Blog

Feddhetetlenségben járni

Bizony, izzó haraggal megbüntetem az összes engedetlen nemzetet is!” – Mikeás 5:15

Mikeás próféta valóban gonosz időkben élt. Izráel népe újra és újra vétkezett Isten ellen. Nem akartak aszerint élni, ahogy az Úr parancsolta nekik, hanem sokkal inkább azokhoz a népekhez hasonlóan, akik körülvették őket. Bálványokat imádtak és semmibe vették azokat a parancsolatokat, amelyeket Isten adott nekik. A bűnük megtorlást vont maga után, így mind Izráel, mind pedig Júda fogságba került.

A mára kijelölt Igeversek Jézus második eljöveteléről és ezeréves uralmáról szólnak. Ő majd eltipor minden bálványt, amelyet helyette imádtak. Mindent el fog pusztítani, amire helyette támaszkodtak.

Pontosan azt fogja tenni, amit az embereknek kellett volna megtenniük.

Keresztényekként arra vagyunk elhívva, hogy a világtól eltérő módon éljünk. Az a feladatunk, hogy ártatlanok és tiszták legyünk, és hogy e gonosz és romlott nemzedékben úgy ragyogjunk, mint csillagok a sötét éjszakában (Filippi 2:15). Az egyház alig várja, hogy Krisztus visszatérjen és magával vigye (1 Thesszalonika 4:13-18).

A kérdés pedig, amit ma felteszek magamnak a következő: én hogyan várok?

Mi, az egyház, arra vagyunk elhívva, hogy olyan igaz életet éljünk, amely elüt a világias élettől. Feddhetetlenségben kell járnunk. Ez azt jelenti, hogy az, amit az emberek nyilvánosan látnak belőled, megegyezik azzal, amilyen egymagadban vagy.

Az 50. zsoltárban egy romlott ember leírását láthatjuk. Ez akár lehetne az ellenőrző listánk, amelynek segítségével megfigyeljük, hogy hogyan élünk. Melyek azok a dolgok, amiket szeretek? Amelyekbe időt, pénzt és erőt fektetek? Mi számít fontosnak számomra? Milyen emberekkel töltöm az időmet és mit csinálunk? Hogyan beszélek? Hazudok, pletykálok, vagy esetleg rágalmazok másokat? Hogyan bánok a többi emberrel? Vajon Jézust látják bennem, vagy inkább meglepődnek azon, hogy keresztény vagyok?

Ha megválaszolom ezeket a kérdéseket, akkor azt is megtudhatom, hogy csillagként ragyogok-e a sötétségben, vagy a gyertyám fénye esetleg alig pislákol. Másnak kell lennem. A fényemnek ragyognia kell, akárhol is vagyok, egészen addig, amíg el nem hagyom ezt a világot.

„Bizony, eljön az Úr Napja, de úgy fog megérkezni, mint a tolvaj! Akkor az ég recsegve-ropogva eltűnik, az elemek elégnek a tűzben, a föld pedig megég mindazzal együtt, amit az emberek hoztak létre. Ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogy éljetek! Szánjátok oda magatokat Istennek szent és istenfélő életre! Várva várjátok, sőt, siettessétek Isten Napjának eljövetelét!” – 2 Péter 3:10-12

Ha tényleg hiszünk abban, hogy Jézus visszajön, akkor miért nem élünk olyan életet, amely megdicsőíti Istent? Miért van az, hogy a mi életünk egyáltalán nem tűnik ki azoknak az embereknek az életei közül, akikben nem él ott a Szent Szellem? A Jézus második eljövetelébe vetett hitünk meg kéne változtassa az életünket!

Drága barátnőm, ne feledd, hogy ezen a világon egy nap minden eltűnik majd. Mindazok a dolgok, amiket összegyűjtöttünk, a nagy házaink, a világi tulajdonunk – mindez semmivé foszlik. A mai napon, ahogy ezeken az igeverseken elmélkedsz, töltsd hasznosan a várakozás idejét és tedd a feddhetetlenségben járást az életet fontos részévé. Keresd a szentséget és az istenfélelmet a világi gazdagság helyett, amíg Jézus visszajön, és engedd, hogy a fényed csillagként ragyogjon.

Megelégedve az Ő szolgálatában,

Edurne

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/walking-in-integrity/

Mikeás könyve – 3. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 5:10-15, Zsolárok 50:15-23

IMÁK: Mikeás 5:15

Elmondhatom őszintén mi a gondom Mikeással? Rákényszerít, hogy elgondolkozzak a saját bűneimen. A bűn az a szó, ami sok keresztyén ember szótárából egyszerűen eltűnt. Átsiklunk az „apró” bűnök felett vagy a „trend” álruhájába burkoljuk őket. Ha mindenki teszi, akkor helyesnek kell lennie!


Nem igaz!

Mikeás elgondolkoztat az Isten iránt való engedelmességemről is. Más az életem, mint amilyen Izráel népének élete volt? Nem köszönhetem meg eléggé Istennek, hogy a kegyelme alatt élhetek, hiszen minél mélyebbre ások a bűneimben, annál többet találok.

„Egy nap Isten összegyűjti a hitetlen zsidó nemzetet a földjükön, megtapasztaltatja velük a szenvedést, majd felfedi nekik magát és megszületik egy új nemzet. A próféta látja ezt a napot és megpróbálja közvetíteni az üzenetet a kor emberének, de azok nem hallgatnak rá.” Warren Wiersbe, Be Concerned

Hány alkalommal látjuk Mikeás próféta könyvében azt, hogy a nép nem hallgatott rá? Nem akarok ilyen lenni. Nem akarom, hogy a figyelmeztetések elől bezárjam a füleimet.

Ó, Istenem, kérlek, segíts. A Te Szavad olyan tisztán elmondja, hogyan éljek! Segíts, hogy meghalljalak és észrevegyem a bűneimet. Istenem, tisztítsd meg a szívemet és segíts engedelmeskednem Neked. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 5:7-9, Apostolok cselekedetei 17:1-4; 18:1-4, 24

IMÁK: Mikeás 5:7

További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17, 18, 19

Mikeás ígéretet tesz Júda népének, hogy Isten nem fogja örökre elpusztítani őket. Jákób maradéka elvegyül a népek között amikorra a Messiás eljön, hogy uralkodjon Jeruzsálemben. Ez egy olyan ígéret, ami bizonyosan bátorította őket.

Láthatjuk, hogy ez az ígéret hogyan vált valóra a történelemben. Az Apostolok cselekedetei beszámol zsidókról, akik Jézus lábaihoz járultak, olyanokról, akik idegen nemzetek között laktak. Olvashatunk zsinagógákról, amik Thesszalonikában és Korinthusban, görög városokban álltak. Olvasunk Aquiláról és Priscilláról, zsidókról, akik Rómában éltek és Apollósról, egy egyiptomi, Alexandriából származó zsidóról is.

A zsidókat borzalmas módon üldözték a történelem folyamán. Mégis, ott vannak a világ számos országában, különböző helyeken és kultúrákban élve még mindig tartják zsidó szokásaikat, életmódjukat. Isten gondot visel rájuk.

Idegen vagyok abban az országban, ahol élek, de nem vagyunk-e mind idegenek ebben a világban a 2 Péter 2:11 szerint? Isten gondot visel rád, mint egy ebben a világban élő idegenre. Nem hagy magadra!

Drága Atyám, századokon keresztül viselted gondját a népednek, óvtad őket a gonosz minden formájától. Hűséges voltál az Izráelnek tett ígéreteidhez és a nekem tett ígéreteidhez is az vagy. Köszönöm, Uram, hogy gondot viselsz rám, mint idegenre ebben a világban. Segíts, hogy emlékezzek, a Menny polgára vagyok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Egy csodás győzelem

Évekkel ezelőtt az egyik helyi könyvesboltban vettem egy regényt, ami egy háromrészes fantasztikus történet része volt. Nem tudtam, hogy tetszeni fog-e az elbeszélés, ezért csak a trilógia első részét vettem meg. Amikor hazaértem, leültem a kanapéra, töltöttem egy csésze teát és elvesztem a könyvben. A konfliktus vad volt és ötletem sem volt, hogy az összekuszálódott szálak hogyan vezetnek majd egy kedvező kimenethez.

Mire az utolsó oldalra értem, teljesen megvett magának a történet. A függővég miatt még többre vágytam – hiszen a történet egy része sosem lehet elég. Alig bírtam kivárni, hogy elolvashassam a másik két részt.

Mikeás 5. fejezetének izgalmas története erre a trilógiára emlékeztet. Mikeás egy epikus csatáról beszél, ahol az új uralkodó a homályból emelkedik fel. Ez a hős megmenti Izráel népét, akit ellenséges hadsereg szorongat. De ez csak a történet első része.

Ha csak az első részét olvasod el, elszalasztod a nagyobb történetet. A Megváltónk Betlehemben fog megszületni, hogy kimentsen minket a lelki ellenségünk markából. És, az idők végén még nagyobb győzelmet arat, amikor Krisztus visszatér, hogy örökké uralkodjon és eltörölje az ellenséget egyszer s mindenkorra.

Lehet, hogy most éppen nem vagy elégedett a történeted jelenlegi oldalával. Lehet, hogy éppen egy viharos konfliktus közepén vagy és aggódsz, hogy mi lesz ezután. Istenre bízhatod a történetedet. Ő egy lenyűgöző végkifejletet ígért.

Miközben arra várunk, hogy ez a hatalmas győzelem eljöjjön, Mikeás emlékeztet, hogy olvassunk és keressük Jézust. A történetünk még lezáratlan, de bízhatunk abban, hogy a Hősünk

  • eljön, hogy kormányozza és uralkodjon az egész világon (2. vers)
  • életünk minden része felett hatalma van, már a teremtés első, ősi napjai óta (2. vers)
  • bűnbánó gyermekei életét helyreállítja és nyugalmat ad nekik (3. vers)
  • védi, irányítja és ellátja a nyáját gyengéd törődésével (4. vers)
  • elhozza békéjét és szabadítását az övéinek (5-6. vers)

Sose felejtsd el – Jézus a történeted hőse. Ő eljött a Földre és testet öltött, hogy megmentsen téged és hamarosan visszatér  hozzád.

A történetnek még nincs vége. Isten még mindig írja a világ megváltásának történetét, ezért várakozással kell előre tekintenünk. A Történetírás Mestere fel fogja göngyölíteni életünk összekuszálódott szálait és elhozza életünk csodás újjáépítését.

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd meg őt a lylidunbar.com oldalom, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez. Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/an-epic-victory/

Mikeás könyve – 3. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 5:1-6, 2 Krónikák 32:20-23

IMÁK: Mikeás 5:4-5a

További olvasmány: 2 Krónikák 32

Az első versben Mikeás előretekint az időben és megjövendöli Jeruzsálem ostromát. Jeruzsálemet „seregek leányának” nevezi, mert látja, hogy milyen nagy létszámú sereg, milyen sok katona fogja támadni a Szent Várost. Isten Babilónia erős seregeit használja arra, hogy beteljesítse ítéletét Júda felett.

És akkor Mikeás a Messiásra, Jézusra emeli a tekintetét, aki gyenge gyermekként fog megérkezni Betlehem kis városába, és aki Izráel uralkodója lesz (mégegyszer: különböző időkre utaló próféciákkal van dolgunk – először Jézus első eljöveteléről beszél, mint kisgyermek, majd a másodikról, amikor mint Király jön az idők végén).

Amikor Jézus másodszor is visszatér, pásztorolja nyáját, törődik vele és biztos lakhelyre vezeti népét. Ma is gondot visel ránk mint Jó Pásztorunk. Azoknak, akik Hozzá mennek, békét és örömöt ad. „Igen nagy és értékes ígéreteket” hagyott ránk (2 Péter 1:4), hogy bátorítsa a szívünket. Velünk van a Szent Isten, aki nem tűri a bűnt, de van szerető Jó Pásztorunk is, Akinek minden szükségünkre gondja van.

Ó, Uram, Szavad olyan a szívemnek, mint a friss víz. Dícsőítlek, amiért nem hagytál magamra, hanem családod tagjává tettél és gondot viselsz rólam. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 2. nap

Olvasd el: Mikeás 4:9-13, Róma 8:28

IMÁK: Mikeás 4:12

A próféciák néha nehezen értelmezhetőek, ugye? Mit jelent? Mi fog történni? Ezért óvatosnak kell lennünk, amikor a maihoz hasonló Igeszakaszt olvasunk a Bibliából.

A mai Igében Mikeás két külön korról beszél. A 9-10. versben a babilóniai fogságot jövendöli meg, majd a Círusz király uralkodása alatti hazatérést. A 11-13. versben pedig egy Messiási próféciát olvashatunk, ami a Krisztus második eljövete előtti Armageddonra utal.

Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nem értjük, mit csinál Isten. Egyszerűen nem fogjuk fel. Úgy intézi a dolgokat, ahogy mi nem tennénk, megenged olyasmiket, amiket nem akarunk megélni. De, ahogyan azt a Róma 8:28 is mondja, azoknak, akik Istent szeretik, minden – a jó, a rossz, a nehézség, a kemény időszakok, a könnyek, a bánat, minden! – összedolgozik a jó érdekében. Lehet, hogy összezavar az, ahogy Isten cselekszik, de sosem kételkedhetünk abban, hogy mindent azért tesz, hogy nekünk javunkra legyen az Ő dicsőségére, még akkor is, ha nem értjük akaratát.

Ó, Atyám, bocsáss meg, hogy kételkedek a módszereidben és az időzítésedben. Amikor elveszett vagyok és összezavarodott, segíts, hogy Beléd és a felém érzett Szeretetedbe helyezzem a bizalmamat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 1. nap

Olvasd el: Mikeás 4:6-8, Zsoltárok 93

IMÁK: Mikeás 4:7                                                   

Szeretem, ahogyan Isten azokat is észben tartja, akiken mi átsiklanánk. Isten Királyságában azok, akiknek a világ mértéke szerint nincs lehetőségük a sikerre, kiemelt helyet kapnak az asztalnál. Nem számít, hogy a zsidók maradéka milyen gyenge, milyen kicsiny. Isten újra erőssé teszi őket, amikor Jézus, mint Király visszatér és Jeruzsálem újra őrtorony lesz, főváros, úgy, mint Dávid korában volt. A Messiás eljön, hogy összegyűjtse a zsidó nép hűséges maradékát és ismét erőssé teszi őket a többi nemzettel szemben.

A 93. zsoltár gyönyörűen emlékeztet arra, hogy Isten trónja szilárdan áll és mindörökké állni fog (93:2). Bármi történjen is az életünkben, Isten uralkodik. Bár jönnek a viharok, az áradat megpróbál elpusztítani, a tűz felemészteni bennünket. Ha így történik, emlékezzünk, hogy Isten még mindig Isten és Ő ül a trónon. Nem tudom, ma milyen harcot kell megvívnod, de Isten megadja neked a csatához szükséges bátorságot! Emlékezz, hogy mindenre van erőd Krisztusban, aki megerősít téged (Filippi 4:13).

Drága Atyám, mikor az élet nehézzé válik, segíts emlékeznem, Te fenségesen uralkodsz és semmi sem csúszik ki irányításod alól. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

De mi az Örökkévalót, Istenünket követjük…

Mai olvasmányunk hihetetlen reménységgel szolgál azoknak, akik az ÖRÖKKÉVALÓ nevében járnak. Látjuk, ahogy Isten bemutatja a megígért jövőt az Ő népének. Ez az új királyság békés és bővölködő lesz – nem lesz több könny, fájdalom és halál. Nem lesz több háború, veszteség, vagy emberek és nemzetek közötti konfliktus. Isten uralkodik majd minden felett, népe pedig élvezi majd az Ő tökéletes terve és igazsága, az Ő kisugárzása és hatalmas nevének természete által nyújtott áldásokat.

Sokan úgy hiszik, hogy ez az időszak az utolsó időkben jön el; abban az ezer éven át tartó időszakban, amikor Isten uralkodik majd a földön és az emberek között lakik. Micsoda csodálatos gondolat! Az Ő népe közt majd számos kultúra, rassz és nemzet képviseli magát, gyönyörűséges és hatalmas bizonyságául annak az engedelmességnek, melyet a missziós parancs iránt tanúsítunk.

Ez a világbéke ideje lesz. Az ÖRÖKKÉVALÓ tanít majd minket az Ő útjaira és mi azokon fogunk járni.

Azonban ahhoz, hogy Isten nevében járjunk, ismernünk kell a nevét. Ahhoz pedig, hogy ismerjük a nevét nem elég tudnunk Istenről, hanem ismernünk kell Őt személyesen is közelről. Ne becsüld alá Isten nevének hatalmát! És akkor értjük meg az Ő lényének esszenciáját és az Ő személyét, ha az Ő Igéjén keresztül bensőséges kapcsolatot alakítunk ki Vele, azon a csatornán keresztül, amelyen keresztül Ő isteni hatalmával kijelentette magát.
Ha az egyetlen igaz Istenben hiszünk, akkor magabiztosan járhatunk az Ő útjain és bízhatunk Nevében.

Ennek az új világnak a békés ígérete egy olyan nagyszerű reménység, amelynek cselekvésre kell sarkallnia minket, bátorrá téve bennünket – még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. A végén Isten mindent megújít, megvált és a helyére tesz. Ez a tudat minden átmeneti szenvedésünket az örökkévalóság fényében tünteti fel. Hajlandó vagy belevetni magad Isten Igéjébe, hogy minél bizalmasabban ismerd meg Őt? Te vajon mélyebbre ásol, még akkor is, ha más szolgálók, gyülekezetek és a testvérek csak a szentség felszínét kapargatják? Minden más „isten”, amelyet a szívünk trónjára helyezünk csalódást okoz majd – a kapcsolataink, a családunk, a biztonságunk, vagy annak érzete, a sikerünk… De az az Isten, aki feltámasztotta Jézust a halálból sosem hagy el minket, nem hagy cserben, és nem okoz csalódást.

Nővéreim, ahogyan azt Mikeás olyan szépen megfogalmazta, az Úr, a mi Istenünk örökkévaló Isten. Ezt jól tudjátok. Ezt az igazságot a szívetek mélyére rejtettétek. És most mit fogtok ezzel cselekedni?

Drága Istenem,

Több vagy, mint egyszerűen hűséges. Köszönöm, hogy mindent helyrehozol, és hogy szeretettel lehetővé teszed gyermekeid számára, hogy békében és gazdagságban éljenek. Nem érdemeljük meg, mégis hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus szent Szelleme által bennünk élsz. Jóságos és szerető Atya vagy. Segíts, hogy bízni tudjunk az ígéreteidben, tudva azt, hogy igazságban uralkodsz majd. Tarts távol minket a haszontalan bálványoktól, melyek csak pillanatnyi elégedettséget és örömöt okoznak. És emlékeztess minket minden egyes nap a Te örökkévaló nevedre. Szeretünk. Ámen.

Alisha

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/we-will-walk/