Blog

Kezdetben – 6. heti memoriter és kihívás

6. heti kihívás:

Olvasd el a héten a 139. zsoltárt! Gondolkodj el azon, hogy Isten mindent tud rólad. Ismer kívül-belül, és ezzel együtt is szeret téged! Szánj időt ezen a héten arra, hogy válaszolj erre az igazságra! Kérd Őt, hogy mutassa meg neked a békéjét, miközben megnyugszol az igazságban, hogy Ő teljesen ismer és tökéletesen szeret téged!

Minden lépést megtervezett

„Ő teremtette az első embert, és annak az utódaiból az összes nemzetet, és azt akarta, hogy az emberek az egész Földön mindenhol elterjedjenek. Ő határozta meg a népek lakóhelyének határait, és azt is, hogy meddig lakhatnak ott.”Apcsel 17:26

Nem volt véletlen, hogy Pál Athénba látogatott, és az sem, hogy mikor. Célja volt és küldetése.

21 éves korom előtt csak két helyen laktam és három különböző iskolába jártam, beleértve a főiskolát is. Nem sokszor költöztünk, és én az otthon töltött éveim alatt túlnyomó részt ugyanabban a gyülekezetben nőttem fel. A főiskola befejezése után a 20-as és 30-as éveimben az arizonai Phoenixben és a Tennesse állambeli Nashville-ben éltem, mielőtt Montanaba költöztem. Az Úrnak terve és célja volt minden egyes várossal, ahol laktam. Montanában időnként úgy érzem, hogy a semmi közepén vagyok, de tudom, hogy még itt is van terve és célja az életemmel.

Az életünket nem a véletlen és a szerencse határozza meg, és nincs semmi, amit Isten ne tudna rólunk.

Isten hihetetlenül ügyel a részletekre, ez látható, ha elolvassuk a Bibliában a családi leszármazási oldalakat. Az 1 Mózes 10 beszámol Noé fiairól, az ő fiaikról, aztán ezeknek a fiairól, ezzel megmutatta nekünk, hogyan terjesztette el valóban a népeket a földön az özönvíz után.

Az Úr minden egyes lépésünket megtervezte. Céllal helyezett el minket a városainkban, a környékünkön és a munkahelyünkön, éppúgy, ahogyan Pált Athénba vezette. Pál rászánta az időt, hogy körülnézzen és megismerje a környezetét, mielőtt elkezdi hirdetni az igét. Én kifejezetten szeretek erre gondolni. Milyen szép így kezdeni neki a napi szolgálatnak, bárhová is szólítanak a feladatok. Fontos, hogy szánjunk időt arra, hogy meglássuk a szükségeket, felismerjük a problémákat vagy a helytelen tanításokat, és az igazságról bátran és szeretettel tegyünk bizonyságot.

Látszódnia kell a hitünknek. Az Úr olyan kapcsolatot szeretne velünk, amelyben helye van az egyéni áhítatnak és a nyilvános dicsőítésnek is. Olyan dolgokról beszélünk, amelyeket szeretünk. Milyen gyorsan és lelkesen válaszolsz, ha valaki azt kéri, javasold a kedvenc éttermedet? Visszahúzódsz zavarodban? Vagy pedig lelkesen elmondod neki a kedvenc éttermed nevét és felsorolod az általad kedvelt ételeket a menüből? Természetesen szívesen beszélünk azokról a dolgokról, amelyekért lelkesedünk.  

Isten országának vagyunk a hirdetői és a szolgálatunkat ott végezzük, ahol éppen vagyunk. Ha egyedül érzed magad, ahogyan Pál is érezhette magát, amikor Szilászra és Timóteusra várt, akkor is hatással lehetsz másokra. Szét kell néznünk magunk körül, mintha „városnézésen” lennénk, és hinni abban, hogy amíg lélegzünk, Isten ad lehetőségeket arra, hogy Igéje által áldássá legyünk a körülöttünk élők számára.

Barátaim, álljatok készen!

A vállalkozó, fotográfus, író, dicsőítésvezető, két gyermekét egyedül nevelő anya, Kelli Trotel bizonyítja, hogy miközben az élet sorra bánatot és szomorúságot hozott a számára, a nehézségek nem bátortalanították el. Szenvedélyesen tesz bizonyságot arról, hogy az Úr milyen hűséges, amikor pedig az élet és mások nem azok, hogyan segít a küzdelemben a dicsőítés és hogy az Úr valóban megvívja velünk a csatáinkat.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/every-step/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován Judith

Csodálatos ígéret

„…a szivárvány ívét helyezem a felhőkre. Ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet veletek és az egész földdel kötöttem.”1 Mózes 9:13

Nóé és az özönvíz története sokunk számára annyira közismert, hogy már nem is érzékeljük, milyen csodálatos és lenyűgöző ez az esemény. Az egész földet víz öntötte el, és Nóé a családjával egy olyan szerkezetben élte át, amilyet azelőtt még soha senki nem látott. Mi lesz, ha kifogy az élelem? Mi lesz, ha a bárka felborul és ők megfulladnak? Mi lesz, ha a vizek soha nem apadnak le?

Isten azonban véget vetett ennek a rettenetes ítéletnek, és amikor Nóé megvetette a lábát a felszáradt földön, első dolga volt, hogy dicsőítse Istent. Minden oka megvolt rá, hogy így tegyen.

Isten biztonságban vitte át Nóét és a családját ezen a szörnyű megpróbáltatáson. Negyven napon és negyven éjszakán át esett az eső. Isten mindenfelé megárasztotta körülöttük a vizeket és olyan szintig elöntötte a földet, hogy senki sem maradhatott életben. Nóét és családját azonban megkímélte.

Az Úr ugyanazzal az áldással áldotta meg Nóét és családját, mint amit Ádámnak és Évának adott az Édenkertben. Ezt mondta nekik: „…szaporodjanak, sokasodjanak és terjedjenek el ismét a földön!” Isten szövetséget kötött Nóéval. A szövetség egy ígéret két fél között. Az Isten által kötött szövetség azonban különleges volt. Megígérte, hogy nem pusztítja el többé özönvízzel a földet és a rajta élőket. Nóé ígért vajon bármit is Istennek viszonzásul? Vagy akár a fiai? Megígérték-e, hogy többé nem követnek el bűnt és életük minden napján az Urat követik? Nem, nem ígértek semmit. Isten ígérete Nóé összes leszármazottjára vonatkozott, beleértve engem és téged – és mi vajon ígértünk valamit Istennek? Semmit. Isten olyan szövetséget kötött, amelyben Ő mindent megígért, a teremtményei pedig nem ígértek semmit. Olyan ígéret volt ez, amely egyedül Istent kötelezte. Csodálatos kegyelem ez és meg nem érdemelt könyörület.

A bűn miatti haragját Isten más módon fejezte ki. Elküldte Fiát, Jézust, hogy magára vegye helyettünk az ütlegelést, kifizesse helyettünk az adósságot, elszenvedje az átkot, hogy ne nekünk kelljen, helyrehozza, amit mi elrontottunk és visszaszerezze ami elveszett.

Emlékeztetőként a szövetségére Isten gyönyörű jelképet helyezett az égre, amit mindenki láthat és emlékezhet Isten jóságára. Mindnyájan örülünk a szivárványnak. Képeket készítünk róla és odahívjuk a gyermekeinket, hogy nézzék meg ezt a csodás színjelenséget az égen – de vajon eszünkbe jut, mi okból jelenik meg időről időre? Gondolunk-e arra, hogy milyen áron került az égre? Tudjuk-e még, hogy mit jelent a számunkra?

Bárcsak felszítaná bennünk a szivárvány a hála érzetét, a csodálatot és a megbánást Isten felé, amiért Ő annyira jó a teremtményeihez, akik végtelenül bűnösek.

Jézusra tekintve,

Jen Thorn Németországban nőtt fel, a tizenéves korát Afrikában töltötte misszionárius szüleivel. Amerikában járt egyetemre és a chicagoi Moody Biblia Intézetben tanult, ahol megismerte a férjét. Huszonkét éve házasok és négy gyermekük van. Jen Chicago külvárosában lakik, ahol a férje a Megváltó Közösség pásztora. Jent szenvedélyesen érdekli a teológia és annak a mindennapi élettel való kapcsolata.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/an-amazing-promise/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován Judith

Teljes engedelmesség

„Bizony, még ha a halál árnyékában,
    sötét és mély völgyeken kell is átmennem,
akkor sem félek a gonosztól,
    mert, te, Örökkévaló, ott is velem vagy.
    Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet.”
Zsoltárok 23:4

Mindent, amit a gyerekeknek szóló bibliai történetekről tudtam, a Zöldségmesékből tanultam. Jó, nyilván nem mindent, de nem jártam vasárnapi iskolába, ezért nincs érzelmi kötődésem vagy dédelgetett emlékeim flanelből kivágott figurákról, bábokról vagy bármi másról, amivel a tanárok elmesélik a történeteket az ötéves vagy annál fiatalabb hallgatóik számára. Érdekes – bár annyira nem idekapcsolódó megjegyzés – egyszer találkoztam Phil Vischerrel, még akkor, amikor bloggereknek tartottak konferenciákat. Nagyon kedves ember és hihetetlenül furcsa volt hallani, hogy a Zöldségmesék paradicsomjának hangja egy felnőtt férfi szájából tör elő.

Noé mostani történetét, amiben ma elmélyedünk, az 1 Mózes 6-8-ban találjuk leírva és bizony nincs benne egyetlen beszélő zöldség sem. Ez egy olyan ember története, aki jóindulatra talált Istennél, és úgy döntött „igent” mond neki, ahelyett, hogy azt követte volna, amit a világ diktált, hogy tennie kéne. Ez a mi emlékeztetőnk is arra, hogy az a munka, amelyet Isten adott nekünk, ahogy szolgálunk, szeretünk és engedelmeskedünk, kiemel minket a körülöttünk lévő kultúrából – és ezt megragadhatjuk.

Noé, ahelyett, hogy alkalmazkodott volna a világhoz, Istent választotta. És Isten Noét.

Ahogy Isten felfedte tervét Noé előtt, két ígéretet tett neki. A világot és mindent, ami benne van özönvíz fogja elpusztítani, de Isten megvédi Noét és a családját, valamint a világon élő állatok két példányát, azon a bárkán, amit Noé épít. Ebben a mózesi igerészben összesen négyszer olvassuk, hogy Noé tökéletesen engedelmeskedett Istennek (6:22; 7:5; 7:9; 7:16). Bár romlottság vette körül, mégis úgy döntött, igent mond a munkára, amit Isten adott neki. Annak ellenére, hogy már 600 éves volt. Annak ellenére, hogy semmi hasonlót nem csinált korábban. Ahelyett, hogy az őt körülvevő világ kiáltozásaira figyelt volna, Noét az érdekelte, amit Isten mond – nem csak az adott pillanatban, hanem egész életében. Mindennapi engedelmessége készítette fel erre a különleges feladatra.

A Layman-féle ószövetségi kommentárban, Dr. Lomgman rámutat arra, hogy az özönvíz lefolyása az 1 Mózes 1-ben olvasható teremtéstörténethez hasonlóan a napok körültekintő számolása szerint történt.

  • 7 napig várták, hogy jöjjenek a vizek
  • 40 napig emelkedett a vízszint
  • 150 napig maradt fent a vízszint
  • 40 napon keresztül apadt egyre lejjebb
  • 7 napon keresztül várták, hogy leapadjon a vízszint
  • még 7 napon keresztül várták, hogy a víz teljesen visszaszoruljon

Bár Istent elszomorította az emberiség bűneinek sokasága, jelleme nem változott meg. Ő a második esélyek Istene, aki vágyakozik a velünk való kapcsolatra. Talált egy embert a Földön, aki nem hallgatott azokra a kiáltásokra, amik valószínűleg őrültnek nevezték, amikor egy hatalmas bárkát kezdett építeni a szárazföldön, aki olyan közel volt hozzá, hogy meghallotta, milyen parancsot adott neki és igent mondott rá, bár nem tudta, miként fog végződni a történet.

A munka, amit Isten számunkra tartogat, arra hív, hogy a mások felé való szolgálatunk által építsük az Ő Királyságát, ez pedig olykor félelmetes lehet. Ha olyan időszakot élsz, amikor Isten kívül helyezett téged a komfortzónádon, bízz benne! Ő tudja, mi fog történni a másik oldalon, hogy fognak alakulni a dolgok, ha engedelmeskedsz neki. A körülötted élők talán nem értik, miért munkálkodsz, pihensz, szolgálsz és szereted az embereket úgy, ahogyan azt teszed. De az engedelmesség mindennapi megnyilvánulásai fognak segíteni abban, hogy igent mondj a kis feladatokra is, hogy készek legyünk teljes engedelmességgel szolgálni Istent, mint Noé, amikor elénk is nagyobb lehetőségeket tár Isten.

Kapaszkodjunk ma a 23. zsoltár verseibe. Ha vihar támad körülöttünk, vigaszt lelhetünk a tudatban, hogy Istennek terve van arra, hova hív minket, hol pihentet meg és miként vezet új helyekre. Bízz abban, hogy Isten az özönvizet frissítő forrássá tudja változtatni, élő vízzé, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ha viharok vesznek körül, nyugodjunk meg abban, hogy ugyanígy körülvesz bennünket Isten jósága és hűsége is. Még a legfélelmetesebb körülmények között is, amikor minden ismeretlennek és sötétnek tűnik, ráhagyatkozhatunk az ígéretre, miszerint Isten velünk van és ellát mindennel, amire szükségünk van.

Talán olyan helyzetben találod magad, ahol magányos vagy, miközben Isten csendes szavára hallgatva munkálkodsz a téged körülvevő hangzavarban. Úgy érzed, külön lettél választva, de nem azért, mert különleges vagy, hanem mert kirekesztett. Elhatároztad, hogy véghezviszed a feladatot, amit Istentől kaptál, de a körülötted lévők ezt nem értik, nem látják az értékét, nem értik meg a jelentőségét. Menj tovább!

A mai engedelmességed lehet az, ami az új generációknak megmutatja, milyen annak az Istennek a szeretete, aki annyira törődik az övéivel, hogy nemcsak második esélyt ad nekik, de elküldte értük egyetlen Fiát, hogy halála által megmeneküljünk és bocsánatot nyerjünk. Megéri.

Ez a poszt a szemelvényeket tartalmaz A kiáltó „kell” lecsendesítése (Quieting the Shout of Should) című könyvből. Ezt a kedves, segítőszándékú és bátorító könyvet különböző online felületeken megvásárolhatod.

Crystal Stine a Szent sürgölődés: Sajátítsd el a dolgozz keményen, pihenj jól életstílust (Holy Hustle), A kiáltó „kell” lecsendesítése (Quieting the Shout Should) és a Szent sürgölődés Tervező (Holy Hustle Planner) szerzője. Gyülekezetében, mint a kommunikációs és az online felületek vezetője szolgál, a közösségi médiát missziós területként látja, és Krisztusért próbál annyi embert elérni, amennyit csak tud. Felveheted vele a kapcsolatot online a crystalstine.me címen, YouVersion-ös olvasási terveken keresztül belenézhetsz írásaiba [magyar nyelvű olvasóterv is elérhető a fent említett címmel, a szerk.], illetve megtalálhatod őt az Instagramon is. Pennsylvániában él férjével és lányukkal.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/complete-obedience/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Kegyelemre találni

„Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg.”Róma 3:23-24

„Nem akarok hallgatni rád és szót fogadni!” Egy kisszéken ülök egy apró bűnössel szemben. A kezei ökölbe szorítva, az arcát a makacsság tartja grimaszban. Úgy lökte el a tejet, mintha méreg lett volna. Mély levegőt vettem és a kegyelem szemüvegén keresztül néztem le rá.

„Adok némi időt, hogy ezt átgondold, fiatalember. Nagyi szeret téged, bár ezt most nem teszed éppen egyszerűvé. Idd meg a tejed!” Kinyitok egy könyvet és úgy teszek, mintha csendben olvasnék, várom, hogy lenyugodjon, de valójában, ahogy ott ülök azért imádkozom Istenhez, hogy adjon nekem extra adagot az Ő végtelen bölcsességéből és könyörületességéből.

Azon töprengek, hányszor nézett le rám mennyei Atyám úgy, hogy a kezeim ökölben voltak, a szívem kőkemény és elutasító volt az ő szeretetének és könyörületének ajándékaival szemben. Időnként én is pont olyan makacs vagyok, mint az a négyéves, aki nem akar tejet inni.

Hihetetlenül hálás vagyok az én Abba Atyámnak, amiért olyan szilárdan uralkodik Menny és Föld felett kegyelmének trónusán. Bűnös vagyok, akinek kétségbeesetten szüksége van Megmentőre.

Bennünket a Szent Isten alkotott, aki jóságából ránk árasztotta hatalmas türelmét. Mert Ő türelmes és nem akarja, hogy bárki is meghaljon. De a bűnért büntetés jár. Fizetni kell érte.

Isten lenézett a világra melyet teremtett,  és arra, hogy a bűn mennyire tönkretette mesterművét. Fájdalma tapintható volt, egészen egyszerűen nem tudott tétlenül ülni és semmit se tenni. Közbe kellett lépnie igazságával és helyreállítania mindent.

Puszta nagylelkűségéből Isten közbeavatkozott és tisztázott minket. Jézuson keresztül véghezvitte azt, ami számunkra lehetetlen volt, hiszen soha nem lennénk méltók arra, hogy Isten dicsőségében részesüljünk. Nekünk adta a kegyelem ajándékát. 

Ahogy Noé, mi is kegyelemre lelhetünk Mennyei Atyánknál, ha nem szorítjuk ökölbe a kezeinket és lemondunk az önelégültségről. Ha igaz megbánással fordulunk hozzá megbocsátásért, akkor megváltást nyerünk. Jézus eljött megfizetni értünk a váltságot és azért, hogy helyreállítson minket.

Isten kegyelme kiterjed mindazokra, akik hittel elfogadják azt, de nem követelhetjük azt úgy, ahogy szerintünk jó lenne, nem lelhetünk másmilyen megváltást.

Ma adjunk hálát azért, hogy a kárhozat helyett van egy Közbenjárónk, Jézus. Teljes bocsánatot nyertünk és megigazultunk.

A szabadulás énekét zenghetjük, hiszen többé nem vagyunk a bűn szolgái. Jézus vére árán megvásárolt minket és szabadságot adott.

Letehetjük az életünket a Megváltó áldozati oltárára, aki mindnyájunkat megmentett.

Jézus érdeméért, amikor Isten ránk tekint a mennyekből, olyanoknak lát minket, mintha sosem vétkeztünk volna. Hallelúja!

A mi nagylelkű Atyánk arra vágyik, hogy minket is kegyelmébe fogadhasson. Az Ő kegyelme nagyobb a mi vétkeinknél. Nekünk csak ki kell tárni a kezeinket és felemelni szívünket a menny felé. Ha az Ő lábaihoz borulunk és megvalljuk, hogy szükségünk van a bocsánatára, akkor igazi szabadságra lelhetünk!

Lyli Dunbar szívesen énekel vidám karaoke dalokat a férjével autókázás közben, szeret elmélyülni a lányokkal a Biblia tanulmányozásában és egyszerre tizenkét könyvet olvasni. Íróként, tanítóként és bibliai életvezetési tanácsadóként feladata, hogy a futótűzszerű hit üzemanyagával bátorítsa a megtört szívűeket. Nézz be te is egy kis napi üzemanyagért a lylidunbar.com-ra vagy vedd fel vele a kapcsolatot Facebookon, Instagramon vagy Pinteresten.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/finding-favor/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith