A megelégedettséghez vezető út

Isten akaratából ez a mi drága barátunk, Edurne Mencia utolsóként megírt blogja. Edurne váratlanul meghalt ez év augusztus 1-én. Miközben örülünk annak, hogy ő már megérkezett mennyei otthonába Jézushoz, barátaiként ebben a hónapban a mi drága barátunk elvesztését gyászoltuk. Edurne 3 kisgyermeket hagyott itt, egy szerető férjet és számtalan barátot világszerte. Nagyon ideillőnek érzem azt, hogy egy olyan tanulmányt, ahol a szavaink fontosságára koncentrálunk, Edurne utolsó leírt szavaival fejezzünk be.

Azért imádkozom, hogy Edurne szavai emlékeztessenek minket kimondott, leírt és magunk után hagyott szavainkra – mindegyiknek jelentősége van!

Angela

_____________________________________________________

Köszönöm.

Ez egy egyszerű szó. Sok embernek azonban nagyon nehéz kimondani.

Amikor megköszönünk valamit, elismerjük azt a pillanatot, amikor szükségünk volt valakire. Lehet, hogy kis dologra volt szükségünk, például egy kiskanálra a fagyihoz, vagy nagyobb dologra, egy ölelésre a váróteremben, mielőtt bemegyünk az orvoshoz, hogy elmondja, mi van velünk.

Nem szeretjük, amikor szükségünk van másokra. Inkább élnénk függetlenül, modern, erővel bíró nőként. Mégis, Isten arra hív el újra meg újra, hogy közösségben éljünk, hogy tudjuk azt, hogy mi van másokkal, és engedjük, hogy mások is betekintést nyerjenek a mi életünkbe.

A köszönömöt akkor is nehéz kimondani, amikor nem örülünk annak, amit kapunk.

Emlékeztek azokra a csúnya kardigánokra, amiket a nagynénitől kaptatok minden áldott karácsonykor? Nagy várakozással kibontottátok a csomagolást és a mosolyotok az arcotokra fagyott, amikor megláttátok a szvettert. Aztán kierőltettetek egy köszönömöt a fogaitok között.

Ugyanezt csináljuk Istennel.

Amikor megválaszolja az imánkat pont úgy, és akkor, amikor elvárjuk tőle, amikor minden várakozásunkat felülmúlva gondoskodik rólunk, amikor meggyógyít, vagy amikor beavatkozik egy reménytelen helyzetbe, a szánk megtelik hálával és dicsérettel.

De mi van azokkal a dolgokkal, amikért évek óta imádkozunk? Azokkal a válaszokkal, amelyeket még nem adott meg neked? Azokkal a tervekkel, amelyek drámai módon megváltoztatták az életedet? Akkor is hálát mond a szánk, amikor összeomlik a világ? Áldjuk az Urat és örvendezünk Vele?

Amíg meg nem értjük, hogy a hála nem a különböző dolgokra és eseményekre való reagálás, hanem sokkal inkább szívünkbe csöpögtetett magabiztosság azokért a dolgokért, amit Isten már elvégzett értünk, amíg ezt meg nem értjük, addig hálátlan és elégedetlen életre vagyunk ítélve.

Mindennap áldalak,
    dicsérem neved örökké!
Nagy az Örökkévaló és méltó, hogy dicsérjük,
    nagysága felmérhetetlen, végtelen!
Nemzedék nemzedéknek hirdeti tetteid,
    hatalmas tetteid dicsérik mindannyian!
Zsoltárok 145:2-4

Ha a Mindenható gyermekei vagyunk, ilyennek kell lennie a szívünk hozzáállásának:

 • Áldalak, Uram
 • Dicsérem neved örökké és örökké, Uram
 • Nagy vagy, Uram
 • Köszönöm, Uram

Körülményeinktől és életeseményeinktől függetlenül, szánknak tele kell lennie dicsérettel és hálával. Ez azt jelenti, hogy nem panaszkodhatunk, nem tarthatunk szünetet, nem lehetünk szomorúak? Egyáltalán nem jelenti ezt, barátaim. Sok hálás pillanatom így néz ki:

 • Istenem, nem értem, miért csinálod ezt. De bízok benne, hogy van rá okod. Köszönöm, hogy terved van mindezzel.
 • Ó, Uram, még nem válaszoltál az imámra. Kérlek, segíts, hogy áldhassam Neved. Adj erőt, hogy dicsérjelek téged a viharban.
 • Atyám, nem bírom tovább. Köszönöm, hogy velem vagy.

Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy robotokká válunk. Sírunk, panaszkodunk, reménytelennek érezzük a helyzetünket. Amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretnénk, vagy amikor szomorúság kopogtat az ajtónkon és a magány a kísérőnk, a hála és a dicséret eltűnik a szánkból.

De nagyon remélem, hogy ez után a négyhetes tanulmány után, amikor versről versre megvizsgáltuk, mint mond a Biblia a nyelvről, és arról, hogy milyen módon hív Isten minket arra, hogy a szánkkal szolgáljunk, bízom benne, hogy megéljük azt, amit tanultunk.

Függetlenül a körülményeinktől, tegyük szokásunkká azt, hogy mindent köszönjünk meg Istennek és mindenért dicsérjük Őt. A jóért, a rosszért, a csúnya dolgokért. A hála és a dicséret vezet csak megelégedettséghez.

Megelégedve az Ő szolgálatában,

___________________________________________

Barátaim, ha még nem tettétek meg, és megtehetitek, kérlek adományozzatok  a Go Fund Me oldalon és segítsetek nekünk adományt gyűjteni Edurne családja számára. Köszönöm előre is nagylelkűségeteket! Köszönöm, hogy megáldjátok egy olyan embernek a gyermekeit, aki életéből sok évet odaszánt erre a szolgálatra, segített mindannyiunknak, hogy Szeressük Nagyon Istent.

Itt olvashattok Edurne-ről és családjáról:

Drága barátom, Edurne Mencia augusztus 1-én váratlanul meghalt. Három kisgyermeket és egy szerető férjet hagyott hátra.

Edurne több volt egy csodálatos barátnál, modernkori hős volt nemcsak számomra, hanem sok nő számára világszerte, akik abban a kiváltságban voltak, hogy Edurne a barátjuk, mentorjuk, vezetőjük volt. Edurne egy kritikus küldetésre fókuszáló nő volt, elvégezte a munka ráeső részét, segítve Isten Igéjének terjedését világszerte. Olyan misszióban dolgozott, ami gyakran csónakban vitte őt férjével Venezuela dzsungelébe, hogy megosszák az ott élő nőkkel, férfiakkal, gyermekekkel a lefordított Bibliatanulmányokat. Edurne szerette amit ő és a családja tett Venezuelában és szerette az embereket, akiken segítettek.

Edurne-nek nem kellett volna a dzsungelben mennie. Nem kellett volna sokat feláldoznia. Venezuela nem az ő szülőföldje volt, hanem a férjéé. Ő Spanyolországban nőtt fel. Követve Isten elhívását, férjével együtt a főiskola után Venezuelába költöztek, amit aztán Edurne otthonukká varázsolt. Vasárnapi iskolában tanított a gyülekezetükben, segített az iskolában, ahová gyermekei jártak és nagylelkűen szolgált mindenki felé, amivel csak tudott, hogy segítségére legyen közösségének, hogy az emberek abban a közösségben enni tudjanak adni gyermekeiknek.

Edurne nemcsak azok életére volt hatással, akik abban a közösségben éltek, hanem a Szeresd Nagyon Istent (Love God Greatly) szolgálaton keresztül hatással volt világszerte nők életére. Az online szolgálatban a nemzetközi ágazat igazgatója és az LGG Spanyol ágazatának vezetője volt. Edurne élete még sok nemzedék életére hatással lesz. Több százezer nőt inspirált világszerte, segítve őket abban, hogy saját nyelvükön szeressék nagyon Istent. 

Akár szűk környezetében, akár online szolgált, Edurne életén láttuk Isten szeretetének jelét.

Kérlek, imádkozzatok Edurne családjáért és ha tudjátok, támogassátok családját ebben a nehéz időszakban. Emeljük fel őket úgy, ahogy ők tették ezt sok más családdal világszerte!

Róma 8:38-39
Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.

Zsoltárok 34:18
Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.

(2019. aug. 30.)

Fordította: Pfaff Mária

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-way-to-contentment/

A szavak hatalma – 4. hét / 5. nap

A hála és a dicséret szavai

Olvasd el: 1 Krónikák 16:34, Zsoltárok 100, Zsoltárok 145:2-4, 1 Thesszalonika 5:16-18

IMÁK: Zsoltárok 145:2-4

Ez az utolsó napja A szavak hatalma tanulmányunknak. Milyen volt? Remélem értékes dolgokat tanultál szavaid használatáról!

A mai Igeversek a háláról és a dicséretről beszélnek. Isten folyamatosan cselekszik az életünkben. Némelyik cselekedete nagy és kiemelkedő, mások mindennapi kis csodák. Figyelnünk kell Isten munkálkodását életünk minden területén és hálával, dicsőítéssel fordulnunk Felé mindezekért.

A hála azt jeleni, hogy megköszönjük Istennek, amit értünk tett, amit nekünk adott. Dicsérjük Istent, nem csupán azért, amit tett, hanem azért, Aki. Bármit tapasztalunk, bármin megyünk is keresztül, Isten mindig méltó a dicséretre. Még akkor is, ha az imáink megválaszolatlanok, ha nehéz idők járnak, dicsérnünk kell Őt.

Amikor szívünk felismeri Isten munkáját az életünkben, eltölt a hála és átjár a dicséret. Figyelsz arra, hogy tudatosan hálát adj Istennek azért, amit érted tesz, arra használod a szavaidat, hogy dicsérd és imádd őt?

Mennyei Atyám, hálás vagyok mindenért, amit az életemben cselekedtél. Dicsérlek Uram, amiért a világ Teremtője vagy és mindené, ami benne van. Te egyedül vagy méltó a dicséretre. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

A szavak hatalma – 4. hét / 4. nap

Szólalj fel! – avagy jóra használni a szavainkat

Olvasd el: Példabeszédek 12:6, Példabeszédek 31:8-9, Ézsaiás 1:17

IMÁK: Példabeszédek 31:8-9

Világunkban túl sok mindenért fel kellene szólalnunk. A fiatalabb generációnak nap mint nap bántalmazással kell szembenéznie az iskolákban. Némelyik országban üldözik, bebörtönzik, megölik a kisebbség tagjait. Szemünk előtt bántalmazó, abuzív kapcsolatok, emberek fizikailag és érzelmileg tönkretesznek másokat. 

Isten azt szeretné, ha népe felszólalna azok mellett, akik nem tudnak magukért szót emelni; azt akarja, hogy kiálljunk értük, legyünk közbenjárók. Közbenjárók, akik kiállnak és harcolnak az igazságért, akik akkor is a helyes dolgot cselekszik, ha az kényelmetlen vagy terhes. A Biblia azt mondja: „Szólj annak érdekében, aki nem tudja jogait megvédeni! Emelj szót a mellett, aki bajba került! Szólj, ne hallgass! Ítélj igazságosan! Karold fel a szegények és nyomorultak ügyét, szolgáltass nekik igazságot!” – Példabeszédek 31:8-9. Keresztyén kötelességünk, hogy felszólaljunk azok mellett, akiknek nincs hangja. Nem lehetünk vakok az igazságtalanságra. Nem maradhatunk csendben, ha látjuk, ahogyan valaki jogait mások megcsorbítják.

Edmund Burke mondta: „A gonosz győzelméhez egy dolog szükséges: az, hogy a jók ne tegyenek semmit.” Ha nem szólalunk fel a hangtalanok mellett, segítjük a gonosz terjedését ebben a világban.

Kinek van szüksége a hangodra? Hogyan tehetsz jót, hogyan enyhítheted az elnyomást? Imádkozz és gondold át, hogyan érhetsz el másokat, hogyan szólalhatsz fel értük, hogyan védheted a jogaikat. Légy a hangtalanok hangja!

Mennyei Atyám, nem akarok csupán külső szemlélője lenni a körülöttem élők szenvedésének, bántalmazásának, jogaik elvételének. Segíts, hogy felszólaljak azokért, akik nem tudják megvédeni magukat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Ne csak gondold, mondd is ki!

Miközben éppen azon tűnődünk, hogy miként is kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy miért fontosak a bátorító szavak és miért is szükséges – sőt, égetően fontos – kimondani őket, megtörtént az elképzelhetetlen: váratlanul elveszítettük szeretett barátunkat, SZNI fordítónkat, vezetőnket és példaképünket, Edurne-t.

 • Edurne személyesen élte meg a bátorítást. Egy beszélgetés vele szó szerint feltöltötte az embert, és mindig úgy éreztem, hogy ezeket követően sokkal bizakodóbb és elégedettebb vagyok.
 • De nem csupán személyesen, távolról is gyakorolta ezt az ajándékot. Edurne egy távoli venezuelai kis faluban élt. Megvoltak a maga napi nehézségei és bizonytalan internetkapcsolata, ez azonban nem tántorította el attól, hogy bátorító üzeneteket és emlékeztetőket küldjön szerte a világban, és hogy szorgalmasan imádkozzon.
 • Bátorító szavai még őt is túlélik és öröksége részét képezik.

Szavai számítottak. És még mindig számítanak.

Barátaim, a világ kemény. A legjobb esetben is kiszámíthatatlan. Túl gyakran érezzük azt, hogy felőröl és elborzaszt bennünket. És ebben a világban annyi „hang”, annyi zaj vesz körül bennünket – közösségi média, TV, stb. –, hogy egyre fontosabbá válik az, hogy hallassuk az igazi hangunkat. Folyton online vagyunk, mégis annyi ember érzi magát haszontalannak és magányosnak.

Ne legyünk bűnrészesek a világ hangos, szekuláris zűrzavarában a hallgatásunkkal; hallassuk a hangunkat!

És mégis mit mondjunk? Nem kell választékosnak vagy profétai erejűnek lenniük, de értsd meg, hogy a szavaidnak igenis hatalma van építeni és rombolni. A Biblia rengeteget beszél a bátorítás fontosságáról:

 • „Ezzel bátorítsátok és erősítsétek egymást, ahogy azt teszitek is!” – 1 Thesszalonika 5:11
 • „Figyeljünk oda egymásra! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre!” – Zsidók 10:24

Számolj be az embereknek mindarról a jóról, amit látsz bennük. Dédelgesd a gyermekeid lelkét. Mutass rá a társad szeretetreméltó tulajdonságaira. Keresd meg azokat az embereket, akik felett oly gyakran elsiklunk, és ajándékozd meg őket egy biztató szóval. És tedd mindezt őszintén és tudatosan!

 • Bátorítsd a hívőket, hogy harcolják meg a nemes harcot, amíg Krisztus visszatér.
 • Bátorítsd a nem hívőket, hogy rácsodálkozhassanak (és megtalálhassák) a rendíthetetlen reményt és örömet.

Az elkedvetlenítés a Sátán eszköze, és az Írás figyelmeztet bennünket arra, hogy közülünk „senki se makacsolja meg magát a bűn hamissága miatt” (Zsidók 3:13).  A Sátán célja egy olyan elbátortalanító körforgás létrehozása, amely elégedetlenséget szül és kiábrándultságot nemz.

De barátaim, Jézus a mi mindent legyőző bátorítónk!

Legyetek világosság. Legyetek azok, aki az igazságot szólják. Legyetek a hang, aki az irgalomról beszél. Legyetek a reménység dala.

A szavaitok számítanak,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dont-just-think-it-speak-it/

A szavak hatalma – 4. hét / 3. nap

Ne csak gondold, mondd is ki! – avagy a bátorító szavak ereje

Olvasd el: Példabeszédek 15:23, Példabeszédek 16:24, 2 Korinthus 1:3-4, 1 Thesszalonika 5:11, Zsidók 10:24-25

IMÁK: 1 Thesszalonika 5:11

A Szeresd Nagyon Istent csapatnál gyakran mondogatjuk, hogy „együtt könnyebb”. Én tényleg hiszek ebben. Szükségünk van a többi emberre. Szükségünk van mások bátorítására és támogatására. Ez fontos része az életünknek.

Azok a gyermekek, akik elszigetelve nőnek fel, nehezebben birkóznak meg az érzelmekkel, alacsonyabb az önbecsülésük, gyakran szoronganak, depresszióba esnek. Ha fizikailag, érzelmileg és lelkileg el vagyunk vágva a többi embertől, akkor elveszítjük a lehetőségét annak, hogy normális, egészséges kapcsolatot ápoljunk velük.

A mai parancs egyszerű: bátorítsátok és építsétek egymást (1 Thesszalonika 5:11). A keresztyén élet nem arra lett tervezve, hogy önálló szigetekként éljünk, hanem szerető közösségben azokkal, akik elszántan akarják egymást segíteni az Úrban való növekedésben. Időnként mindannyian kételkedünk önmagunkban, bizonytalankodunk és elcsüggedünk. Csodálatos, hogy egy kis bátorítás mire képes.

Egy kedves szó, egy mosoly, egy ölelés a megfelelő időben néha megváltoztatja a másik életét. Egy odaillő Igevers, egy gyors ima, egy tartalmas beszélgetés bátoríthatja a szenvedőt. Arra hívattunk el, hogy szavainkat használjuk mások buzdítására a szeretetre és jó cselekedetekre. Te miként bátorítasz a szavaiddal másokat? Miképp kezdhetnél segíteni másoknak felépíteni önmagukat?

Mennyei Atyám, bátorító akarok lenni. Szeretnék olyan ember lenni, aki belefolyik mások életébe, hogy segítse őket növekedni és felépíteni. Segíts, kérlek, áldássá válni a  körülöttem lévők számára. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

A szavak hatalma – 4. hét / 2. nap

Hallgatni arany

Olvasd el: Jób 3:13, Jób 6:24, Példabeszédek 11:12, Prédikátorok 3:7, Jakab 1:19

IMÁK: Jakab 1:19

Ebben a világban mindennek megvan a maga helye és ideje. Megvan az ideje a csendnek is. Ez egy nagyon nehéz, de egyben értékes lecke. Meg kell tanulnunk csendben maradni, és nem reflektálni mindenre, amit mások mondanak.

A csendben van némi kiszolgáltatottság, ami megrémít minket néha. De a Biblia világosan fogalmaz: ideje van a beszédnek és ideje van a hallgatásnak. Ha nincs mit mondanod, amikor jobb nem kimondani a dolgokat, ha nem kérdezik a véleményed  – jobb csendben maradni, semmint megbántani másokat vagy kellemetlen helyzetbe hozni őket a szavaiddal.

Jakab emlékeztet, „hogy mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg mit beszél, s emellett ne legyen hirtelen haragú.” Isten két fület és egy szájat adott nekünk. Eszerint inkább a fülünket kellene kétszer használnunk! A szavak esetében a kevesebb néha több.

A Példabeszédek 10:19 emlékeztet, „Aki sokat beszél, sokat is vétkezik, aki pedig idejében elhallgat, az bölcs.” Szeretnéd, ha rád is mint bölcs, tiszteletreméltó hölgyre tekintenének? Akkor tanulj meg hallgatni és csendben maradni. Fontos megtanulni a megfelelő pillanatban a megfelelő szavakkal megszólalni.

Mennyei Atyám, segít megtanulni, hogy mikor beszéljek és mikor maradjak csöndben. Uralkodj a nyelvemen és nyisd meg a füleimet, hogy meghalljam a körülöttem lévőket. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Az imáid számítanak!

„Lehet, hogy az imáink gyarlók. A próbálkozásaink erőtlenek. De mivel az ima ereje abban van, aki hallgatja, nem abban, aki elmondja, az imádságainkkal változást érhetünk el.” – Max Lucado

Úgy gondolom, hogy az a hazugság, miszerint az imáink nem számítanak, egyike azoknak, amiket sokan elhiszünk ezekben a kritikus időkben.

A hazugság, hogy az imáink nem számítanak és általuk semmi sem fog változni, visszatart attól, hogy imáinkkal visszavonhatatlanul megváltoztassuk a világot.

Megakadályozza, hogy elmélyítsük a kapcsolatunkat Jézussal és hatástalanná tesz minket. E hazugság hatására „biztonsági” imákat mondunk. Teljesen általánosakat, így nem is tudhatjuk meg, hogy Isten válaszolt-e rájuk vagy sem. Ez a veszélyes hazugság visszatart attól, hogy hittel bátran előre lépjünk és az ismeretlent Istenre bízzuk.

És a Sátán pontosan ezt akarja.

Nem akarja, hogy olyan imákat mondjunk, amik erősítenék a hitünket – olyanokat, amikre az egyetlen válasz az, ha Isten beteljesíti őket. Az imák, ha válasz érkezik rájuk, segítenek, hogy „meglássuk” milyen hatalommal munkálkodik Isten az életünkben és ezáltal növekedjen a hitünk.

Az olyan imáktól a Sátán megremeg és visszavonulót fúj. Ilyen imákat kell bátran mondanunk… imákat, melyek megváltoztatják a világot.

Figyelj, bárhogy érzed is, tudnod kell, hogy az imáid számítanak!

Erre az igazságra az egyik leginkább kedves példám a Dániel 10:12. Látjuk, ahogy Dániel odaszánva imádkozik és néhány nappal később végre választ kap ezekkel a szavakkal: „meghallgatta kérésedet, és engem éppen ezért küldött hozzád.”

Isten szó szerint elküldött egy angyalt, hogy megvigasztalja Dánielt és válaszoljon az imájára. Szavai számítottak, éppúgy, ahogy a tieid is számítanak.

Ezért ne általános, kényelmes imákat mondj, hanem szítsd fel a hitedet és lépj előre bátran, imádkozz úgy, hogy a kérdésre „Ez hogyan történhetne meg?” egy válasz legyen: Istennel.

Az utunk végén az életünknek nem rólunk, hanem róla kell, hogy szóljon. Napjainkat nem a saját, hanem az Ő dicsőségére éljük.

Milyen típusú imákra válaszol Isten?

Örülök, hogy megkérdezted!

Vessünk egy pillantást az Úr Imádságára! Jézus tanított minket arra is, hogy hogyan imádkozzunk. A hangsúly nem a szép megfogalmazáson vagy a szavak számán van, hanem az alázatos szíven, ami összhangba kerül Isten szívével.

Képzeld el, milyen lehetne a világunk, ha mindannyian többet és komolyabban imádkoznánk és TUDNÁNK, hogy a szavak, amiket elmondunk változást hoznak mások életébe és megváltoztatják az örökkévalóságot.

Íme, egy rövid lista arról, hogy mit ígért Isten, milyen imákra válaszol:

„Megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által.” János 14:13

„Ha viszont bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok.”János 15:7

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket! Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek, és teremjetek gyümölcsöt! Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben.” János 15:16

„Azon a napon nem kérdeztek majd tőlem semmit. Igazán mondom nektek: bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek!  Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”János 16:23-24

Barátaim, Isten megígérte, hogy válaszol az ilyen imákra. Legyünk olyan nők, akik elég bátrak így imádkozni!

Ostromoljuk a Mennyet erőteljes imákkal, amik összhangban vannak Isten szívével és építik az Ő Királyságát már itt a Földön. Képzeld csak el, milyen hatása lehetne azoknak az imáknak most és az elkövetkező generációk életében. Micsoda pozitív hatással lehetnek imáid az elkövetkező évekre nézve!

„Isten az imáink által fedi fel magát. Azáltal, hogy imádkozunk és Isten válaszol, ráébredünk micsoda szenvedély van Isten szívében és milyen erő a válaszában. Imákban, melyek elhozzák Isten Királyságát a Földre és melyek elhozzák a Menny teljes buzgóságát.” – Dr. Greg Pruett

Barátnőim, vágjunk bele! Imáinkkal hozzuk el a Mennyet és Isten Királyságát a Földre! A szavaid igenis számítanak!

Szeresd nagyon Istent!

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/your-prayers-matter/

A szavak hatalma – 4. hét / 1. nap

Az ima ereje

Olvasd el: 1 Mózes 25:21; Ézsaiás 38:1-8; Dániel 10:12; Máté 5:44; Apostolok cselekedetei 9:40; 1 János 5:14

IMÁK: Dániel 10:12

Dániel könyvének 10. fejezete beszámol Dániel és egy angyal közötti beszélgetésről. Ennek során az angyal elmondja Dánielnek, hogy imái abban a pillanatban meghallgattattak, hogy a szavak elhagyták az ajkait. Vedd észre, hogy az angyal Dániel szavai miatt volt ott. Ha tovább olvasod a fejezetet, láthatod amint azt is elmondja neki, hogy a válasz Dániel imádságára szellemi ellenállás miatt nem érkezett meg hamarabb.

A leghatalmasabb szavak, amiket kimondhatunk, az imádság szavai. Amikor imádkozunk, a kegyelem trónusához közeledünk. Amikor imádkozunk, Isten meghallgat és cselekszik. Az imának a szellemi életünk részévé kell válnia – így kommunikálunk Istennel.

Az ima Isten imádásának egy módja. Így valljuk be a bűneinket, így fejezzük ki a hálánkat, így tárjuk kéréseinket a Mindenható elé. De ahogyan azt a Dániel 10-ben is látjuk, ez a legerősebb fegyverünk is a Sátán mesterkedései ellen. Az imának ereje van, nem miattunk, hanem amiatt, Akinek az imát címezzük. Sose becsüljük le az ima erejét!

Vannak, akik csak akkor imádkoznak, ha személyes problémáik akadnak. Mások egyáltalán nem imádkoznak. És te? Te imádkozol? Csak akkor imádkozol, ha valamire szükséged van? Vagy azért imádkozol, hogy megtapasztald a Mennyei Atyáddal való kapcsolat áldásait?

Drága Atyám, dicsőítelek, amiért lehetőségünk van kommunikálni Veled az imádságon keresztül. Te már azelőtt ismered minden egyes szavamat, hogy egyáltalán kimondanám őket. Köszönöm, hogy akaratod szerint válaszolsz az imáimra. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter