Blog

Az élet kenyere

Azzal, hogy Jézus kijelentette, Ő az élet kenyere, sok hallgatójánál kicsapta a biztosítékot. Több tanítvány ezt követően el is hagyta. Ahhoz, hogy jobban fel tudjuk mérni Jézus szavainak súlyát, amikor ez a kijelentés elhangzik, vizsgáljuk meg a János 6-ban leírt eseményeket egy kicsit közelebbről!

János evangéliuma Jézusnak összesen hét „én vagyok” kijelentését rögzíti, és ezek mind azt hivatottak alátámasztani, hogy Jézus Isten Fia, a megígért Messiás. Az „én vagyok az élet kenyere” az első olyan megnyilvánulás, mely megnyitja ezeknek a messiási kinyilatkoztatásoknak a sorát.

Mielőtt ez a mondat elhangzott volna, Jézus számos csodát vitt véghez és az emberek tömegesen kezdték el követni. A páska ünnepének ideje alatt Jézus már nagy tömegek előtt tanított. Ahogy közeledett az este, a tanítványok azt tanácsolták, hogy küldjék el az embereket ételért. Ehelyett azonban Jézus öt kenyér és a két hal segítségével megvendégelt több mint ötezer embert.

Másnap reggel a tömeg mindent tűvé tett Jézus után. Amikor végül ráleltek, Jézus megmagyarázta nekik, hogy nem azért keresték, mert látták és megértették a csodát, amit véghezvitt, hanem mert ingyen ételt akartak, majd elmondta nekik, hogy amire igazán szükségük van, az nem egy újabb étkezés, hanem olyan táplálék, ami örök életet ad. Az emberek ekkor azt hitték, hogy Jézus olyan ételt ad majd nekik, ami sosem fogy el.

Megkérdezték Jézust, hogy vajon olyan kenyeret ad-e nekik, mint a manna, amivel Mózes táplálta az izráelieket a pusztában. Jézus azonban elmagyarázta nekik, hogy Ő az élet kenyere, a táplálék, amire vágynak, és hogy ha hisznek Benne, akkor örök életük lesz. A még mindig összezavarodott tömeg – amely, mint láthatjuk, Jézusnak ellenálló zsidókból állt – nem értette, hogy hogyan tehet Jézus ilyen kijelentést.

Jézus pedig így válaszolt:

„Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, annak örök élete van! Én vagyok az élet kenyere, aki életet ad. Őseitek a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De most itt van az a kenyér, amely a Mennyből szállt le. Aki ebből eszik, soha nem hal meg. Én magam vagyok ez az életadó kenyér, aki a Mennyből jöttem le. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él! Ez a kenyér a testem, amelyet majd áldozatul adok a világ életéért.” – János 6:47-51

Ahogy a zsidók a páska ünnepére készültek, hogy isteni mivoltát alátámassza, Jézus pontosan azt a hasonlatot használta, amely a legkézenfekvőbbnek ígérkezett. Miközben éppen arról emlékeztek meg, ahogyan Isten az őseikről gondoskodott a múltban, Jézus bemutatta nekik, hogy hogyan akar gondoskodni róluk a jövőben: Őáltala.

Amikor az izraeliek a sivatagban vándoroltak, nem volt mit enniük. Túláradó kegyelmének hála Isten mégis adott nekik mannát. Nem adott nekik túl sokat belőle: éppen annyit, amennyire egy napig szükségük volt. Jézus pedig elmagyarázta a népnek, hogy Ő olyan, mint egy jobb, igazi manna; hogy Ő maga az élet forrása.

Ahogy ezen a héten az igazságosság iránti éhséget és szomjúságot tanulmányozzuk majd, bátran nézzünk Jézusra! Jézus az igazságosság megtestesítője, hiszen egyedül Ő elég igaz Isten előtt. Amikor igazságosságra vágyunk, akkor valójában Rá vágyunk. Akkor lelünk igazi békére, ha meg tudunk pihenni az Ő jelenlétében, tudva, hogy egyedül Ő az, akire szükségünk van. Minden egyes nap rábízhatjuk magunkat abban a hitben, hogy egyedül Őrá van szükségünk.

Amikor igazságosságra éhezünk és szomjazunk, akkor valójában Jézusra, az élet kenyerére éhezünk és szomjazunk. Ha imádságban keressük Őt, akkor gondoskodni fog rólunk. Igéjét olvasva békére és nyugalomra lelhetünk a lelkünk és a gondolataink számára. Ő az a táplálék, amelyre minden áldott nap szükségünk van, és Ő megígérte, hogy gondoskodik rólunk.

Egy barátom egyszer azt mondta, hogy nem szereti, ha minden nap várnia kell az Isten adta mannára. Sokkal kényelmesebb számára, ha tarthat belőle a fagyasztóban. Ezzel én is így vagyok. Szeretem tudni, hogy még elegendő kegyelem maradt számomra ahhoz, hogy túléljem a napot, a hetet, vagy éppenséggel a hónapot. Ez azonban nem enged túl sok teret a hitünk növekedésének vagy Istennek arra, hogy túlszárnyalja az elképzeléseimet.

Ő az élet kenyere, aki életet ad. Ha az Ő lakomáján ülünk, akkor semmiben sem szenvedünk hiányt. Keressük együtt az Ő igazságosságát! Amikor hozzá fordulunk, akkor a szívünk békére és nyugalomra lel. Ha elhisszük, hogy Ő minden, amire szükségünk van, akkor el tudjuk fogadni a gondoskodásának legfőbb megnyilvánulását is: Őt magát. Ő elég. Ő minden, amire szükségünk van. Minél többet tudunk meg róla, annál jobban éhezzük és szomjazzunk majd a jelenlétét.

Melissa

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-bread-of-life/

Megigazulásra vágyva

Felzaklatnak a bűneid? Belefáradtál már abba, hogy újra és újra elbuksz? Néztél már magadra és kívántad, hogy bárcsak hasonlítanál jobban Istenre és lennél igazabb?

A Biblia az éhség és a szomjúság szinonimákat használja ezen lelki állapot leírására. Tudjuk, hogy milyen szomjasnak vagy éhesnek lenni. Tudjuk azt is, hogy étel vagy ital nélkül meghalnánk. Így van ez a lelki életünkkel is. Ha hosszú ideig lelki táplálék nélkül vagyunk, akkor az Istenről való tudásunk meggyengül és hitünk is kiszárad.

Jézus azt mondja, hogy az igazságra való éhség és szomjúhozás jó dolog. Jó, mert általában olyan dolgokra vágyunk, amiket szeretnénk, tehát, ha éhezünk az igazságra, az azt jelenti, hogy szeretnénk is. Egyben azt is jelenti, hogy megértettük a Róma 3:23-t:

„Hiszen minden ember vétkezett.”

Hol keressük, ha magunk nem érhetjük el a megigazulást? Önmagunk helyett az egyetlen Igazra kell néznünk. Jézusra kell tekintenünk.

„Mert őbenne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Egykor igyekeztem a Törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem — ezzel azonban kudarcot vallottam.” Filippi 3:9

Ha mélyen vágyunk arra, hogy Jézushoz hasonlóbbá váljunk, akkor ezért tovább fogjuk keresni Őt és alázatosak maradunk, megértve, hogy magunktól nem igazulhatunk meg és hálásak leszünk Jézusnak, amiért megigazít minket, annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg azt.  

De milyen egyszerű is telezsúfolni az életünket programokkal, tennivalókkal, munkával, barátokkal, a családdal való törődéssel, s amit a mindennapi élet megkíván. Nem így van ez mentálisan is? Teletömjük a gondolatainkat félelmekkel, aggodalmakkal, kétségekkel, keserűséggel és rögeszmékkel. Sajnos a zsúfolt élet eredménye, hogy az azonnalit keressük az örökkévaló helyett. A jó életet keressük az igazságosság helyett.

Emlékezzünk vissza a Máté 6:33-mal, ahol Jézus a lehető legjobb tanácsot adta:

„Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.”

Most kezdődött csak az év, és mi szeretünk tiszta lappal kezdeni, ugye? A következő néhány hónapban szelektáljuk ki az életünkből a felesleget és váljon az igazság keresése a legfontosabbá számunkra.

Jézusra tekintve,

Jen

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/desiring-righteousness/

Szent és nagyon szeretett

Megosztott nép vagyunk, igaz? Ha csak bekapcsoljuk a tévét, megnyitjuk a közösségi média-oldalunkat, rögtön szembetaláljuk magunkat a különböző vélemények lármájával. Amit pedig a tévében vagy az interneten látunk, nem sokban különbözik attól, ami a kisebb közösségeinkben történik. Isten választott népe mégis arra lett elhívva, hogy más legyen.

Nézzük csak meg a Kolossé 3:12-et:

„Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen!”

Nem tudom, te hogy vagy vele, de amikor végigolvasom ezeket a jellemzőket, néhány szó mintha megszúrna, jobban, mint a többi. Nem vagyok benne biztos, hogy a családom vagy a barátaim türelmes nőként írnának le, Isten Igéje azonban kifejezetten világosan azt mondja ki, hogy Isten ezt a tulajdonságot várja tőlünk. Tehát ha beléd is beléd csapott a felismerés, ahogy ezt a listát végigolvastad, ne csüggedj! Istennek hála ugyanis, nem a magunk erejéből kell ezt elérnünk.

Észrevetted, miről volt szó a tulajdonságok listája előtt? Olvassuk el ismét ezt a verset.

„Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.”

Látod? Választott nép, szentek és szeretettek vagyunk.

Kedveseim, ez mindent új megvilágításba helyez! Azok számára, akiknek kimondottan nehéz együttérzőnek vagy türelmesnek lenniük, nemcsak annyi a válasz, hogy próbálják még keményebben, vagy csak legyenek jobbak, hanem az, hogy nézzetek Jézusra!

Nézd csak, hogyan választott ki minket, és hogyan különített el, hogy jót tegyünk (Efézus 2:10)! Ízlelgesd ennek az igazságát, hogy Krisztusnak a kereszten elvégzett áldozatának köszönhetően mi is szentek és szeretettek vagyunk. És mivel nem tudunk olyat tenni vagy mondani, ami miatt jobban vagy kevésbé szeretne, más emberek vagyunk. És miközben bátran megéljük az elhívásunkat, hogy szentül és szeretve éljünk, mi magunk is együttérzőbbek, kedvesebbek, alázatosabbak, gyengédebbek és türelmesebbek leszünk.

Krisztus áldozata változtat meg minket. Megváltoztatja a velünk született természetünket, és ahogy a boldogmondásokat tanulmányozzuk, és egyre jobban elmélyedünk Isten Igéjében, át is engedjük magunkat Neki, hogy olyanná formálja a szívünket, amilyenné mi magunk nem lennénk képesek.

A Zsidók 4:12 ezt mondja:

„Mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.”

A Róma 12:2 ezt mondja:

„Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!”

Mi is ezt tesszük a Szeresd Nagyon Istent csapatával. Összegyűlünk Isten Igéje körül, mert hisszük, hogy van hatalma megváltoztatni a szívünket és a gondolkodásunkat. Ha tehát úgy érzed, hogy „szúr” ez a szakasz, vagy hogy nem ütöd meg a mércét, ne csüggedj! Szent és nagyon szeretett vagy, és Isten arra hív, hogy minden nap egyre inkább Hozzá hasonlóvá válj.

Brittany Salmon

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/holy-and-dearly-loved/

Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok

Az Úr együttműködésre hív minket. Együtt szeretne dolgozni velünk. Jézus azt akarja, hogy közeledjünk hozzá, engedelmeskedjünk neki és tanuljunk tőle. Ez a meghívó egy folyamatos kapcsolatra szól Vele. A mai Igevers pedig két olyan szót is tartalmaz, amelyek válaszadásra hívnak minket: VEGYÉTEK FEL és TANULJATOK.

Isten fel szeretné előttünk fedni hogyan tudnunk jobb életet élni. Tagadhatatalanul igaz, hogy azokra kezdünk el hasonlítani, akikkel időt töltünk, és ahogy egyre több időt töltünk Jézussal, egyre jobban megismerjük az utat, amelyen jár, és törvényszerűen egyre inkább olyanok leszünk, mint Ő. Ha megadjuk magunkat szelíd és tökéletes vezetésének és elmélyülünk az Ő akaratában és látásában, akkor azt ígéri, hogy meg fogjuk találni azt a nyugalmat, melyre olyannyira áhítozik a lelkünk.

Lassan kezdem megtanulni felfedezni azokat az intő jeleket, amelyek arra utalnak, hogy megint a saját fejem után próbálok menni és egyedül akarom megharcolni a harcaimat. Ez az életforma pedig szinte soha nem eredményez megnyugvást és felfrissülést. Sőt, inkább kimerült, ideges, szomorú és csalódott leszek, csak hogy néhányat említsek. A kimerültség, az idegesség, a szomorúság és a csalódottság pedig pont az a pálya, ahol az ellenség a legszívesebben ütközik meg velünk. És ő sosem fogja kihagyni a mérkőzést.

AZONBAN ISTEN… Isten tartogat számunkra valami jobbat. A meghívót már elküldték – neked és nekem is – a kérdés csupán csak az, hogy elfogadod, megjelensz, és megteszed-e, amit meg kell tenned. Isten igájának felvétele megőrzi a lelkünket és az érzelmeinket.

Ha eddig nem tetted volna, akkor kérlek, most keress rá az „iga” szóra. Számomra ez az igevers akkor kel életre, mikor a szemeim előtt látom hogy néz ki egy iga és hogy mire szolgál. Jézus parancsa, miszerint fel kell vennünk az Ő igáját egy meghívás a tanítványságra; hogy Őhozzá tartozzunk és tanuljunk Tőle.

Az élet nehéz – tudom, hogy ezzel ti is tisztában vagytok. És mivel annyi dolog ér minket, ezért nem mindig tudunk szelíd és alázatos szívvel reagálni, azonban szeretném elmondani nektek, hogy a szívnek ez az állapota igenis lehetséges. Az olyan emberekkel és helyzetekkel kapcsolatos viselkedésünk, akik vagy amelyek megbántottak, elhagytak vagy elárultak minket igenis lehet Krisztuséhoz hasonló, amennyiben az Ő igáját vesszük fel és Benne bízunk. Kiemelten fontos, hogy annak az Egyetlennek az igájában maradjunk, aki szelíd és alázatos, hogy megtanuljuk, milyen békében élni még akkor is, amikor háború dúl körülöttünk.

Isten Igéje NYUGALMAT ígér. Ő sosem ígért „boldog” vagy fájdalommentes életet. Csak NYUGALMAT.

A nyugalom egy felbecsülhetetlen értékű kincs, amelyre akkor tehetünk szert, ha bízunk Jézusban, felvesszük az Ő igáját és az Ő tanítványai leszünk. Az igazi nyugalmat nem lehet megvenni, csak megkapni, és egyenes arányban áll azzal, hogy mennyire bízunk Benne.

Ahhoz, hogy életünk során ebben az igában maradjunk szándékosságot igényel, valamint azt, hogy bízzunk Istenben és az Ő életünkre vonatkozó tervében. Van ugyanis egy ellenségünk, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy elvonja a figyelmünket és elcsábítson bennünket a nyugalom forrásától.

Határozzuk el, hogy letesszük a terheinket. Ne válaszoljunk a minket ért kritikára és ne küzdjünk ellene. Ne legyünk hirtelen haragúak és bosszúállók. Állítsuk helyre a perspektívánkat éjjel és nappal, a körülményekre való panaszkodás helyett inkább Istent dicsőítve azért a jóért, amit már eltervezett az életünkre. Maradjunk veszteg, és hagyjuk, hogy Isten harcoljon értünk, Ő pedig megnyugvást ad majd nekünk a vihar kellős közepén. Az Ő igája alatt ez is lehetséges.

Kedves barátom, annyira szeretett vagy, és a lelked teremtője arra hív téged, hogy engedelmeskedj Neki. Ő arra vágyik, hogy nyugalmat adhasson neked teljesen függetlenül attól, hogy mi tart ébren éjjel. Vegyük hát fel az Ő igáját és kötelezzük el magunkat a tanulás mellett, hogy egy nyugalmas életet élhessünk.

Kelli

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/week-2-wednesday/

Boldogok a szelídek

Nem használjuk gyakran a szelíd jelzőt. Sokan hiszik, hogy a szelídség gyengeség. De nem az! Nem jelent gerinctelenséget és határozatlanságot sem. Nem azt jelenti, hogy valaki udvarias vagy félénk, esetleg természetéből adódóan kedves és halk szavú.

Tehát mi a szelídség? Matthew Henry azt mondta, hogy a szelídség a „lélek csendessége, ami lecsillapítja dühünket és elmélyíti emberségünket. Egyfajta gyengédség és önfegyelem, még akkor is, amikor a szívünk ég és ehhez bizony erő kell.” A gyenge ember nem lehet szelíd.

A szelídségnek két alapvető megjelenési formája van, amit tanulmányoznunk kell:

1. ISTEN FELÉ

Ha szelídek vagyunk, vágyunk arra, hogy Isten Szaváról tanulhassunk. Elfogadjuk a nehéz és a könnyű üzeneteit is. Alá tudjuk rendelni magunkat Isten gondviselésének, tehát félre tudjuk tenni az érzéseinket és bízni abban, hogy Isten útjai jobbak számunkra. A közbelépéseire úgy tekintünk, hogy valami jobbat tervezett nekünk. Gyermekeink civakodásában meglátjuk a lehetőséget, amit Istentől kaptunk arra, hogy szeretetre és türelemre tanítsuk őket. Összefoglalva, a szelídség eredményeképp inkább akarunk engedelmeskedni Istennek, mint saját önző vágyainknak. A szelídség megtanít Isten békességében pihenni és feltétlen bizalommal követni Őt.

2. MÁSOK FELÉ

A szelídség nagymértékben befolyásolja a többi emberrel való kapcsolatunkat. Megtanít arra, hogy szóljunk magunkhoz, hogyan cselekedjünk olyan emberként, aki gondolkozik, mielőtt beszél és reagál. A szelíd ember először másokra gondol. A szelíd ember uralkodni tud a beszédén (Jakab 3:2), még akkor is, ha „ég a szíve”. „Kétszer is átgondolja, mielőtt megszólalna” (Matthew Henry). A szelídség nagy része önfegyelem.

Azt mondják, a szelídség ellenőrzés alatt tartott erő. De szerintem helyesebb úgy mondani, hogy a szelídség erő, ami lehetőséget ad, hogy tűrjünk a vétkezés helyett.

Ahelyett, hogy megsértődnénk egy barátunk kommentjén és engednénk a kételkedésnek, hagyhatjuk, hogy leperegjen rólunk. A szelídség segít észben tartani, hogy előfordult már olyan, hogy mi sértettünk meg másokat és Krisztus nélkül folyamatosan azt tennénk.

„A szelídség dolga, hogy lecsendesítse szellemünket, hogy a belső békét ne zavarhassák meg a külső provokációk”  –Matthew Henry

Eljön a nap, amikor ez a világ elvettetik és Isten új Földet teremt. Ennek örökösei a szelídek lesznek. A szelídség a lélek gyümölcse és azok, akik szelídek bizonyságot tesznek életükben az erőről és megváltozott szívükről. Nem lehetünk szelídek Isten segítsége nélkül. Túl nehéz, éppen ezért, ha szelídséget tanulunk, biztosak lehetünk benne, hogy Isten munkálkodik bennünk.

Jézusra tekintve,

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-meek/

Szép remények

Mikor történt meg veled utoljára, hogy összetörtek a reményeid?

Mindannyiunknak vannak elképzelései arra vonatkozólag, hogy hogyan kellene a dolgoknak történnie az életünkben. Készülünk. Áldozatot hozunk. Újra meg újra tervezünk. De legjobb akaratunk ellenére megtörténhet, hogy a világunk a feje tetejére áll.

„Jézus tudta, hogy meg akarják kérdezni, ezért ő kérdezte meg tőlük: „Arról tanakodtok, hogy mit jelent, amit mondtam: »Még egy kis idő, és nem láttok engem, azután hamarosan ismét megláttok?« Igazán mondom nektek: akkor majd sírtok és jajgattok, a hitetlenek ellenben örülnek. Szomorúak lesztek, de szomorúságotok hamarosan örömre fordul.”– János 16:19-20

A János 16:19-20-ban Jézus elmagyarázza a tanítványoknak, hogy mi fog történni vele. Elfogják, brutálisan megverik, kigúnyolják és megalázzák, majd meg fog halni a kereszten. De 3 nap múlva fel fog támadni a világ Megváltójaként.

Jézus felkészíti az apostolokat az előttük lévő dolgokra. Minden eseményt elmond nekik. Pontos időrendről beszél nekik. Megígéri, hogy újra fogják Őt látni.

Mégis, az apostolok egyszerűen nem értik. Hallják Jézust, de nem tudják felfogni és megérteni hátborzongató halálának és dicsőséges feltámadásának teljességét.

Amikor minden amit Jézus előre megjósol a valóságban megtörténik, összeomlottak. Azt hitték, hogy Jézus halála a kereszten mindennek véget vetett. Pedig ez csak a kezdet volt.

A hívők most ugyanolyan kihívásokkal találkoznak, mint amivel az apostolok. Bízunk-e teljes szívvel Isten ígéreteiben, amiről hallottunk, olvastunk és amiről tanultunk, amikor elkeserítő körülményekkel találkozunk?

Amikor feje tetejére áll a világunk és az reményeink összeomlanak, lehet, hogy azzal küzdünk, hogy visszaállítsuk a korábbi életünket – hogy összerakjuk a törött darabkákat. Csak Jézus tudja összeszedni életünk összetört darabkáit és csak Ő tud létrehozni belőle valami újat és gyönyörűt. A gyász soha nem a vég. Olyan sok rész a Bibliából arra tanít, hogy a gyász és fájdalom együtt járhat és együtt is jár gyakran a reménységgel és a hittel. A fájdalom a világunk része, de a reménység is. Mindkettőnek helyet adhatunk az életünkben.

„…ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem — akár életben maradok, akár meg kell halnom —, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen, azt várom, hogy ez a mostani helyzetemben is így lesz, mint ahogy eddig is mindig így volt.” – Filippi 1:20

Reményeink saját életünkre nézve eléggé behatároltak és rövidlátóak, ha Istenéhez hasonlítjuk. Földi életünk csak egy apró lépés az örök élethez képest, amit az Úrral fogunk tölteni. A Földön töltött megszámlált napjainkat még csak nem is hasonlíthatjuk a többszázezer évhez, amit az Úrral fogunk tölteni.

A hívők élete nem korlátozódik erre a világra. Az Örökkévalósághoz vagyunk hozzákötve. Amikor várakozásaink hozzákapcsolódnak Isten ígéreteihez, a fájdalmunk, gyászunk és csalódottságunk sosem tart sokáig.

„Láttam, hogy a Szent Város, az Új Jeruzsálem leszállt a Mennyből, Istentől. Olyan volt, mint egy menyasszony, akit a férje számára öltöztettek és ékesítettek fel. Majd erős hangot hallottam a Mennyből, amely ezt kiáltotta: „Isten otthona most már az emberek között van, s ő ezentúl együtt lakozik velük. Népévé lesznek, ő pedig Istenükké lesz. Minden könnyet letöröl a szemükről, s nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak.” – Jelenések 21:2-4

Lesznek nagy fájdalmaink, de van egy még nagyobb ígéretünk Isten jelenlétéről, vigasztalásáról és együttérzéséről.

Lesz részünk nagy szomorúságban, de van egy még nagyobb ígéretünk Isten határtalan öröméről.

Meg fogjuk tapasztalni a csalódást és a csüggedést a körülöttünk lévő világtól, de törésbiztos ígéretünk van Isten győzelméről, Jézustól, Aki legyőzte a világot.

Isten felkészíti gyermekeit arra, hogy mi vár rájuk. Mindent megmondott nekünk erről a világról. Kijelentette a legfontosabb ígéretet, azt hogy örökre Vele leszünk.

Gyászunk, szívfájdalmunk és csalódásaink közepette türelmesen számíthatunk arra, hogy Isten elhordozza terheinket, magára veszi fájdalmainkat és bekötözi sebeinket. De bizton és bátran számíthatunk az Általa megígért örömre is. Isten nem tud és nem is fog magunkra hagyni.

Hogyan imádkozhatunk ma érted, amint szembesülsz összetört reményeiddel?

Békesség és kegyelem nektek,

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

Fordította: Pfaff Mária

Forrás: https://lovegodgreatly.com/great-expectations/