Blog

Bevezetés a Márk evangéliuma c. tanulmányba

Jézus, a szolga

Márk evangéliuma Jézus jellemének egy olyan aspektusát világítja meg, amely jelentősen különbözött a zsidók Messiás felé támasztott elvárásaitól. Márk ahelyett, hogy a lenyűgöző származására összpontosítana, Jézus szolgálatából olyan eseményeket emelt ki, amelyek megmutatják, hogy Ő egyszerre Isten Fia és a hűséges, Szenvedő Szolga, aki meghalt a világ bűneiért.

Márk evangéliuma három fő részt tartalmaz, amelyek mindegyike Jézus szolgálatkészségének más-más oldalát írja le. Az 1–7. fejezet bemutatja, hogy Jézus a sokaság szolgája volt, és ezek a fejezetek az Ő istenségét és erejét példázzák. A 8–10. fejezet szemlélteti, hogyan volt a tanítványok szolgája, a tanítványság és a szolgai vezetés alapelveire összpontosítva. Végül a 11–16. fejezetek rávilágítanak arra, hogy Jézus a világ szolgája volt, részletesen leírva halálát és feltámadását. Márk evangéliumában két jelentős tanúvallomás hívja fel a figyelmünket Jézus istenségére: Péteré a 8:29-ben, és a századosé a 15:39-ben.

Sokan azt állítják, hogy Márk Rómában írta a nevét viselő evangéliumot, Péter felügyelete alatt. Márk részt vett néhány, az evangéliumában rögzített eseményen, köztük talán Jézus letartóztatásán is (ahol ő lehetett az az ember, aki meztelenül menekült a katonák elől a kertben). Márk valószínűleg Péter halála táján írta ezt az evangéliumot, Kr. u. 65-67 körül.

Márk evangéliuma Jézust Isten Fiaként mutatja be, aki hajlandó meghalni az emberiség bűneiért. Ez az evangélium Jézus elsöprő erejű szeretetére emlékeztet bennünket. Nem csupán feladta a tekintélyét és helyét a Mennyben, de meg is alázta magát, és nemcsak Isten, hanem a bűnös emberek szolgája is lett. Páratlan szeretete érezhető ennek az evangéliumnak minden oldalán, és arra ösztönöz minket, hogy válaszként szeressük nagyon Őt, és adjuk át Neki az életünket.

Új tanulmány kezdődik: Márk evangéliuma

Szeretettel hívunk, hogy tanulmányozz ismét a Szeresd Nagyon Istent online női Bibliatanulmányozó szolgálattal!

Új tanulmányunk címe:  MÁRK EVANGÉLIUMA

Kezdés: 2021. március 8. (hétfő)
Befejezés: 2021. április 18. (vasárnap)
Tanulmányi idő: 6 hét

Márk evangéliuma egy erőteljes beszámoló Jézus életéről. Minden lapján Jézus jellemvonásai jelennek meg, attól kezdve, hogy kész volt szenvedni és szolgálni, hatalmán és Istenségén át, ami csodálatos módon nyilvánult meg Benne. Minden jelenettel ugyanazt a kérdést teszi fel a szerző, „Hol van a ti hitetek?“ Amint olvassuk és tanulmányozzuk Márk evangéliumát, óhatatlanul is felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon Jézusban hiszünk-e, vagy saját magunkban. 
(Idézet a Márk evangéliuma című tanulmányi naplónkból)

TANULMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEK:

1. Facebook csoportok:
– Nagycsoport – maximum 45 fő; heti 5 igevers tanulmányozása (Dominika)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/444749973436743

– Közepes csoport 1. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Magdi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/435985927519390

– Közepes csoport 2. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Joli)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/2062250084081751

– Közepes csoport 3. – maximum 25 fő, heti 3 igevers tanulmányozása (Györgyi)
Jelentkezés: https://www.facebook.com/groups/915602685918844

2. E-mail csoport – A tanulmány anyagait minden résztvevő emailben kapja meg, így ez a csoport kíváló lehetőség azok számára, akik közösségi oldalaktól független tanulmányozási módot keresnek. Az e-mail csoportokban egyformán lehetőség van az egyéni tanulmányozásra és a tanulmánnyal kapcsolatos gondolatok megosztására is.
Jelentkezés: [email protected]

3. WhatsApp csoportok – heti 5 igevers. Előnye, hogy nincs szükség Facebook jelenlétre. Telefonszámmal lehet kapcsolódni a zárt csoportokhoz. A mobil applikáció letölthető a Play áruházból.
Jelentkezés: [email protected] 

Egyéni tanulmányozás:
www.szeresdnagyonistent.hu  – szolgálatunk weboldala
www.bible.com  – applikácó, mely letölthető a Play áruházból
Instagram/szeresdnagyonistent – rövidebb, képes, kivonatos közvetítése a tanulmányainknak
Facebook/szeresdnagyonistent – hivatalos Facebook oldalunk

Csatlakozz hozzánk ebben a hathetes tanulmányban és a Márk evangéliuma tanulmányhoz kapcsolódó tartalmakat, blogbejegyzéseket, napi áhítatokat, és egy szerető közösséget találhatsz, akik bátorítanak téged, ahogy együtt próbálunk minél többet tanulni a Megváltónkról, és növekedni a Benne való hitben.  

Szeretettel várunk!

Könyvrendelés – Márk evangéliuma

Drága Hölgyek !

Online letölthető anyagaink mellett tanulmányaink könyvbe fűzve is megjelennek.

A könyv az online naplónál bővebb tartalmú, stílusos, és egyedi lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulmányozásunk alatt kapott gondolatainkat és jegyzeteinket időtálló formátumban megőrizzük. Igazán hasznos és örömteli részese lehet napi csendességünknek. A könyv kis méretű (A5), táskánkban is elfér, így bárhová magunkkal vihetjük. Sőt ajándéknak is kiváló.

Új tanulmányunk – Márk evangéliuma – könyve megrendelhető az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTwbAgYt1jPhTa7Qv4GCFugTmlfBOa_wrFk08RBAy6cNUeg/viewform?usp=sf_link

A tanulmányozó könyv önköltsége kibővített és nyomtatott formában 2000 Ft + postaköltség lesz.

Átvételi lehetőségként csak postai kézbesítést tudunk biztosítani.

Rendelés határideje: 2021. február 24. (szerda), magyar idő szerint 20.00 óráig.

A közös tanulmányozás 2021. Március 8-án (hétfőn) kezdődik majd a csoportokban. Erről hamarosan tájékoztatunk benneteket.

Szeretettel várjuk megrendeléseiteket !

Olvasási terv a két tanulmány közötti időszakra

Drága Hölgyek!

Azok számára, akik a Szégyentől szabadon és a Márk evangéliuma közötti szünetben is szeretnék Isten Igéjét tanulmányozni, egy kéthetes olvasási tervet osztunk meg, ami elősegíti az átmenetet a két tanulmány között és lehetőséget ad a folyamatos tanulmányozásra.

Fogadjátok szeretettel a bejegyzés alatti képen látható olvasótervet, mely két megtanulható igeverset is tartalmaz!

Áldott tanulmányozást kívánunk mindazoknak, akik ebben is velünk tartanak!

Szeretettel:

A Szeresd Nagyon Istent csapata

Meghívó az új tanulmányra – Márk evangéliuma

Drága Hölgyek!

Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Szégyentől szabadon című tanulmányunkban.

Reméljük, hogy áldás volt számotokra ez a tanulmány és sikerül magatokkal vinni a kiásott kincseket s beépíteni a mindennapokba.

Most 3 hét szünetet tartunk és 2021. március 8-án egy új tanulmánnyal várunk titeket, melynek címe:

Márk evangéliuma

Ha arra vágysz, hogy erőteljes hited legyen abban, hogy kicsoda Jézus, és mit képes tenni, ez a hathetes Bibliatanulmány neked szól!

2021. február 22-től lehet jelentkezni tanulmányozó csoportjainkba.

Ha szeretnéd, hogy más nők is tanulmányozhassák ezt a nagyszerű beszámolót Jézus életéről, oszd meg velük a bejegyzés alatti Meghívót és hívd meg őket következő  tanulmányunkba!

Szeretettel várunk titeket!

A Szeresd Nagyon Istent csapata

Isten szabadít meg a szégyentől

„Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel.” – 2 Korinthus 4:17

Néha, amikor a lelkem egy sötét zugába süllyedek, elborít az érzés, hogy nem vagyok elég jó. Csak forgolódok éjszaka, miközben ezekkel a sötét gondolatokkal küzdök. Egy baljós hang azt suttogja: „Nem szeretnek téged. Sosem leszel elég jó. Inkább add fel a harcot.”

Ó, a pokol mélyének hazugságai! A lelkemnek van egy ellensége, aki el akar kedvetleníteni és azt akarja, hogy reménytelenségbe essek. Abba a kétségbe akar sodorni, hogy Isten örökre megtagadott engem. Az ellenségemet semmi nem állítja meg abban, hogy a pusztulásomra törjön és elragadja a békémet.

Igazság szerint nem érdemlem meg Isten szeretetét, de az én Istenem a kegyelem trónusán ül. Túláradó szeretetét nagyvonalúan kitölti és ez a feltétel nélküli szeretet minden bűnömet elfedi. Az én szégyenem miatt vállalta a kereszten a húsába maró szögeket és ezért minden vétkemet olyan messzire vetette, amilyen messze van napkelet napnyugattól. Teljes megbocsátást nyertem, megszabadultam minden kárhoztatástól.

Nem kell elégnek lennem, mert a Pártfogó, aki bennem van, nagyobb, mint a vádló, aki a világban van. Az Ő családjába tartozom és így lettem új teremtmény.

Amikor a szégyen miatt gyötrelem borítja el az elménket, emlékeznünk kell a csodákra és a kegyelemre, melyet Isten hozott az életünkbe:

  • A mi Megmentők meghallotta a kiáltásunkat, felemelt minket a bűn gödréből és szilárd talajra állította a lábainkat (Zsoltárok 40:1-2).
  • Isten megváltott minket a halál büntetésétől és gondoskodik rólunk (2 Korinthus 1:9-10).
  • Megigazultunk azért, mert Krisztusba helyeztük a hitünket és így megbékéltünk Istennel. Szeretete kiárad a szívünkre a Szentlélek ajándékain keresztül (Róma 5:1-5).
  • Azok, akik az Úr segítségét keresik, nem szégyenülnek meg és nem kell félniük. Ha rá tekintünk, akkor felderülünk és minden okunk meglesz a dicsőítésre (Zsoltárok 34:1-5).
  • A mi ideiglenes szenvedésünk jutalma örök dicsőség Krisztussal, aki napról napra megújít minket (2 Korinthus 4:16-18).

Barátom, talán most éppen vereséget szenvedtél, de Szégyenünk Megtörője nem engedi, hogy teljesen elcsüggedj.  Lehet, hogy megrémít a bukott világ romlottsága, de a benne való reménység megőriz attól, hogy reménytelenségbe zuhanj. Lehet, hogy a világ gondjai ideiglenesen ledöntenek a lábadról, és sebesen, megviselten kell talpra állnod, de Isten mindig védelmez téged. Egy pillanatra sem hagy magadra.

Isten kimondta a váltságot az életed felett, nem a szégyené az utolsó szó. Legközelebb, ha hallod, ahogy a szégyen hangja neveden szólít, állj bele Isten ígéretébe és mondd: „Megbocsátást nyertem. Isten gyermeke vagyok.”

Szégyenünk Megtörője pedig rád árasztja kegyelmét és szeretett gyermekének nevez.  

/Lyli Dunbar/

Lyli Dunbar szeret az autóban karaokezni a férjével, elményülni a Biblia tanulmányozásában a lányokkal és egyszerre 12 könyvet olvasni. Író, előadó és mentor, legfőbb szenvedélye megismerni és megismertetni Jézust. Ha tűzveszélyes hithez keresel üzemanyagot, csatlakozz hozzá a lylidunbar.com oldalon. Kapcsolatba léphetsz még Lylivel a Facebookon, Instagramon, és a Pinteresten is.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-is-the-shame-breaker/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Múltunk megbocsáttatott

„Bizony, igaz tanítás ez: Ha Jézussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha hűségesen kitartunk mellette, vele együtt fogunk uralkodni is, de ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja.”2 Timóteus 2:11-13

Előfordult már veled, hogy nem engedted meg egy barátodnak, hogy meghívjon ebédre?

Én már többször gyorsan elutasítottam az ilyesmit: „Nem, dehogyis! Komolyan, nem muszáj! Teljesen jó így.” És el is érkeztünk a hírhedt bankkártyás jelenethez, melynek szereplői te, a barátod és a pénztáros vagytok.

Emlékszem egy konkrét esetre, ami akkor történt, amikor egy barátnőm felajánlotta, hogy meghív ebédelni. Amint elkezdtem lebeszélni róla, hogy mindkettőnk ebédjét kifizesse, azt felelte: „Ne fossz meg a lehetőségtől, hogy megáldjalak.”

A válasza teljesen meglepett. Ezzel a gyönyörűen megfogalmazott érvvel nem lehetett vitatkozni.

Miért fogadunk el olyan nehezen bármit?

Miközben a világtörténelem legnagyobb adósságáról elmélkedünk, amelyet valaha a bűneink bocsánatáért kifizettek (és itt a múltbéli és a még el nem követett bűneinkről egyaránt beszélek), ugyanezt a nehézséget látom kirajzolódni.

Elrontottuk. Továbbra is vétkezünk. Hibázunk. Isten kifizette az árat értünk, és amikor ránk tekint, bűntelennek ítél bennünket. 

Abban a pillanatban, amikor életünket átadjuk az Úrnak, a Király lányaivá válunk. Az Övéi vagyunk. Ha megvalljuk bűneinket és elfogadjuk, megbocsátása a miénk. 

Bármit is érzünk, ha elutasítjuk Krisztus bocsánatát, akkor azzal azt állítjuk, hogy az Ő kereszten hozott áldozata nem elég fizetség a bűneinkért. Az érzelmek gyakran hasznunkra válnak – főként, amikor a lelkünk mélyén érezzük, hogy rossz úton járunk, azonban engedni az érzéseinknek, hogy meghatározzák, kik vagyunk, igazán veszélyes lehet.

Ez arra enged következtetni, hogy visszautasítani egy ajándékot nem feltétlenül alázatos dolog. A barátnőmnek igaza volt, amikor kijelentette, tiltakozásom az áldása ellen valójában megfosztotta őt attól a valamitől, amit engedelmességből fakadóan szeretett volna megtenni. Isten irgalmának visszautasítása azonban jobban az érzelmeinkben gyökerezhet, mint gondolnánk. Elutasításunk talán a szerethetetlenség és értéktelenség gondolatában vagy érzésében gyökerezik, esetleg abban a hitben, hogy amit tettünk, megbocsáthatatlan 

Éppen ezért fontos annyira, hogy az igazsággal töltsük meg az elménket. Elutasító szívünket lágyabbá nevelhetjük azáltal, hogy megvalljuk bűneinket, bocsánatot kérünk és elhisszük, hogy van számunkra bocsánat. Az élet túl rövid ahhoz, hogy egy szükségtelen csomagot hurcoljunk magunkkal. Néha mi magunk vagyunk saját magunk legádázabb ellenségei, mert nem engedjük el, amit az Úr már régen kifizetett.

Még Péter is bocsánatot nyert, pedig ő akkor tagadta meg az Urat, amikor Őt éppen vallatták. Sőt, Pétert Jézus szeretettel fogadta és helyreállította. Jézus nem engedte, hogy Péter a saját szégyenében és kétségbeesésében dagonyázzon. Tudta, hogy Péter előtt még nagy út áll: sokat kell megtennie és szenvednie az Ő nevéért. Csak képzeljük el: ha Péter túl sok időt töltött volna a szégyenérzetében fetrengve, ki tudja, hányan maradtak volna le az evangéliumról?!

Nem számít, mit teszünk, Isten sosem tagad meg minket. Ő megszabadított minket és arra vágyik, hogy az Ő nevéért helyreállíthasson bennünket, attól függetlenül, hogy mit követtünk el. Azért imádkozom, hogy mindannyian bánjuk meg bűneinket, és valóban fogadjuk el azt a megbocsátást és kegyelmet, amelyet ajándékba kaptunk. Ez lesz az a pont, ahol szabadságra lelünk, és ez örökre megváltoztatja az életünket. Isten nem akarja, hogy szégyenkezzünk; azt akarja, hogy Hozzá térjünk és bocsánatot kérjünk. Ez sosem arról szólt, hogy mi meg tudunk-e bocsátani magunknak, hanem a megbocsátás ajándékáról, amely Istentől származik. Az árat kifizették. Szabadok vagyunk.

/Kelli Trontel/

Vállalkozóként, fényképészként, íróként, dicsőítésvezetőként és két gyermek egyedülálló anyukájaként Kelli Trontel bebizonyította, hogy habár az életben gyakran gyász gyászt követ, a nehéz napok nem terítik le. Szenvedélye, hogy megossza másokkal, mennyire hűséges Isten akkor, amikor az élet vagy mások nem azok, hogy a dicsőítés lehet fegyver a kezünkben, és hogy Isten valóban segít megvívni a csatáinkat. Kellit megtaláljátok az Instagramon.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/our-pasts-are-forgiven/
Fordította: Szabó Anna
Kép: Vasadi Dubován Judith