Blog

Szellemi érettség

„Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló alapvető tanításokat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté válni! Ne kezdjük el újra elölről az abc-t: az elemi tanítást az Istenben való hitről és a gonosz dolgok elhagyásáról.”Zsidók 6:1

Számos nagyon aranyos dolognak lehetünk szemtanúi életünk során. Például annak, ahogy egy kisgyerek először próbál spagettit enni és több köt ki az arcán (vagy a padlón), mint a szájában. Vagy az, ahogy kisiskolások az ábécét ismételgetik. De ha ugyanezeket a dolgokat egy felnőtt részéről látnánk, nem tartanánk annyira aranyosnak. Sőt, igazából kínos lenne.

Volt az életünknek olyan időszaka, amikor elfogadható volt, ha nem tudtuk, hogyan kell megtenni bizonyos dolgokat. Érthető volt és kaptunk is kegyelmi időt arra, hogy új dolgokat tanuljunk az élet alapvető dolgainak megértésétől kezdve, még akkor is, ha olykor-olykor meginogtunk a tanultakban.

De az út egy pontján, ahogy érettebbé váltunk, felelősségünk lett, hogy az alapvető dolgokat már magunk mögött hagyjuk, ne azokkal foglalkozzunk, hanem mélyebb dolgokkal, amiket Isten még tartogat számunkra. Azokat kell megismernünk és azokban kell növekednünk!

Isten azt szeretné, ha éretté válnánk, növekednénk Krisztusban, mint hívők, és túlhaladnánk azokon a dolgokon, amiket keresztyénné válásunkkor először értettünk meg, legyünk akár öt, akár ötvenévesek.

Őt nem zavarja, ha nem mindent értünk meg helyesen már az első alkalommal. Türelmes velünk és örömét leli abban, sőt örvendezik, ha tanulunk és növekszünk lelkileg. Tudja, hogy a fejlődési ütemünk eltérhet másokétól és elküldte a Szent Szellemet, hogy tanítson és irányt mutasson mindenben. A Szent Szellem felfedi előttünk Isten Szavának értelmét, így növekszik a szellemi érettségünk, ezáltal épít minket.

Isten olyan sok mindent szeretne tanítani nekünk, olyan sok mindenben szeretne a társunkká válni: hogy építsük az Egyházat, hogy elérjük az elveszetteket, hogy mélyebb kapcsolatra jussunk vele. Ezért fel kell vérteznünk magunkat a kényelem ellen, ellent kell állnunk a kísértésnek, ami arra csábít, hogy ne jussunk túl az alapokon!

Van egy bizonyos szellemi fegyelem, ami ébren tartja a szellemünket és a szívünket, és fogékonnyá tesz minket az Ő hangjára. Ha az alapvető tanultakat átvisszük a gyakorlatba, ahogyan Ő azt tanította nekünk, akkor egyben lehetőség nyílik arra is, hogy Isten még többet tárjon fel előttünk – szilárd szellemi eledelt, és nem csupán tejet – s ezáltal erősödjünk belülről kifelé és felszerelkezzünk mindazzal, amire elhívásunk teljesítéséhez szükségünk van.

Igazság szerint, Isten sok mindent tartogat még a számunkra. Olyan napokat élünk, amiket a világ még nem látott, amik olyan tisztánlátást és bölcsességet követelnek, mint soha korábban. Isten keresi azokat, akiknek van elég szellemi erejük ahhoz, hogy bölcsességgel, jó érzékkel és szeretettel tudják alkalmazni az Ő Szavát, de ehhez gyakorlásra van szükség. Érettség kell hozzá.

Legyünk hát érettek a megértésben! Növekedjünk Isten dolgaiban és ne engedjünk, hogy füleink süketté váljanak az Ő hangjára, az Ő igazságára! A napoknak, melyeket élünk, áruk van. Ez most nem annak az ideje, hogy engedjük elsorvadni a szellemi erőnket!

Isten lelkiekben erős és egészséges hívőket keres, hozzád és hozzám hasonlókat, akikre igaz Pál kérése a Kolossé 1:10-ből: „Kérjük, hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz, sok örömet szerezzetek neki, sokféle jó tettet vigyetek véghez, és hogy egyre mélyebben ismerjétek meg Istent.”

Nőjük hát túl szellemi érettségünk múltbéli kezdetleges szintjét és váljunk erős, gyümölcstermő hívőkké. Nem csak saját személyes hasznunkra és növekedésünkre, de a körülöttünk élőkére is, akik reményt és igazságot keresnek, amit pedig csak Jézusban és Isten Szavában lelhetnek meg.

/Andrea Howey/

Forrás: https://lovegodgreatly.com/spiritual-maturity/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

A szükség idején

Azt hiszem, mindannyian egyetértünk azzal, hogy az elmúlt hónapok kaotikusak és nyugtalanítóak voltak. Úgy éreztem megbénítottak és felemésztettek a végeláthatatlan hírek a koronavírusról, a társadalmi igazságtalanságról és nyugtalanságról, valamint a politikáról. A gyerekeim megkérdezték, hogy jön-e egy zombi apokalipszis. Nem. (Mármint remélem, hogy nem! De 2020 van, szóval ki tudja?!)

A mai verseink a Zsidók 4-ből a kedvenceim közül valók, segítenek eligazodni az őrületben.

Ugyanis nem olyan főpapunk van, aki képtelen lenne átérezni gyengeségeinket, hanem olyan, akit minden módon megkísértettek, akárcsak minket – mégsem vétkezett. Ezért járuljunk magabiztosan Isten kegyelmi trónjához, hogy irgalmat kapjunk, és kegyelmet találjunk a szorongatás idején.

Jézus megérti emberi létünk mélységét.

Bármi is kötöz meg téged, Jézust is megkísértette, vagy átérezte azt. Küzdelmeink nem lepik meg.

Nagy fájdalmak, félelmek, kudarcok? Vidd őket a lábához.

Kérdések, imák, remények? Hozd azokat is.

Jézus együttérző főpapunk.

Nem válaszol türelmetlenséggel, undorral vagy megvetéssel. Megért minket, és Ő a mi szószólónk.

Arra bátorít minket ez az ige, hogy közeledjünk Isten trónjához. (Amint ezt elképzelem, megszólal a Hillsong dalszöveg a fejemben: „Who am I that the highest king would welcome me?” [„Ki vagyok, hogy a nagy Király befogadott?”]) Nehéz felfognom, hogy ugyanabban a teremben fogadnak, még kevésbé, hogy bátran léphetek be.

Barátaim, bár az egész világ recseg-ropog és összeomlással fenyeget, Istenünk változatlan marad. Mivel ezek a napok mélyen megdöbbentettek, imádkozzunk a Szentírás szavaival, ahogyan a Zsidókhoz 4:16-ban írva található:

Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben. ”

Forrás: https://lovegodgreatly.com/in-our-time-of-need/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Megj.: A bejegyzésben említett ének megtalálható magyarul az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=vmspeI6VlhU

Jézus a mindenünk – Zsidókhoz írt levél – 2. heti memoriter és kihívás

2. heti kihívás:

A Zsidók 4:16 arra emlékeztet, hogy közeledjünk Istenhez bizalommal, mert Ő mindig kegyelemmel és könyörülettel vár minket. Ezen a héten minden nap szánj öt percet a szokásos imaidődön túl arra, hogy közeledj Isten trónjához, mint királyod vagy vezetőd székéhez! Ugyanazzal a tisztelettel és várakozással tárd kérdéseidet elé, elismerve, hogy Ő az egyetlen, aki képes valóban betölteni a szükségeidet. Jegyezd le, hogy Isten miképp válaszol neked!

Figyelj Krisztusra

„Amikor valaki házat épít, akkor jobban megbecsülik az építőt, mint az épületet. Ugyanez a helyzet Jézussal is: sokkal nagyobb tiszteletet érdemel, mint Mózes. Mert minden háznak van építője, de Isten az, aki mindent felépített.” – Zsidókhoz 3:3-4

Megdöbbentett a 3. fejezet első versének ez a része, amely így szól: „ Ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra! Őrá gondoljatok, aki hitünk szerint Isten Apostola és Főpapja. Nektek mondom ezt, szent testvéreim, akiket Isten elhívott.” A Zsidókhoz címzett levél írója „szentnek” nevezte e levél címzettjeit. Miért nem nevezhetjük őket csupán testvéreknek, miért hívjuk őket szenteknek?

Szent azt jelenti, hogy „elkülönített”. Az üzenet, amire a szerző emlékeztetni próbálta őket, az, hogy ők nem egyszerű emberek, akik élik életüket ahogy szeretnék, anélkül, hogy tudnák kik ők valójában. Emlékeztetni akarta őket arra, hogy kik ők: szentek, elkülönítve Istennek.

Eszembe jut, hogy Isten mennyire szeret minket különválasztani. De mire választott ki? Az 1. vers azt mondja, társai vagyunk annak a mennyei elhívásnak, hogy Jézust hirdessük bárhol, ahol járunk, hogy beszéljünk az embereknek Jézusról és felkészítsük őket az örök életre. A vers így folytatja: „Őrá gondoljatok, aki hitünk szerint Isten Apostola és Főpapja”. Ez hihetetlen!

Isten elválasztott bennünket, hogy beszélhessünk másoknak Jézusról és a kereszten végzett munkájáról; Jézusra figyelve, nem a közösségi médiával, a televízióval vagy az örökkévalóságot nem szolgáló szórakozással foglalkozva. Arra hívott el, hogy figyeljünk Rá. Amint Jézusra gondolunk, képesek vagyunk úgy élni az életünket, ahogy Ő szeretné, és ezáltal valóban mások vagyunk. Ha megvalljuk Jézust, akkor mindig lebegjen szemünk előtt, hogyan élt itt a földön, figyeljük szavait, töltsünk Vele időt imádságban, olvassuk Igéjét és szolgáljuk Országát. Tudatosítsuk, hogy úgy tekint ránk, mint társaira abban a mennyei elhívásban, hogy Vele járjunk.

KIRE FIGYELSZ?

A 2. vers elmondja nekünk a Krisztusra figyelés egyik módját.

Hű volt Istenhez, aki elküldte őt, hogy a földön éljen, és hogy meghaljon a bűneinkért. Úgy járt, ahogy Apja akarta, úgy élt, ahogy Apja akarta, feláldoztatott, szeretett és szeret, gondoskodott és továbbra is gondoskodik. Úgy ment a keresztre, mint egy juh, akit levágtak, nem vitatkozott és nem állt ellen, ehelyett imádkozott értük, némán fizette az árat. Hűséges volt. Megkérdeztem magamtól: „Ebos, hű vagyok-e ahhoz a munkához és élethez, amelyet Isten a kezembe adott, hűséges vagyok-e Isten életemre vonatkozó terveihez és céljaihoz, vagy kifogásokat keresek-e és elmenekülök, hű vagyok-e Istenhez?” Ma, kedvesem, engedd meg, hogy megkérdezzem, hűséges vagy?

Az írások tele vannak olyan férfiakkal és nőkkel, akik halálukig hűségesek voltak Istenhez. Ez a világjárvány, amelyet 2020-ban tapasztalunk, mindenhol tombol, és ezt az időszakot rostának tekintem, amelyen keresztül Isten megpróbálja a szívünket és megmutatja nekünk, kik vagyunk.

Szeretteim, mióta megvalljuk Krisztust, szentek vagyunk, kiválasztottak vagyunk Isten számára. Krisztus legyen a példaképünk, akire figyelünk és akit lemásolunk. Az Ő szava legyen a mércénk, maradjunk hűségesek hozzá. Isten, aki mindenikünket az Ő dicsőségére alkotott, sokkal több megtiszteltetést és szavakat érdemel az életünkben, mint bárki más, mint bármely rendszer, mint bármely kormány vagy intézmény.

Atyánk, csodálattal tölt el, hogy mennyire szeretsz minket, és elhívtál, hogy elkülönüljünk a Te dicsőségedre. Kérünk, bocsáss meg nekünk minden hűtlenséget. Tisztítsd meg szívünket, fordítsd figyelmünket Jézusra, taníts hűségre, emlékeztess minket Önmagadra és arra, hogy dicsőségedre és örömödre teremtettél minket. Jézus, szeretünk téged. Jézus nevében imádkozunk, Ámen.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/take-note-of-christ/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

„Nyájától én eltévedtem…”

Emlékszem mennyire összezavart gyerekként, mikor valamelyik barátunk otthagyta a gyülekezetet, vagy a hittől is eltávolodott. Az életem és a családom biztonságos közege segített növekedni és virágozni, így nem tudtam elképzelni, hogyan teheti próbára az élet valakinek a hitét. Gyermeki hitem még nem állt ki egyetlen komoly nehézséget vagy szenvedést sem, így könnyű volt ragaszkodnom a hithez, hiszen még semmi nem vitt rá, hogy körömszakadtáig kapaszkodjak Jézusba. Felnőttként azonban egyértelműen ráébredtem arra, hogy az élet képes egy ember hitét megfakítani, megpróbálni, összetörni, vagy akár teljességgel lerombolni is.

Mózes első könyvétől kezdve látjuk, hogy az emberiség egészére mennyire jellemző a tévelygés, az eltávolodás. Jellemző ránk a bálványimádás és az engedetlenség is. Mivel tökéletlen világban élünk, sebzetten és fájdalommal telve, átélünk kimondhatatlan szenvedéseket és hatalmas örömöket is. Az élet bonyolult és a Zsidókhoz írt levél szerzője tudta, hogy hitünk majd próba alá kerül, tudta, hogy a világ által nyújtott számos dolog akar majd rávenni, hogy térjünk le a hit ösvényéről.   

Amikor minden jól megy, könnyű magunkban és javainkban bízni ahelyett, hogy a jó és szent Istenbe vetett hitünkhöz ragaszkodnánk. A nehéz időkben könnyű körülnézni és azon tűnődni, hol lehet Isten a romok között. A Zsidókhoz írt levél újra és újra azt tanítja, hogy Jézus jobb mindennél és mindent irányítása alatt tart, teljesen mindegy milyen időszakon megyünk éppen át.

A Zsidókhoz írt levél 1. fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus jobb az angyaloknál és Szavának erejével tart fenn mindent. A fejezet első néhány verse szerint egyedül Ő képes megtisztítani bűneinktől (Zsidók 1:3)! Ennek fényében a Zsidók 2:1-4-ig arra bátorít, hogy „vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen ezektől!” Ha kérdéseket teszel fel Biblia olvasás közben, (ami egyébként a Bibliatanulmányozás egyik nagyszerű gyakorlata), egyik kérdés, ami itt felmerülhet: „Mire is kell vigyáznunk pontosan?”

Ebben az igeszakaszban az ószövetségi törvényre utal az „amit Isten az angyalokon keresztül mondott”. A levél írója ellentétbe állítja azt, amikor Isten népe a törvény alatt élt és engedetlenségük a törvény alapján kiszabott büntetést kapta, azzal az idővel, amiben ma élünk és miénk Jézus, aki az igazi és jobb törvény. Az Ő megváltása, nagyszerűbb megváltása alapján mérjük az életünket. Mivel Krisztus kifizette a bűneink árát, az engedetlenségünkért járó büntetés a keresztfán került kiegyenlítésre.

Amikor arra bátorít minket az ige, hogy „még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, amelyekre megtanítottak bennünket”, akkor ezekről az igazságokról beszél: nagyszerű megváltásunk Jézusban, aki jobb, mint az angyalok (Zsidók 1:4), jobb, mint Mózes (Zsidók 3:3-4), jobb, mint a törvény (Zsidók 8:6), és jobb, mint bármi, amit a világ kínál. Függesszük szemünket Jézusra, hogy semmi ne tudjon lassanként (vagy gyorsan) eltávolítani Tőle!

A régi, híres himnusz nagy igazságot fogalmaz meg: „Nyájától én eltévedtem, de Jézus megkeresett.” (Robert Robinson: „Jöjj el, élő víz forrása https://media.ldscdn.org/pdf/music/hymns-hungarian/1998-01-0430-come-thou-fount-of-every-blessing-hun.pdf) Amikor gyengének érezzük hitünk, és egyértelműen kísértést érzünk arra, hogy elforduljunk tőle, akár a bőség, akár a szűkölködés miatt, akár földi örömöknek, akár mély fájdalomnak köszönhetően, emlékeznünk kell arra, amit hallottunk, hogy ne engedjünk annak, ami tévelygésre ösztönöz.

A Zsidók 10:23 ezt mondja:

„Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a kezünkből, és bátran valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért.”

Drága testvérem, bármivel is nézel ma szembe, hadd bátorítsalak, hogy nézz Jézusra. Figyeld meg, hogy ki Ő, és mit tett érted. Megingathatatlanul ragaszkodj a megvallott reménységhez, mert Megváltónk jó, megbízható és végtelenül jobb, mint bármi más, amit ez a világ nyújtani tud.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/prone-to-wander/
Fordította: Bolbás Viola
Kép: Vasadi Dubován Judith

Jézus a mindenünk – Zsidókhoz írt levél – 1. heti memoriter és kihívás

1. heti kihívás:

A Zsidók 2:1 arra figyelmeztet, hogy ne forduljunk el a hitünktől! Bűnös természetünk miatt nem közelítünk magunktól mindig Istenhez. Mi az a három dolog, amit ezen a héten megtehetsz azért, hogy jobban odafigyelj
azokra a dolgokra, amiket Isten Szavából tanulsz? Írd le ezeket és tedd olyan helyre, ahol gyakran látod! A hét végén ellenőrizd, hogy mennyire sikerült megvalósítanod ezeket a dolgokat! Ha sikerült, hogyan tudnád ezeket a jövőben is alkalmazni? Ha nem segítettek, akkor milyen más szokások kialakítása által növekedhetne a hited?

Bevezetés a Jézus a mindenünk – Zsidókhoz írt levél c. tanulmányba

Krisztus felsőbbsége

A Zsidókhoz írt levél egy érvelés sorozat Krisztus istensége, embersége és fensége mellett. A szerző bemutatja Krisztus felsőbbrendűségét az angyalok, próféták, áldozatok és papság felett gyakorolt hatalma és tekintélye által. A Zsidókhoz írt levél egyértelművé teszi Krisztus felsőbbségét mindenek felett.

A Zsidókhoz írt levél lehet, hogy prédikáció volt, vagy egy levél (a magyar fordítás ez utóbbit a könyv nevében is megjeleníti – a szerk.). Bár eredeti formája nem egyértelmű, üzenete nyilvánvaló. Rövid bevezetés után (1:1-4) a szerző elkezdi magyarázni Krisztus felsőbbrendűségét és áldozati munkáját (1:5-10:18). Ezután az író felsorolja a hit alapelemeit, megemlékezve azokról, akiknek a múltban példamutatóan nagy hitük volt (10:19-13:17), majd végül áldással zárja a könyvet (13:18-25).

Ugyan a könyv szerzője ismeretlen, egyesek szerint az eredeti hallgatóság a zsidó keresztények egy csoportja volt, mert a könyv a zsidó szokásokra és témákra összpontosít. A szerző sok ószövetségi idézetet használ, valószínűleg feltételezte, hogy a hallgatóság ismeri az írásokat. A könyv írásának az ideje szintén ismeretlen, de azt feltételezik, hogy Jeruzsálem lerombolása előtt készült (Kr. u. 70).

Miközben tanulmányozzuk Krisztus felsőbbségét, még jobban hozzá tudjuk igazítani az életünket. Amikor felismerjük Isten korlátlan uralmát az életünkben minden fölött, át tudjuk neki adni a körülményeinket. Óriási bátorítást kapunk abból, ha megértjük, Krisztus hogyan töltötte be az Ószövetségben leírt ígéreteket. Megerősödik a hitünk, amint meglátjuk Isten hűségét elődeink iránt.  

A Zsidókhoz írt levél nagyszerű lehetőséget nyújt szilárd tantételek megismerésére, valamint Krisztus természetének és jellemének mélyebb megértésére. Ahhoz, hogy még jobban szeressük Őt, jól kell ismernünk. Bátorítást kaphatunk a Zsidókhoz írt levélből, miközben megismerjük Krisztus jellemét és természetét, áldozatának jelentőségét, és hatalmát minden felett. A szerző úgy is bemutatja Krisztust, mint Közbenjárót, akin keresztül Isten trónját elérjük. Ő a legnagyobb Főpap, aki újjáépíti kapcsolatunkat az Atyával, az Ő életén, halálán és feltámadásán keresztül. Ő a mindenünk.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/jesus-our-everything-introduction/