Blog

Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban 3. heti memoriter és kihívás

3. heti kihívás:

Ezen a héten imádságban kérd Istent arra, hogy segítsen bűnbánatot gyakorolni múltbéli vétkeid felett és fogadd el a kegyelmet, amit szeretettel nyújt feléd! Kérd, hogy segítsen meglátni azt a jót, amit Ő ki tud hozni a fájdalmadból és azt, hogyan szolgál az egy nagyobb célt. Írd le az imádat a naplódba és jegyezd fel, Isten hogyan válaszolja meg!

Törött darabok

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.”Zsidók 4:16

Az esküvőnk előtt nászajándékként ajándékba kaptunk egy kínai teáscsészét. Sajnos a szállítás során sérült a termék. A bolt nem engedte, hogy visszaküldjem, így végül a csésze darabjaiból mozaik keretet csináltam az esküvői meghívónknak. Az eltelt évek során, amikor ránéztem, mindig rácsodálkoztam arra, hogy Isten hogyan alkotott családot két megtört emberből. Lenyűgöz az, hogy hosszú évek alatt, milyen kacskaringósan alakította a körülményeinket, a minket körülvevő embereket és a tapasztalatainkat úgy, hogy ezek segítsék hitünk növekedését. Bár a darabkák a széleken még mindig érdesek – ahogy időnként mi magunk is –, de a kötelék kitart. A törött darabok hasznosnak, sőt, szépnek bizonyultak.

Próbáljuk belegondolni magunkat a mai igeszakaszból Meribbaal nézőpontjába. Nehéz múltja volt. Ennek jól látható jelei is voltak (például, hogy egy kiskori baleset miatt lesántult), de voltak olyan homályba vesző részletek is, amiket a külső szemlélő nem tudhatott (például, hogy az apja halála után dajkája félelemmel telve menekült el vele). Bár a királyi család tagjaként kezdte az életét, később azonban „döglött kutyaként” hivatkozott magára (2 Sámuel 9:8), ami egy undok zsidó gúny volt akkoriban.

Amikor Dávid király váratlanul látni akarta, Meribbaalt biztosan vegyes érzések töltötték el. Egy legyőzött dinasztia sarja volt és mint ilyen, halálra számíthatott. Emellett sánta számkivetett is volt, aki úgy gondolhatta, meg fogják szégyeníteni.

Mégis, Dávidnál kedvességgel találkozott. Ez bővebb kifejtést igényel: a 2 Sámuel 9:7-ban a „jóindulat” szót, a héber hesed szóból fordították. A hesed többet jelent egy szép gesztusnál vagy jóleső, meleg érzésnél. Rendíthetetlen szeretetet fejeznek ki vele, ami tetteket von maga után, ezt a szót használták arra is, ahogyan két fél közötti követtel bántak. Dávid király szokatlan kegyelemmel és méltósággal bánt Meribbaallal.

Barátom, mi is olyanok vagyunk, mint Meribbaal. Hívőként ez a mi történetünk is.

A magunk módján mi is sérültek, sánták vagyunk. Hordozzuk a múltunkat, a sebeinket, a szégyenünket.

Isten azért küldte el Jézust, hogy megváltsa ezt a megtört világot. Ha megtalálod a kereszthez vezető utat és Jézushoz kiáltasz, akkor téged is szeretettel, kedvesen, hesed fogad. Jézuson keresztül kegyelmet, meg nem érdemelt jóindulatot és szeretetteljes fogadtatást nyerünk, mint a Király örökösei. Örök helyet ígért nekünk Isten asztalánál.

„Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.” (Róma 8:1)

Tedd le a szégyenedet. Megtört vagy, hiszen ember vagy, de a megtörtséged nem tesz szerethetetlenné, érinthetetlenné, használhatatlanná Isten számára. Mind méltatlanok vagyunk és szükségünk van a Szabadítóra.

Sara

Forrás: https://lovegodgreatly.com/broken-pieces/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Sarah Lindsey egy nyugat-texasi lány. Több, mint 16 éve szereti férjét és nagy örömét leli abban a mindennapi káoszban, amit négy kicsi gyermekük nevelése és tanítgatása jelent. Hivatását tekintve orvos és az MRI képalkotó diagnosztikára szakosodott. Támogató barát, aki nemzetközi szinten is építi a kapcsolatait. Szíve nyitott más asszonyok és családok bátorítására és szenvedélyes küldetése a Biblia fordítás. Instragramon keresztül te is kapcsolatba léphetsz vele.

A gyengeség szégyene

„Az Örökkévaló veled van, bátor vitéz!”Bírák 6:12

Izráel bajban volt. Folyamatosan nem engedelmeskedtek Istennek, és azt tették, ami gonosz volt az Úr szemében. Ezért Isten hét évre átadta Izráelt Midján népének. Ez idő alatt az izraeliták búvóhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, hogy elrejtsék állataikat és termésüket, mert a midjániak eljöttek, és ellopták vagy elpusztították vagyonukat. Hét év hosszú idő mások elnyomása alatt. Volt közöttük egy ember, aki emiatt valóban legyőzöttnek és gyengének érezte magát: Gedeon.

Isten nagy feladatra hívta el Gedeont, őt tervezte használni Midján legyőzésére. Gedeon nem érezte alkalmasnak magát a feladatra. Megértette gyengeségét és korlátait. Tudta, milyen hatalmas ez a feladat, és mennyire lehetetlennek tűnik. Hogyan tehetné meg mindazt, amit Isten kért tőle?

Gyakran érezhetjük magunkat gyengének. Korlátaink vannak, törékenyek vagyunk, hiányzik a bölcsességünk és a hitünk, így számtalan előttünk álló feladat túl nagynak tűnik. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian éreztük ezt. Talán helyre akarod hozni a házasságod, de az akadályok és a vele járó munka túl soknak bizonyul. Lehet, hogy kisgyermekeid vannak, és zsonglőrködni az otthon, a munka és a szülői feladatok között túl fárasztó számodra. Talán Isten megmutat egy olyan utat, amely nagy hitet igényel, de te lelkileg gyengének érzed magad. Talán lehetetlennek látszik naponta megfeszíteni az óemberünket, legyőzni a bűnt és a helyes dolgokat cselekedni.

Gedeon kérdőre vonta Istent. Kétségei voltak, hogy egy kicsi és jelentéktelen nemzetségből származó ember bármi jót tehet Izráel népének, nemhogy legyőzze az erős Midján nemzetet. Isten válasza egyszerű volt: „Veled leszek” (Bírák 6:16). Nem ígérte, hogy csodákat tesz vagy tüzet bocsát le a mennyből. Elég volt az az egyszerű tény, hogy Isten Gedeonnal lesz. Ki léphet Isten ellen? Ki állíthatja meg vagy ronthatja el terveit? Senki!

Ugyanezt az ígéretet kaptuk. Isten mindig veled van. Mielőtt Jézus elhagyta a földet, megígérte, hogy küld egy segítőt, aki örökké velünk lesz. Ez a Szentlélek, mely ott lakozik Isten minden gyermekében. Benned él és azért van, hogy erőt adjon neked még a túlságosan megterhelő vagy lehetetlennek tűnő feladatok elvégzésére is.

Isten jelenléte lehetővé teszi számunkra, hogy bármikor megszólíthassuk Őt. Megoszthatjuk kétségeinket, félelmeinket, szívfájdalmainkat és küzdelmeinket, és Ő nem fogja ellenünk fordítani ezeket. A legmerészebb kérésekkel fordulhatunk hozzá, és meghallgat minket. Bíznunk kell abban, hogy Isten a saját időzítése szerint fog cselekedni, nem a miénk szerint, és hogy végül minden rendbe jön.

Időnként mindannyian túlterheltnek érezhetjük magunkat. Amikor átéljük gyengeségünk súlyát, ahelyett, hogy érzéseinkre összpontosítanánk, koncentráljunk Jézus és a Szentlélek segítségére. Ne érezd megszégyenülve magad ezért, inkább hagyd, hogy Isten munkálkodjon általad hited növekedésére.

Jézusra nézve,/Jen Thorn/

Forrás: https://lovegodgreatly.com/shame-of-weakness/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Jen Thorn Németországban nőtt fel, majd tizenévesként Afrikában élt, ahova szülei misszionáriusokként kerültek. Az Egyesült Államokba a főiskola miatt költözött, és a chicagói Moody Bible Institute-ra (Moody Bibliaiskola) járt, ahol férjét is megismerte. Huszonkét éve házasok és négy gyermekük van. Jen Chicago külvárosában él, ahol férje a Redeemer Fellowship pásztora. Jen rajong a teológia és a mindennapi élet összefüggései iránt. Bővebben olvashatsz róla itt, és az Instagramon.

Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban 2. heti memoriter és kihívás

2. heti kihívás:

Mindannyian emésztjük magunkat egyes múltbéli döntéseink, életünk különböző területei vagy az elkeseredettség miatt. Ezen a héten írj ki néhány olyan igeverset, amik számodra a legtöbbet jelentik. Akár egy jegyzetpapírra, akár a tanulmányozó naplód erre fenntartott részére! Tanuld meg ezeket fejből, és kezdd el velük megtörni a szégyen erejét, miközben Isten behozza az életedbe ezeket az igazságokat!

A ‘nem vagyok elég jó’ szégyene

Bizony, irgalmas, kegyelmes és türelmes az Örökkévaló hozzánk, szeretete nem fogy el.” – Zsoltárok 103:8

Szinte egész életemben küszködtem a szégyenérzettel. Néhány a legelső iskolás emlékeim közül is egy nyomasztó szégyenérzést idéz fel bennem. Élénken él bennem az emlék mikor az óvodában az egyik csoporttársamról megtudtam, hogy már tud olvasni. Azon nyomban, hogy megtanultuk azt a betűt ami az adott hétre volt kijelölve, kezdődött a csoportfoglalkozás. Az óvónő a saját hintaszékébe ültette az egyik lányt és megbízta, hogy olvasson fel nekünk egy rövid könyvet. Ámulva, de ugyanakkor lesújtva hallgattam. Éreztem, hogy én erre soha nem lennék képes. Azon a napon mikor az óvónő megmondta, hogy meg fogunk tanulni számolni 100-ig, ott akartam hagyni az óvodát. Aztán megtudtam, hogy ahhoz, hogy lediplomázzak, ki kell járjak még 12 évet az iskolában. Haza akartam menni, és soha többet visszatérni.

Az iskolás éveim nem voltak könnyűek, főleg nem az első évek.

Első osztályban a következő minősítést kaptam: “Diszlexiás és tanulási nehézségei vannak”. Ez a címke nagyon sok szégyent vont maga után az elkövetkező években.

Mózes is megtapasztalt valami keveset a szégyen fullánkjából. A 2 Mózes 4-ben, arra kérte Istent, válasszon valaki mást a feladatra. Mózes gyengének és alkalmatlannak érezte magát arra, hogy emberek előtt beszéljen. A szégyen eluralkodott az életében, és arra késztette, hogy ellenálljon Isten hívásának. Talán számunkra elképzelhetetlennek tűnik, hogy arra kérjük Istent, válasszon más embert egy munkára, de Mózes pontosan ezt tette.

A szégyen miatt Mózes úgy érezte, hogy képtelen bármit is nyújtani. Nem bízott Istenben, nem hitte el,  hogy Ő még az ő erőtlensége által is hegyeket tud megmozgatni. A szégyen, amit Mózes érzett, azt hitette el vele, hogy rosszabb mint egy használhatatlan, alkalmatlan és megtört ember.

Ugyanezt éreztem én is az évek során, sőt, még most is küzdök vele.

A mi erőtlenségünkben Isten erős marad (2 Korintus 12: 9-11). Ezt az igazságot látjuk megvalósulni Mózes életében, mert később elhatározta, hogy nem engedi, hogy a szégyen megállítsa abban, hogy engedelmeskedjen Isten hívásának. Egyik napról a másikra történt? Nem, de minden nap hitben élt, és így haladt előre apró lépésekkel, napról-napra. Isten egy csodálatos vezetővé formálta, vezetővé akit felhasznált arra, hogy kivezesse népét a szolgaságból és bevigye az ígéret földjére.

Hogyha megfigyeled olyan férfiak és nők életét, akiket az idők folyamán Isten használt, olyan vezetőket fogsz látni, akik valamikor csatákat vívtak a szégyen csataterein.

A szégyennek megvannak a maga útjai, melyektől kevésnek, nem elég jónak és védtelennek érzed magad.

A szégyen azt akarja elérni benned, hogy el akarj rejtőzni, és ne légy Isten szóvivője.

Mégis a Szentírásban, különösen Mózes életében, láthatjuk, hogy Isten szándékosan azokat választotta ki, akik a szégyenbe voltak burkolózva, azért, hogy újra láthatóvá tegye szívét a szenvedők előtt és megmutassa erejét, mely megmenti az életüket.

Amit Isten Mózes életében és élete által végzett, azt megteheti a te életedben is.

A 103. Zsoltárban olvashatunk Isten könyörületes, irgalmas, türelmes és hűséges szeretetéről az Ő gyermekei iránt, amit felfedett Mózes élete által. Isten választhatott volna egy kevésbé összetört vezetőt is, de nem tette. Ez sokat elárul az Ő szívéről a fájdalomban levők iránt.

Nem ismerem a szégyent kiváltó okokat az életedben, de szeretném, ha tudnád, hogy a hazugságok ellenére amiket a Sátán a füledbe súg, Isten tud és akar is erőteljesen használni téged. Legközelebb mikor a szégyen ereje lesújt, jusson eszedbe Mózes, és az, hogy Isten hogyan munkálkodott az életében. Bízz Istenben, hogy a te életed által is tudjon munkálkodni. Soha ne felejtsd, nem lehetsz túl összetört ahhoz, hogy Isten megmentsen és használni tudjon.

/Angela Perritt/

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-shame-of-not-being-enough/
Fordította: Gál Tamara
Kép: Vasadi Dubován Judith

Angela Perritt a Love God Greatly szolgálat (Szeresd Nagyon Istent) alapítója és igazgatója, mely egy nonprofit, online bibliatanulmányozó szolgálat. A lefordított tanulmányok nők ezreihez jutnak el, több mint 200 országba szerte a világon. Férjével és három lányukkal Dallas-ban, Texas államban élnek. Angela szenvedélyesen tanulmányozza Isten Igéjét és hiszi, hogy egy Isten szerinti nő családokat, közösségeket, akár nemzeteket tud megváltoztatni. Legnagyobb öröme az, ha arra biztathatja gyermekeit és másokat, hogy minden nap megújult élettel szeressék Istent. Kapcsolatba léphetsz vele Instagramon.

A meddőség szégyene

„Az emberek számára ez valóban lehetetlen, Istennek viszont minden lehetséges.”Máté 19:26

Ma Ábrahám és Sára történetét ismerhetjük meg a Szentírásból. Isten megígérte Ábrahámnak (a történet kezdetén még Abrám volt a neve), hogy örököse születik és több leszármazottja lesz, mint égen a csillag (1Mózes 15:1-6). Hihetetlen ígéret volt ez egy olyan pár számára, akiknél már lejáróban volt a gyermekvállalás hagyományosan megszokott ideje. A hiány időszakában Isten bőséget ígért.

Sára (a Szentírásban ekkor még Száraj néven) feltehetően hallott Isten látogatásáról és a jövőbeli csodálatos történésekről – kezdve azon, hogy fia fog születni. A szíve vágya volt, hogy fia szülessen, és ez volt az elvárás is abban a kultúrában. Meddősége idején Száraj nem érzett mást, csak ürességet. Az ígéret nem teljesült abban az időben, amit ő elgondolt, ezért saját kezébe vette a dolgot.

Ezt teszi velünk a szégyen. Arra indít, hogy saját terveket készítsünk, saját megoldásokat gyártsunk, a magunk cselekvési tervét erőltessük, felhasználjunk bárkit és bármit annak érdekében, hogy elérjük a célunkat és siettessük Istent. Sára is úgy döntött, hogy majd ő maga megoldja a problémáját, de ez nem Isten ígérete szerinti megoldás volt. Ezért Sára lépésének nem örömünnep lett az eredménye, hanem viszálykodás, féltékenység és harag. Száraj jobban bízott a saját tervében, mint Istenében. Ha várunk Istenre, bízunk az Ő időzítésében, hiszünk ígéreteiben, akkor pontosan Annak a kezébe tesszük a dolgaink irányítását, akire tartozik – a saját kezünkből Isten kezébe.

Ábrahám és Sára esetében ténylegesen meddőségről volt szó, azonban sokunknak van ma is olyan álma, vágya, vagy Istentől kapott ígérete, amelynek a megvalósulására várunk. Ez az első, amire ébredéskor gondolunk, és ez van utoljára a szívünkben, mielőtt elalszunk. Talán beszéltünk róla pár közeli barátunknak, és kényelmetlenül érezzük magunkat, zavarban vagyunk, amikor megkérdezik, hogy áll a dolog. Valahányszor úgy látszik, hogy eljött számunkra a lehetőség, aztán el is múlik, elfog a kétség. Vagy – ha olyanok vagytok, mint én – elkezdünk tervezni. Nem mindegy, hogyan várakozunk.

Amikor nem teljesül valami, amit várok vagy remélek, az imádkozás sem vezet az elvárt eredményre, vagy nem történik semmi az általam az elgondolt időben, egyszer csak elkezdem visszavenni az irányítást. Elküldök egy e-mailt, egy okosan megfogalmazott bejegyzést teszek fel a közösségi hálóra, alkalomadtán megemlítem egy barátomnak, hogy mit tehetne az érdekemben – és mielőtt észrevenném, máris a saját akaratomat érvényesítem Istené helyett. Azokban az időszakokban, amikor valóban vártam Istenre, csodálatosan megtapasztaltam, milyen az, amikor Isten ígéretei a legtökéletesebb időzítés szerint valósulnak meg, vagy megtörténik a látszólag lehetetlen, mert Istennél minden lehetséges. Viszont amikor a saját időzítésem szerint előresiettem, akkor elbuktam, csalódott lettem, ésszerűtlen elvárásaim lettek és kételkedtem.

Ábrahám és Sára története nekünk is reményt adhat. Meddőségüket Isten annak a leszármazási vonalnak a csodálatos kiindulópontjaként használta fel, amelyből egy napon egy jászolban fekvő fiú csecsemő látta meg a napvilágot, aki azért született, hogy a világot megmentse. Ha Isten azt mondja: „még nem”, az nem jelenti azt, hogy soha, hanem csupán azt, hogy még nem jött el az alkalmas idő. Ha soha nem is látjuk meg Isten ígéretének megvalósulását, még akkor is, a szégyenkezés helyett örökül hagyhatjuk utódainknak az Isten ígéretébe vetett hitet. Isten az Ígéretek Megtartója, és ha ebben hiszünk, akkor Szégyentől Szabadítóként is ünnepelhetjük Őt és hódolhatunk Neki.

/Crystal Stine/

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-shame-of-barrenness/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován Judith

Crystal Stine a szerzője a Szent sürgölődés (Holy Hustle) és A kiáltó „kell” lecsendesítése (Quieting the Shout of Should) c. könyveknek, országszerte tart csoportoknak előadásokat, és ő a gyülekezet kommunikációs igazgatója. Kapcsolatba léphettek vele online itt, a Youversion alkalmazásban pedig belekukkanthattok első könyvébe, a Szent sürgölődésbe egy ingyenes 10 napos olvasóterv keretében, és megtalálhatjátok őt az Instagramon is. Crystal Pennsylvaniában él a férjével, Mattel és a lányukkal, Madisonnal.

Szégyentől szabadon – Szabadságot nyerni Jézusban 1. heti memoriter és kihívás

1. heti kihívás:

Te is küszdesz bűntudattal, szégyennel életed sivár területei miatt? Esetleg úgy érzed, nem vagy elég jó? Ezen a héten írj le egy vallomást, és tedd a Bibliádba, esetleg ragaszd fel a fürdőszobai tükrödre, hogy minden nap elolvashasd, miközben készülődsz, esetleg tedd be az autódba is!
Nem szégyenkezem tovább _____________________ miatt, mert Isten________________.