Blog

Az internet hangjai

Néhány havonta rámtör a kísértés, hogy mindenféle internetes profilomat töröljem. Túl sok negatív befolyás ér. A Facebook elszívja az életörömömet, fárasztó az Instagram felszínes képeit végigpörgetni, és még én érzem rosszul magam, amiért nem elég tökéletes az életem ahhoz, hogy érdemes lenne kitennem a Pinterestre. A közösségi média tökéletes táptalaj az elégedetlenséghez. Sokan még a legbensőségesebb pillanatokat is ország-világ szeme elé tárják, a barátságokat pedig politikai csatározások szakítják szét. Miért is nem tudunk kijönni egymással?

Legszívesebben a könyveim közé és a zenehallgatásba menekülnék.

De mielőtt rákattinthatnék a „törlés” gombra, Isten emlékeztet valamire. Ezt súgja a szívemnek: „Leányom, arra hívtalak el, hogy világíts a sötétben.”

A közösségi oldalak tagjai sebzettek, nekem viszont reménységem van Jézusban, amit megoszthatok velük is. Arra használhatom a hírfolyamomat, hogy az élet és a hit fontos kérdéseiben segíthessek másoknak. Megoszthatom a Szentírás alapvető igazságait, reményt adhatok, megmutathatom a gyógyulás útját egy elveszett léleknek.

Így tehát ahelyett, hogy csak elfecsérelném az időmet a közösségi médiában, azzal a céllal lépek be a profiljaimba, hogy az életről beszéljek.

Barátaim, Jézus a testet öltött Ige. Az Ő hatalmas neve még az Instagramon is élet és békesség. Egyetlen szavára engedelmeskednie kell a hírfolyamunk negatívszó-áradatának is. Az Úr a közösségi médián keresztül is használni akar minket abban, hogy szabadítást hozzon.

Álljunk meg egy pillanatra és imádkozzunk, mielőtt közzéteszünk valamit, hogy bölcsen válasszuk meg a szavainkat:

 • bátorítóan és Jézusra mutatóan beszéljünk.

„Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!” – Efézus 4:29

 • kegyelemmel teli válaszokkal és alázatos szívvel segítsük elő a békét.

„Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!” – Kolossé 3:12-14

 • dicsérjük a jót másokban, és adjuk tovább Isten szeretetét a gyűlölettel teli világban.

„Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket! Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek! Akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok.” – Kolossé 4:5-6

 • hirdessük Krisztus megváltásának ellenállhatatlan üzenetét mindazoknak, aki hajlandóak meghallgatni.

„Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!” – 1 Péter 3:15

Arra hívattál el, hogy a közösségi médiában fény legyél. Lehet, hogy már a következő bejegyzésed is szabadulás lesz valakinek a kételkedésből és a félelemből, és szilárdan fog tudni megállni Krisztusban.


Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/online-voices/

A szavak hatalma – 3. hét / 5. nap

Szavak az Interneten – egy kattintásra tőlünk

Olvasd el: Jób 15:3, Zsoltárok 94:4, Zsoltárok 109:3, 1 Korinthus 3:3, 2 Timóteus 2:14, 2 Timóteus 2:23

IMÁK: 2 Timóteus 2:23

Mi a kedvenc közösségi oldalad? Az Instagram, a Facebook, vagy esetleg a Twitter? Ezek közül melyiknek a böngészésével töltöd el a legtöbb szabadidődet? Hadd osszak meg néhány tapasztalatot, amiket a közösségi oldalak használatával kapcsolatban szereztem:

1 – Olyan beszélgetések is zajlanak, amiket a résztvevők szemtől szemben nem folytatnának le, mert itt bizonyos fokú anonimitást élveznek. Sokkal több sértést engednek meg maguknak a képernyő mögül, mert a nevük, arcuk homályban marad.

2 – Sok beszélgetés képtelen ellentmondásokkal van tele. Olyan vitákba is belemennek, amelyeknek semmi értelme.

3 – A legtöbben úgy osztják meg másokkal a személyes véleményüket, hogy figyelembe sem veszik a többiek nézőpontját.

A keresztyéneket arra hívta el Isten, hogy ne tegyünk semmi ostobaságot, ne okozzunk botránkozást, kerüljük a hasztalan vitákat, és mellőzzük a bántó szavakat. Legyünk nagyon körültekintőek a szavainkkal nemcsak a való életben, hanem a közösségi médiában is!

A közösségi felületek nagyszerű lehetőséget nyújtanak, hogy minél többekkel kapcsolatba kerülve nekik is beszéljünk Jézusról. Használhatjuk arra, hogy bátorítsunk és segítsünk másokat a világ túlfelén, vagy hogy hozzájáruljunk az egyház fejlődéséhez. Úgy használod a közösségi oldalakat hogy az dicsőséget hozzon Istennek?

Atyám, segíts, hogy felelősségteljesen osszak meg bármit a közösségi médiában. Nem akarok a világhoz hasonlóan vitatkozni, és mindenen összeveszni. Segíts, hogy bölcsen bánjak a szavaimmal, amiket megosztok a világhálón. A Te tetteidről akarok tanúságot tenni, az evangélium hírvivője akarok lenni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

A szavak hatalma – 3. hét / 4. nap

Pletyka

Olvasd el: Példabeszédek 16:28, Példabeszédek 17:9, Példabeszédek 20:19, 

IMÁK: Példabeszédek 20:19

Pletyka. Fecsegés, szóbeszéd, különösen mások személyes dolgainak kibeszélése. A hazugsághoz hasonlóan a pletykálkodást sem szoktuk „nagy” bűnnek tartani. Sokan készségesen részt veszünk a pletykálkodásban. A mai Igeszakasz mégis ezt mondja erről:

„A bajkeverő viszályt szít,
    a rágalmazó éket ver még a barátok közé is.”
– Példabeszédek 16:28.

A sugdolózás éket ver a barátok közé. Sok barátság ért már véget a pletykálkodás miatt. Tönkreteszi mások jóhírét, szakadást okoz gyülekezetekben, és falakat épít emberek közé. A mai napra szóló tanács az, hogy ne vállaljunk közösséget pletykálkodókkal. Ne higgyük azt, hogy udvariatlan lenne leállítani a pletykát, vagy hogy kifecsegjenek valamit egy harmadik személyről. Ha a mai napra alkalmazzuk a tegnapi Igeverseket, akkor szembesítjük a pletykálkodót, és segítünk neki helyes útra térni úgy, hogy szeretetben szóljuk az igazságot.

Ne hallgass a pletykálkodóra. Ne terjessz szóbeszédet másokról. Ha valakivel gondod akad, neki mondd el, ne másnak. Aki megfékezi a nyelvét, megőrzi magát a nyomorúságtól (Példabeszédek 21:23). Tehát nekünk is vigyáznunk kell a nyelvünkre, és óvakodnunk kell a pletyka bűnétől.

Drága Atyám, bocsásd meg, hogy olyan sokszor terjesztek pletykát másokról. Segíts, hogy ne is akarjak közösséget vállalni azokkal, akik pletykálkodnak és rágalmaznak másokat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Elfogadni a fájó igazságot

Amikor arra gondolunk, hogy igazat mondunk egymásnak, sokszor olyan szavak jutnak az eszünkbe, amelyektől jól érezzük magunkat, amelyek megmosolyogtatnak és amelyek feldobják a napunkat. Arra gondolunk, hogy hogyan emlékeztethetjük egymást bátorításképpen Isten Igéjének igazságaira, és ez valóban fontos.

Van azonban egy másfajta igazság, amelyet szintén ilyen lelkesen kell megosztanunk, ez pedig olyasvalami, ami az adott pillanatban nem esik jól; valami, amit nehéz meghallani és még nehezebb elmondani: ezek pedig a helyreigazítás szavai.

A barátban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond…” – Példabeszédek 27:6

Hát, ez nem hangzik túl kellemesnek. De mégis mit mondhat egy barát, ami fájhat?

Amiről a Példabeszédek könyve beszél, az a feddés és a helyreigazítás.

Az a fájó igazság, amelyről néha beszélnünk kell egymásnak, a bűn. Előfordul, hogy letérünk a jó útról; amikor rossz a hozzáállásunk, amikor önzőn viselkedünk, vagy felfuvalkodottak vagyunk. Néha rosszul mutatjuk be Istent és olyan dolgokat hiszünk el, amelyek nem állnak összhangban az Igével. Ezekben az esetekben szükségünk van valakire, aki odalép hozzánk és megosztja velünk azokat a fájó szavakat, amelyek megváltoztathatják az életünket és segíthetnek fejlődni.

Olyan nőknek kell lennünk, akik hajlandóak megbántani a barátaikat az ő érdekükben, és olyan nőknek kell lennünk, akik elfogadják egy barát sebző szavait.

„Az igazi barát nem egy huligán, aki szavaival a földbe döngöl minket, hogy bebizonyítsa az igazát vagy kiegyenlítse a számlát. A mennyei barát sokkal inkább egy szakképzett mentőápoló, aki letépi rólunk a kifogások nagy műgonddal szőtt álcáját, és visszasokkol bennünket az életbe. A mi érdekünkben sebez meg.” – Greg Morse

Szükségünk van olyanokra, akik hajlandóak azt mondani: mindez a panaszkodás méltatlan ahhoz, aki egy királyságot örököl majd.

Szükségünk van olyanokra, akik azt mondják: a szellemi lustaság nem elfogadható.

A Példabeszédek 27:17 szerint „az acélpengét acéllal élesítik, csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.”

Ahhoz, hogy az acélpenge éles legyen, egy másik acélpengével való kölcsönhatásra van szükség. Vassal élesítik a vasat. Valamiféle súrlódásnak kell létrejönnie. Kell, hogy legyen olyan barátod, aki hajlandó összecsapni veled – ez az összecsapás azonban épít, nem pedig rombol. Ez a fajta súrlódás élesebbé és használhatóbbá teszi az embereket. Akárhogy is, az összecsapás mélyíti a barátságot, mivel a fájó igazság kimondása őszintén szerető szívről árulkodik.

De hogyan fogjunk egy ilyesfajta igazság megosztásához?

 1. Mindig szeretetben. Mindig kedves szavakkal.
 2. A meztelen igazság mindig építő, sosem kegyetlen.

Jézus ennek a tökéletes példája. Ő volt maga a megtestesült kedvesség, a testet öltött szeretet, mégsem félt a bűnt bűnnek nevezni. Nem ódzkodott attól, hogy kimondja az igazságot, de ezt mindig szeretetben és gondosan tette, és sosem a pillanatnyi frusztrációját levezetve vagy kegyetlenül.

 • Mindig alázattal, és sohasem a magas lóról beszélve, egyfajta én-szentebb-vagyok-mint-te hangnemben.
 • Ne keressünk a kákán is csomót! Egyáltalán nem fontos barátunk minden egyes apró hibáját szóvá tennünk, mert nem erre lettünk elhívva.

Legyen ebben az 1 Thesszalonika 5:14 a vezérfonalunk: „nagyon kérünk benneteket, testvéreim, hogy figyelmeztessétek azokat, akik nem akarnak dolgozni és rendesen élni! Viszont biztassátok azokat, akik bátortalanok, és segítsétek a gyengéket! Mindenkivel szemben legyetek türelmesek!”

És mi történik akkor, ha egy barát lép oda hozzánk, hogy kemény szavakat osszon meg velünk? Mi a helyes reakció?

 1. Először is le kell nyelnünk a büszkeségünket és nem szabad védelmi állásba helyezkednünk.
 2. Meg kell hallgatnunk – kifogások nélkül!
 3. Imádkoznunk kell az elhangzottak felett, és arra kell kérnünk Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az igazság.
 4. Meg kell vallanunk a bűneinket és arra kell kérnünk Istent, hogy segítsen felülkerekedni rajtuk.

Ritka az olyan barát, aki nem fél kimondani a fájó igazságot, azonban ha ilyen emberre leltél, akkor légy érte hálás, mert olyasvalaki áll melletted, aki nagyon szeret és arra vágyik, hogy keresztény életutad gyümölcsöző legyen.

„Ti viszont tartsátok magatokat a következőkhöz: Mondjatok igazat egymásnak!” – Zakariás 8:16

Jézusra nézve,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/accepting-hard-truth/

A szavak hatalma – 3. hét / 3. nap

Igazságban, mégis szeretetben (szembesítés, összetűzés, kiigazítás)

Olvasd el: 2 Sámuel 12:1-10, 13-14, Példabeszédek 10:12, Példabeszédek 15:1, Zakariás 8:16-17,  Máté 18:15

IMÁK: Zakariás 8:16

A mai Igeversek életbevágóan fontosak a másokkal való kapcsolatainkban. Ma a konfrontációról, a konfliktusról és a kiigazításról lesz szó.  Mivel keresztyének vagyunk, arra hívattunk el, hogy intsük egymást. De mit is jelent ez pontosan? Hadd kezdjem azzal, hogy mit nem jelent az intés: nem az, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy mindent rosszul csinál, amivel bűntudatot keltünk benne és megszégyenítjük.

Az intés szó jelentése a görög paraklésis szóból ered, ami azt jelenti, hogy „segítőül hív valaki mellé, összehív, bátorít, (meg)int, buzdít, esedezik”. Ugyanaz a szó gyökere, mint a paraklétos, vagyis Szent Szellem szónak (ld. János 14:16-17). Az intés által más hívőkkel alakítunk ki kapcsolatot azért, hogy bátorítsuk őket a lelki növekedésükben.

Az intés végső célja a bátorítás, ami pedig a másokkal való összetűzésnek, a konfliktusok megoldásának, és a kiigazításnak a kiindulópontja. Amikor látjuk, hogy valaki valamit rosszul csinál, ki kell mondanunk az igazságot, igen, tényleg, de szeretetben kell építenünk egymást az igazsághoz ragaszkodva. Ez az, ami az egészet mássá teszi.  

Drága Uram, segíts szeretetben szólnom az igazságot. Nem ítélkezni akarok más hívők fölött, hanem inkább segíteni nekik, hogy növekedhessenek a hívő életben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

A szavak hatalma – 3. hét / 2. nap

Hazugság

Olvasd el: Példabeszédek 12:19, Példabeszédek 12:22, Efézus 4:25

IMÁK: Példabeszédek 12:22

A hazugságot általában nem tartjuk nagy bűnnek. Talán úgy is gondoljuk, hogy a hazugság nem is olyan rossz dolog. Úgy gondoljuk, a hazugság mértékétől függ, mennyire rossz. Számunkra egy gyilkosság takargatása nem ugyanaz, mintha néhány évvel fiatalabbnak tüntetjük fel magunkat. Nem így van. A hazugság mindig rossz. A „nagy” és a „kis” hazugság egyaránt bűn.

A Példabeszédek 12:22 azt mondja, hogy a hazugság utálatos az Úr előtt. Mit is jelent ez a szó? Az utálatosság olyan dolgot jelent, ami aljas, gonosz, vagy irtózatos, undorító. Utalhat még olyan személyre, akit teljességgel hitványnak, taszítónak találunk. Ha utálattal nézünk valakire, azt jelenti, hogy iszonyodunk tőle.

Nem akarom, hogy Isten utálatosnak találjon, amikor rámnéz.

Legyünk olyan nők, akik minden körülmények között igazságot szólnak. Ha arra érzel késztetést, hogy hazudj, kérd az Úr segítségét, és kérj bocsánatot, valahányszor engedsz a kísértésnek és mégis hazudsz.

Drága Atyám, kérlek, bocsásd meg a hazugságaimat. Segíts, hogy mindig az igazságot szóljam, bármi is legyen az ára. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

A szavak hatalma – 3. hét / 1. nap

Cenzúrázatlanul – Mikor tegyünk féket a nyelvünkre?

Olvasd el:  Példabeszédek 17:27, Prédikátor 5:2, Máté 12:36-37, Jakab 3:4-12

IMÁK: Máté 12:36-37

Megtérésem előtt valószínűleg úgy lehetett volna engem legjobban jellemezni, hogy „cenzúrázatlan” vagyok. Bárkinek bármit elmondtam. Mostanra viszont, miután a Szent Szellem több éven keresztül keményen elkezdett átformálni, végre kezdem elsajátítani a nyelvfékezés tudományát.

Az összes mai Igevers egyetlen igazságra mutat rá, mégpedig arra, hogy ha korlátokat szabsz a szavaidnak, bölcs leszel. A Máté 12:36-37 versei arra intenek, hogy mindenért számot kell majd adnunk, minden egyes meggondolatlanul kimondott szavunkért. Ezek az Igeversek a hiábavaló beszédre és üres fecsegésre is vonatkoznak. Óvnak azoktól az alkalmaktól, amikor egy beszélgetés során a könnyelműen kimondott szavakkal kimutatjuk a valódi énünket.

Nem tudom más hogy van ezzel, de én bizony sok olyan szót tudok magam mögött, amit senkinek sem kellett volna kimondanom. Cenzúráznunk kell, amit mondunk, és féket tenni a nyelvünkre. Ezért tehát a mai naptól fogva igyekezzünk, hogy minden szavunk meggondoltan kimondott szó legyen. Ne fecséreljük el a szavainkat, hanem legyünk bölcsek.

Mennyei Atyám, kérlek, bocsásd meg a meggondolatlanul kimondott szavakat. Segíts bölcsnek lennem, hogy uralkodni tudjak a nyelvemen. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

Fontold meg szavaid

Olyan időket élünk, amikor a gondolatainkat és a véleményünket egy pillanat alatt megoszthatjuk az egész világgal, úgy, hogy nem, vagy csak egy kicsit vagyunk miatta felelősségre vonhatók. Könnyű elfelejteni, hogy el kell számolnunk minden üres szavunkkal, amit valaha is kimondtunk.

„Figyelmeztetlek benneteket, hogy az ítélet napján minden meggondolatlanul kimondott kártékony szavatokról számot kell majd adnotok! A saját szavaitok alapján fognak felmenteni vagy elítélni benneteket” – Máté 12:36-37

Ha arra gondolok, amit a János 1:1 állít, miszerint Jézus az Ige, akkor elítélem magam minden alkalomért, amikor ítélkező, elhamarkodott és felelőtlen szavakat használtam.

Sok időt töltünk azzal, hogy vívódunk, mit kellene mondani, milyen hangsúllyal és mikor. Isten Szava azt tanítja, hogy nem csak az fontos, hogy mit mondunk és hogyan. Az is legalább akkora jelentőséggel bír, hogy miről döntünk úgy, nem mondjuk ki.

„Ne tégy elhamarkodottan ígéretet Istennek! Ne tégy meggondolatlanul fogadalmat! Gondold meg jól, kihez beszélsz, mert ő az égben lakik, te pedig a földön, hát ne fogadj meg olyat, amit nem tudsz teljesíteni!” – Prédikátor 5:2

Bűnös vagyok abban, hogy „problémamegoldó” akarok lenni. Gyakran megkísért, hogy mint egy szép masnival átkötött csomagot, kínáljam fel az egyszerű megoldást bonyolult problémákra. Sajnos, ez többször vezetett már ahhoz, hogy a nagy sietségben nemtörődöm kijelentéseket tettem, anélkül, hogy átgondoltam volna, milyen fogadtatásra számíthatok.

Önmagukban ezek a kijelentések ártatlannak és jószándékúnak tűnhetnek:

 • ‘Isten nem tesz rád többet annál, mint amit el tudnál hordozni.’
 • ‘Isten mindig okkal cselekszik.’
 • ‘Isten mindent urama alatt tart.’

De egy asszonynak, akinél éppen most diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot…

 • egy asszonynak, aki férje vagy gyermeke temetésének részleteit intézi…
 • egy asszonynak, aki harmadszorra is elvetélt…
 • egy asszonynak, akit szexuális bántalmazás ért…

…ezek a jószándékú szavak összetörhetik és megtörhetik a szívét.

„Aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne, a bölcs beszéde pedig meggyógyít.” – Példabeszédek 12:18

Isten céllal szól az életünkbe. Nem vesztegeti a szavakat, nem beszél ok nélkül. Az Írás minden szavának jelentősége és ereje van. Sose becsüljük alá szavaink erejét, mert akkor nem életadók, hanem pusztítók lehetnek.

Isten a Vigasztalónk, bennünket pedig a képére teremtett, így természettől adódóan erős kényszerünk van megvigasztalni másokat. Sokunknak a vigasztaláshoz hozzátartoznak a bátorító szavak is.

Azonban egy tragédia vagy elviselhetetlen fájdalom közepette a Szent Szellem által indított cselekedeteink beszédesebbek lehetnek a szavainknál.

Jézus a szavait arra használta, hogy az embereknek életet és reményt adjon. Ha nem lehetett mit mondani, Jézus hallgatott. Együtt sírt a gyászolókkal, ételt adott az éhezőknek, egy asztalhoz ült azokkal, akiket lenéztek és üldöztek és meggyógyította a megtörteket.

Követnünk kell Jézus példáját! Életet adhatunk a csönddel, egy öleléssel, egy halló füllel, egy segítő kézzel vagy egyszerűen a jelenlétünkkel.

„Az igazságos megválogatja szavait, de az istentelenek szájából árad a gonoszság.” – Példabeszédek 15:28

Gyakran kérjük a Szent Szellemtől, hogy irányítsa a szavainkat, de azt is kérnünk kell, hogy irányítsa a hallgatásunkat. Az elmúlt néhány hónapban elkezdtem a Zsoltárok 141:3 szavaival imádkozni: „Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!” És a Szent Szellem válaszolt, érettebbé tett, hogy jobban tudjak aktívan hallgatni. És ennek jelentős hatása lett a kapcsolataimra nézve. Csendességem Istentől kapott ajándék. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, akik keressük, miként dicsőíthetjük Őt a szavainkkal és a hallgatásunkkal.

Hogyan imádkozhatunk érted, amint kéred a  Szent Szellemtől, hogy segítsen visszaszorítani az üres szavaid számát?

Béke és kegyelem veletek,

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/let-your-words-be-few/