másoknak a saját versenypályájukon ahelyett, hogy hátrahagynánk őket.

Isten egy olyan versenyre hív minket, amelyben a kegyelem hajt bennünket. Velünk kezdődik – mindannyiunkkal – és Ővele végződik. Ha mi, keresztények, türelmesek, alázatosak, őszinték és engedelmesek vagyunk, akkor az út során lassan olyanná válunk, mint Ő. A végén pedig azért emeljük majd fel a szívünket és a kezeinket, hogy Őt és az Ő dicsőségét ünnepeljük, nem pedig magunkat.

 

Az Ő dicsőségére,

Amanda

 

Amanda odavan mindenért, ami Texasszal vagy Jézussal kapcsolatos. Amellett, hogy két csodálatos lányát neveli, és mindent megtesz, hogy a lehető legjobban szeresse és tisztelje tűzoltó férjét, próbál minél több időt olvasással és írással tölteni. Pontosan tudja, hogy milyen üres volt az élete Isten nélkül, és örökké hálás azokért az emberekért, akik Istenhez vezették.

Amanda azon kevés emberek közé tartozik, akik egyszere nyitottak és zárkózottak. Még tanulnia kell, hogy hogyan tudja Isten páncélját a szíve felett viselni. Az a vágya, hogy a világon minden nő tudja meg, hogy Isten mennyire szereti őket; így azok visszatérhetnek ahhoz és megmaradhatnak abban az identitásban, amelyet Ő tervezett a számukra.

 

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/run-grace-race/

Jakab – 4. hét / 3. nap

Mivel az istentelenek ítélete meg van ígérve, ezért Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy legyenek türelmesek addig, amíg el nem jön. Jézus a szenvedés legjobb példája előttünk. Az Ő válasza a hamis vádakra és a halálos fenyegetésekre az volt, hogy türelmes maradt és Isten neki szánt akaratára összpontosított. Jézus nem védte meg magát az ellenségeivel szemben, hanem engedte az Ő Mennyei Atyjának, hogy Ő siessen a segítségére. Jézus odaszánta magát a szenvedésre azért, hogy beteljesítse Isten tervét és bemutassa az Ő végtelen szeretetét.

Amikor igazságtalanul szenvedsz, akkor Jézus szenvedésének melyik részét követheted és alkalmazhatod a saját életedben? Isten képes arra, hogy az emberek igazságtalanságát a saját dicsőségére és a mi javunkra fordítsa. A szenvedések közepette szentebbek leszünk, és hasonlóbbak Jézushoz. Amikor olyan körülmények között találod magad, amelyek aggodalomra adnak okot, akkor hozz döntést, és higgy abban, hogy ahogyan Jézus a saját sorsát is irányította, úgy a tiédet is kézben tartja.

 

Mennyei Atyám, Te vagy az én kegyelmes és irgalmas Istenem, aki képes kézben tartani és irányítani az élet legbonyolultabb problémáit is. Uram, kérlek, segíts, hogy türelmesen viseljem el a nehézségeket. Segíts, hogy ne befolyásoljon az, hogy hogyan érzem magam, vagy hogy milyennek tűnnek a körülmények. Emlékeztess a Te el nem múló szeretetedre akkor, amikor kísért a kétség a Te jóságodban. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. hét / 2. nap

Jakab az olyan istentelen, megváltás nélküli gazdag emberek sorsától int óvva bennünket, akik a javak felhalmozásával, a bérek visszatartásával, és bántalmazással nyomják el a szegényeket. Jakab nem a vagyont ítéli el, hanem ezeknek a gazdagoknak az istentelen és gyalázatos viselkedését. Ez azonban figyelmeztetés mind az istenfélő, mind pedig az istentelen emberek számára, hogy maradjunk távol az anyagiasságtól és a kapzsiságtól. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy Isten ítélete elsöprő, elkerülhetetlen, és el fog jönni.

Milyen fájdalmas nehézségek közepette kételkedsz abban, hogy Istené a bosszúállás és a megtorlás a szenvedéseidért? Isten mindig állhatatos és hűséges, amikor arra kerül a sor, hogy megvédje és megbosszulja azokat, akik hozzá tartoznak. A hívőknek muszáj bízniuk abban, hogy Isten ki fogja árasztani az Ő haragját és igazságát a megfelelő időben és a megfelelő módon.

 

Mennyei Atyám, Te vagy az én igazságos bírám. Uram, kérlek, szüntesd meg bennem a vágyat, hogy megbosszuljam magam. Uram, segíts bízni abban, hogy Te mindig azt teszed, ami jó és igaz. Erősíts meg, hogy imádkozzak az ellenségeimért és jót tegyek velük. Segíts, hogy bízzak Benned, Uram, és abban, hogy a Te igazságod és a jogos büntetés biztosan el fog jönni a Te időzítésed szerint. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna 

Jakab – 4. hét / 1. nap

Jakab arra neveli a hívőket, hogy alázattal beszéljenek a jövőbeli terveikről és álmaikról. Gonosz dicsekvésnek tartja azt, amikor elhisszük, hogy van elég hatalmunk és tekintélyünk arra, hogy befolyással bírjunk a saját életünkre és sorsunkra. Isten Önmagáért teremtett minket. A hívőket Jézus drága vére váltotta meg, így hát okkal formál jogot az életünkre.

Mi a Te válaszod Jézus igényére az életed felett? Isten nem azért küldte el a Fiát, hogy az életünk tökéletes legyen, hogy megszabadítson minket minden szenvedéstől és fájdalomtól, vagy hogy megadjon mindent, amire vágyunk. Az életünk Istenről szól. Isten munkáját Isten emberei végzik az Ő módján és az Ő akarata szerint. Mikor érzel kísértést arra, hogy meggyőzd, megkerüld, vagy manipuláld Istent, hogy egy könnyű, kényelmes, és stresszmentes életet adjon?

 

Mennyei Atyám, segíts elengedni a vágyat, hogy irányítsam az életem. Segíts emlékezni arra, hogy az életem többé már nem az enyém, hanem a Tiéd. Uram, kérlek, erősíts meg abban, hogy alázatosan keressem a Te akaratodat és a Te iránymutatásodat mielőtt bármit elterveznék, vagy bármibe belekezdenék. Jézus nevében kérlek, Ámen. 

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna

Jakab – 4. heti összefoglaló, memoriter és kihívás

4. heti kihívás:

Nem várva holnapig, gondold át most… kinek kellene elmondd ma, hogy szereted őket? Ahelyett, hogy egy hétig, egy hónapig vagy egy évig halogatnád, vedd számba, hogy milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy még ma elkezdj Istenért élni önmagad helyett? Ne halogasd, engedelmeskedj még ma Istennek, és tedd azt, amire Ő elhívott.

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Teljes szívvel odaszánva

„Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!” – Jakab 4:8

Mi tölti be a szívedet? A családod, a barátaid, a hobbid, a karriered, vagy akár a szolgálatod? Lehet, hogy a művészetek, az utazás, a zene, a szórakozás, vagy akár az evés a legfontosabb számodra. Könnyen eshetünk abba a csapdába, hogy csak fél szívvel szánjuk oda magunkat Istennek.

Jakab arra biztatja a hívőket, hogy alázatosan szánják oda magukat Istennek, hogy le tudják győzni a kísértést, és ellen tudjanak állni a sátánnak. Arra hív minket, hogy teljes szívvel keressük Istent, és ezzel együtt megígéri, hogy Isten velünk lesz. Isten az ő népét örökkévalóan szereti, feltétel nélkül, lankadatlanul és tökéletesen. A hívőknek szükségük van Isten természetfeletti szeretetére, mert naponta meg kell küzdeniük a természetfeletti gyűlölettel.

“Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsoltár 145:18 (Újford)

Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyesen von magához közelebb. A szent elfedi a szentségtelent. A végtelen lenyúl a behatárolt létbe. A tökéletesség kitartóan keresi a tökéletlent.

Az Istennel való kapcsolatunk nem fejeződik be egy egyszeri hitvallással. Mint ahogy egy házasság is több mint pusztán az esküvő, a mi Krisztussal való életünk sem ér véget a megtérésünk napjával.

Amint alávetjük magunkat Istennek, új teremtés vagyunk, akikben Isten génjei vannak meg. A hitünkön keresztül azonnal egyek leszünk a Mindenható Istennel. Ezt a lelki kapcsolatot azonban táplálni és gondozni kell, hogy növekedhessen.

„Annyit bírhatunk Istenből, amennyit csak akarunk.” A. W. Tozer

Az Istennel való kapcsolatunk egyre erősebbé válik, ha naponta eltökéljük, hogy Őt tesszük az első helyre. Isten már megtette az első lépést afelé, hogy mi élvezzünk elsőséget, amikor a lehető legnagyobb és legtökéletesebb áldozatot meghozta helyettünk. Az Atya Isten befedez minket szeretetével. A Fiú Isten könyörög értünk naponta. A Szentlélek Isten bennünk él és segít gyengeségeinkben.

Teljesen megkaptuk Istent; mi is teljesen az Övéi vagyunk már?

„Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” Jeremiás 29:13. (Újford)

Fognak érni kísértések és olyan dolgok, amelyek elvonnak Istentől. A szívünket állandóan eltávolítják Isten jóságától az otthoni és munkahelyi feladataink. Az a kísértés is érhet, hogy megkérdőjelezzük Isten jóságát és szeretetét, különösen, amikor nehézség vagy próbatétel ér. Mégis küzdjünk azért, hogy közel maradjunk Istenhez.

Istent nem tudjuk meglepni. Minden bűnünkről tud, ismeri a gyengeségeinket és a hibáinkat, látja, amikor elbukunk. Mindent tud rólunk, és mégis szeret. Még ha el is hagyjuk, Ő nem fogja megszegni a nekünk tett ígéreteit. Hű marad hozzánk még akkor is, amikor mi elhagyjuk Őt. Utánunk jön, amikor elkóborolunk tőle. Még akkor is szeret, amikor keresztülnézünk rajta. Istent a szeretete sarkallja arra, hogy könyörületesen, kegyelemmel és irgalommal közeledjen felénk.

„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krónika 16:9. (Újford)

Jakab ebben a fejezetben arra tanít, hogy az igazi hit megerősödik, ha elkötelezzük magunkat Isten mellett. Isten túláradó kegyelmében megnyugodva önként és szabadon megélhetjük a szeretetet és hozhatunk áldozatot. Nem leszünk tökéletesek, lesznek bukásaink. Minden hívő készülőfélben lévő műalkotás, és a szobrászműhely bizony elég rendetlen. Mégis kitartóan közeledjünk Istenhez.

Nem passzív kapcsolatra lettünk elhívva. A hívőknek tudatosan kell Isten mellett dönteniük minden egyes nap. Alá kell vetnünk magunkat neki minden egyes nap. Közelednünk kell hozzá minden egyes nap. Meg kell tisztítanunk magunkat minden egyes nap, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Kitartóan kell mindezeket tennünk, mert Jézus szeretete indít minket erre.

Isten az ő Fiának áldozatára való tekintettel megmenti a méltatlan hívőt a halálból és a bűn kötelékéből. Mivel ekkora árat fizetett értünk, mi is teljes bizalommal elkötelezhetjük magunkat mellette. Alázatosan odaadhatjuk neki teljes valónkat, mert Ő is teljesen odaadta magát értünk.

 1. Mennyire tudatosan szoktál Istenhez közeledni?
 2. Mi okoz nehézséget és harcot, ami miatt nem tudod magadat teljesen odaadni Istennek?
 3. Miért imádkozzunk veled kapcsolatban, amikor arra törekszel, hogy teljes szíveddel szánd oda magadat Istennek?

 

Kegyelem és béke veletek,

Terria

 

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/wholehearted-devotion/

Jakab – 3. hét / 5. nap

Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy vessék alá magukat Krisztusnak annak érdekében, hogy felülkerekedjenek a kísértésen és ellenálljanak a Sátánnak. Jézus Krisztuson keresztül Isten szenvedélyes módon próbál közeledni hozzánk. A végtelen lenyúl a végeshez. A szent befedezi a szentségtelent. A tökély keresi a tökéletlent. A hívő megváltása a bűneink alázatos megvallásával kezdődik, és az elkeseredett szükségünkkel, hogy Jézus megtisztítson bennünket. Átalakulásunk pedig azzal folytatódik, hogy alázatosan megvalljuk, minden egyes nap szükségünk van Jézusra ahhoz, hogy szent életet élhessünk.

Miben állsz ellen annak, hogy teljesen átadd magad az Úrnak? Isten az Ő Fiának áldozata által menti meg a méltatlan és érdemtelen hívőket a haláltól és a bűn kötelékétől. Végtelen és felmérhetetlen értéket ad nekünk, ezért teljes mértékben rábízhatjuk a maximális odaszánásunkkal. Melyek azok a területek, ahol nyomást érzel, hogy ellenállj Istennek és eltérj az Ő neked szánt terveitől?

 

Mennyei Atyám, köszönöm a csodálatos szereteted, amely arra indít, hogy Rád bízzam az életem. Uram, kérlek segíts helyettesíteni az önzésemet a Te alázatoddal, az ellenállásomat megadással, a félszívűségemet pedig a Te teljességeddel. Jézus nevében kérlek, Ámen.

(YouVersion)

Fordította: Szabó Anna