Blog

Kulturális és történeti háttér

A Biblia minden egyes könyvét egy adott helyen, egy adott időszakban, egy adott szerző írta meghatározott szándékkal egy bizonyos személynek vagy embercsoportnak, akik egy bizonyos kultúrához tartoztak. A Biblia, és minden benne foglalt dolog része a történelemnek. A történelmi háttér vizsgálata biztosabb és alaposabb megértést adhat a szövegekről, melyeket tanulmányozunk.

Egy szöveg ki, mikor, hol, hogyan és miért szempontok szerinti vizsgálata érthetővé teheti számunkra az adott szakaszt. Amikor egy Szentírásbeli szakaszt olvasunk, minden alkalommal föl kéne tennünk ezeket a kérdéseket:

• Ki írta a szöveget?
• Mit lehet tudni a szerzőről?
• Mikor íródott a Bibliának ez a könyve?
• Mi történt akkor az íróval és a hallgatósággal, amikor a könyv íródott?
• Kikhez szól a szöveg és milyen körülmények között szólítja meg őket?
• Milyen kultúrával rendelkezett a hely, ahol ezek az emberek éltek?
• Miért íródott ez a könyv?

Ez akkor is segítségünkre lehet, amikor bizonyos emberekről vagy eseményekről olvasunk a Szentírásban.

Például, amikor a farizeusokról olvasunk, hasznos lenne, ha többet értenénk meg róluk. Miért voltak a szabályaik olyan szigorúak? Ki hozta a törvényeiket? Miért gyűlölték annyira Jézust?

Amikor egy városról olvasunk, célszerű lenne tudnunk, hogy hol helyezkedett el az a város, milyen volt a gazdasága, milyen vallású és politikai beállítottságú volt?

Vagy amikor egy-egy ünnepről olvasunk, utána kéne néznünk, honnan is ered az a bizonyos ünnep. Miért volt fontos? Hogyan ünnepelték?

Szánjatok rá pár percet, és válaszoljátok meg a fenti kérdéseket a mai olvasmánnyal kapcsolatban: Máté 4:1-4.

A kérdések megválaszolása segített nektek megérteni a szerző szövegbe rejtett üzenetét, szimbólumait? Ha igen, mit találtatok?

Mindez a háttér-információ könnyen megtalálható egy jó Bibliai Szótárban vagy Enciklopédiában. Egy kis történelmi kutatás végzése gazdagítani fogja számotokra a szövegek tanulmányozását és segítségetekre lesz abban, hogy elsajátítsátok az egyes történések és szavak eredeti jelentését. Ezenkívül segíteni fog benneteket, hogy helyesen értelmezzétek a Bibliát. Mert ha tisztában vagyunk a szerző szándékával, akkor képesek vagyunk meghatározni azokat a rejtett igazságokat, melyeket hallgatóságával közöl. Ne felejtsük el, hogy Isten következetesen maga választott ki konkrét személyeket arra, hogy lejegyezzék a Szentírás szavait, melyeket ma olvashatunk. Ő az igazi Szerző és az Ő igazsága szól hozzánk minden egyes lapon.

Jézusra tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/cultural-and-historical-background/
Fordította: Deézsi Kata
Kép: Vasadi Dubován Judith

Ha nehezek az igeszakaszok

Megesett már veled, hogy elbátortalanított a Bibliatanulmányozásodban az, ha nehezen érthető igerészekkel találkoztál? Nem vagy egyedül. Még maga Péter is azt mondta, miután elolvasta Pál írásait, hogy „a leveleiben akadnak nehezen érthető részek” (2 Péter 3:16).

Ha már elég ideje tanulmányozod a Bibliádat, biztosan belefutottál már ilyen szakaszokba. Van, hogy a megfogalmazásuk a nehézkes, de előfordul az is, hogy az igék annyira a múltbeli kultúrában gyökereznek, hogy elveszettnek érezzük magunkat. Megesik, hogy azért értjük nehezen az Írást, mert Isten útjai nem olyanok, mint a mieink (Ézsaiás 55:8). Esetleg azért, mert nem tetszik az, amit olvasunk – a büszkeségünk akadályoztat, vagy nehézségeink miatt nehezen értünk meg bizonyos elveket.

Mindenki számára vannak olyan igék, melyekben megakad, de remélem, hogy a mai igerész bátorítással szolgál! Beszéljünk először arról, mivel kell óvatosan bánni!

Bánj óvatosan a Google-lel!

A Google nem feltétlenül a barátod, ha bonyolult bibliai részeket akarsz megérteni. Egy internetes keresés nem tudja megmondani, hogy az adott cikk vagy oldal, amit találtál, tényleg a Biblián alapszik-e. A keresőmotor a legnépszerűbb találatokat dobja fel és mindannyian tudjuk, hogy nem mindig a népszerű a helyes. Ne keress választ az interneten céltalanul, különösen ha nem tudsz biztos forrásra támaszkodni!

Légy körültekintő a magyarázatos” Bibliákkal!

Szeretem a „magyarázatos” Bibliákat, de tartsd észben, hogy a jegyzeteket, amiket a megértéshez használunk, emberek írták, nem pedig Isten. Vannak nagyszerű „magyarázatos” Bibliák, de olyanok is, amik elferdítik a teológiát. Bár remek segítséget és forrást jelenthetnek, a jegyzetek és a cikkek nem Isten Szavait tartalmazzák. Dönts bölcsen, hogy milyen „magyarázatos” Bibliát használsz!

Azok, akik ismernek, tudják, hogy nagy rajongója vagyok Charles Spurgeonnak és hiszed vagy sem, van Spurgeon-féle magyarázatos Biblia is. Bár bízok az írásaiban, azért mégis óvatos vagyok azzal, hogy amit leírt, az a Biblián alapszik-e vagy sem.

(Megj.: angol nyelvterületen nagyon népszerűek a különféle „magyarázatos”, vagy magyarázattal ellátott Bibliák, melyekben az igeszakaszok mellett rövid kommentárok találhatók, melyek betekintést adnak a kulturális környezetbe, egyéb háttérinformációval szolgálnak, vagy valamilyen szellemi igazságra, összefüggésre mutatnak rá. Valamint segédanyagokat, olvasóterveket tartalmaznak a Biblia hatékonyabb tanulmányozásához és megértéséhez. Magyarul sajnos még nagyon korlátozottan állnak rendelkezésünkre ilyen Bibliák. Az író itt arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy legyünk körültekintőek, hogy hiteles forrásokat használjunk.)

Légy óvatos az emberi érzésekkel!

Ne engedd, hogy az érzéseid és az érzelmeid diktálják, mi az igaz és mi nem, mi az, ami Istentől való, mi a bűn és mi nem az. Érzéseink gyakran csalnak tévútra. Van, hogy az igazság nem vált ki pozitív érzelmeket. Miközben arra törekszünk, hogy hűséges követői legyünk Krisztusnak és hű gondnokai az Isten Szavában rejlő igazságnak, vigyük érzéseinket és érzelmeinket Isten elé, ha valami, amit az Írásban olvastunk haragra gerjeszt, elszomorít, összezavar, megbánt vagy megrémít minket.

Így birkózz meg a nehéz igeszakaszokkal:

Használd a Bibliát, mint elsődleges kommentárt.

Ha nehéz igeszakasszal találkozol, nézd meg, vannak-e olyan igerészek, amik segíthetnének megvilágítani az olvasottakat. Az egyház évszázadok óta magyarázza az Írást az Írás segítségével. Ezt hívják a „hit analógiájának”. Ha nem értesz egy részt, ne próbálj úgy értelmet keresni neki, hogy közben szembemész egy jól értelmezhető szakasz üzenetével. Ha egy igerész összezavar, nehezen érted menj, nézz meg olyanokat, amiket tisztán értesz. Használd a világos szakaszokat magyarázatként!

Íme egy példa:

A János 1:1-ben ez áll: „Kezdetben volt az Ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt.”

Ki és mi az Ige? A 14. versben ez áll: „Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét.” Ha tovább olvassuk a János 1-t, világossá válik, hogy az, aki eljött és köztünk élt, Jézus. Tehát levonhatjuk a következtetést, hogy az 1. versben is róla volt szó.

Használd az idő próbáját.

Használj olyan forrásokat, amik régebbiek. A legjobb források olyan kommentárok, hitvallások és könyvek, melyek századokkal ezelőtt íródtak. Kiállták az idők próbáját, olyan emberek írták őket, akik az életüket a Biblián keresztül szemlélték és akik ajándékba kapták, hogy megértsék az igeszakaszok pontos jelentését (jó példa erre John Gill Biblia-kommentárja).

Beszéld ki.

Remélhetőleg egy szilárd bibliai alapokon nyugvó gyülekezet tagja vagy, így megkérdezheted a lelkészedet vagy egy idősebb keresztyén testvért arról az igeszakaszról, amivel küzdesz. Sokat segíthet, ha beszélsz róla és meghallgatod mások véleményét. Mint mindig, most is ellenőrizd, hogy az, amit hallasz, összhangban van-e az írással.

Barátom, nem kell félnünk a nehéz részektől vagy átugranunk őket. Isten megismerhető, ahogy a Szava is az! Légy kész arra, hogy szorgalmasan dolgozz, így pedig növekedhess Istenbe vetett hitben és tudásban. Érte megéri a kemény munka!

Jézusra tekintve,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/dealing-with-hard-passages/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Értelmezés

„Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”Máté 24:35

Kedveseim, álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon büszkék lehetünk magunkra! Miután ügyesen áttekintettük a megfigyelést, rátérhetünk a következő lépésre, az értelmezésre.

Az értelmezés során meg szeretnénk állapítani mit kívánt a szerző átadni az eredeti hallgatóságnak.

Soha ne tedd fel ezt a kérdést: „Mit jelent ez az igeszakasz számomra?”

A Szentírást bizonyos közönségnek írták, meghatározott időben és kultúrában. Ezt figyelemmel kell kísérnünk az adott igeszakasz teológiai jelentésének, lényegének pontos meghatározása érdekében. Az, hogy mit „jelent” számunkra ez a rész, irreleváns, és őszintén szólva veszélyes. Értelmezésünk során az a célunk, hogy meghatározzuk a benne rejlő teológiai igazságot. Ez egy örök igazság, amely minden kultúrára és minden népre egyaránt vonatkozik. Személyessé az alkalmazás során válik: egy igerészlet igazságának konkrét alkalmazása különböző kontextusokban eltérő lehet. Ez jelentéktelen különbségnek tűnhet, ám hihetetlenül fontos.

Miközben megpróbálod felismerni mit szeretett volna a szerző átadni az eredeti közönség számára, figyelj a következő szempontokra:

 1. Az ige olvasása közben tekints el kulturális hátteredtől és körülményeidtől.
 2. Ne keress rejtett jelentéseket, értelmezd azt szövegszerűen.
 3. Tartsd szem előtt a könyv általános összefüggéseit és történetét.
 4. Engedd, hogy az egyértelmű részek megvilágítsák a nehéz szakaszokat. Ne értelmezz újra egy egyértelmű bekezdést egy nehéz szakasz megértése után.
 5. Nézz utána a történelmi és kulturális háttérnek.
 6. Keress utána a nehezen érthető szavaknak vagy kifejezéseknek (pl. értelmező kéziszótár, idegen szavak szótára – a szerk.)

A megfigyelés során a fenti felvetések nagy részével nem foglalkoztunk. Nem vizsgáltuk a szakasz hátterét, és nem jártunk utána a nehezen érthető szavaknak. Itt az ideje, hogy megtegyük. Miután körültekintően megfigyeltük a szakaszt, és időt szántunk arra, hogy alaposan megértsük a szerző mondandóját, továbbmegyünk a megfigyelés során felmerült kérdések megválaszolására.

A következő héten további forrásokat nézünk meg, melyeket használhatunk az értelmezéshez. De most válaszoljunk a következő kérdésekre a mai IMÁK-versünkkel kapcsolatban, ami a Máté 24:35:

Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”

Értelmező kérdések:

 1. Ki beszél?
 2. Kihez beszél?
 3. Mit tudsz a hallgatóságról?
 4. Melyik időszakban zajlottak az események?
 5. Milyen kérdésekkel foglalkozik az igeszakasz?
 6. Megismétlődnek-e a Bibliában másutt a kifejtett gondolatok? Ha igen, hol?
 7. Vannak-e parancsok vagy tiltások az igerészben?
 8. Találsz-e magyarázatot arra, miért utasít, hogy tegyenek vagy ne tegyenek valamit?
 9. Hogyan segítik a környező versek az aktuális vers megértését?
 10. Milyen a szövegkörnyezet abban a részben, amelynek része ez a vers?

E kérdések megválaszolásához további forrásokat kell használnod, például egy Bibliatanulmányt vagy kommentárt, melyek kiválóan segítenek meghatározni a szakasz kulturális és történelmi összefüggéseit. Használhatod a környező részeket és verseket is, hogy tisztázd ezeket a kérdéseket.

Folytassuk Isten keresését továbbra is, ahogy tanulmányozzuk Igéjét! Ne feledd, célunk nem az, hogy megelégedjünk egy egyszerű üzenettel vagy ösztönző igazságmorzsával. A Biblia tanulmányozásának végső célja az, hogy megismerjük Istent, a jellemét, szívét, szentségét és kegyelmét. Bátorítunk, hogy ne fáradj és ne csüggedj el e csodálatos feladat során!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/on-to-interpretation/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Költői eszközök

„Mert az én gondolataim,
nem a ti gondolataitok.
Útjaitok sem az én útjaim!
— mondja az Örökkévaló. —
Amennyivel az ég magasabb a földnél,
annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,
és gondolataim gondolataitoknál.

Mert az eső és hó az égből száll le,
de addig oda vissza nem tér,
míg a földet meg nem öntözi.
Termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
hogy magot teremjen a magvetőnek,
és kenyeret az éhezőnek.
Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök:
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,
hanem minden tervemet megvalósítja,
és célját eléri.”
Ézsaiás 55:8-11

A Szentírás hemzseg a költői eszközöktől. A Szent Szellem ihletése által a Biblia emberi szerzői írás közben kreatív és művészi eszközökhöz is nyúltak, így a költői eszközök a Biblia számos, eltérő műfajú könyvében megtalálhatóak. Láthatunk itt hasonlatokat, metaforákat, ismétlést, szimbólumokat és megszemélyesítést is. Habár leggyakrabban a költői és prófétai könyvekben találkozhatunk velük, a történetírók, az evangélisták és az apostoli levelek szerzői sem vetették meg a használatukat.

Vegyük hát sorra a Szentírásban leggyakrabban előforduló költői eszközöket!

Hasonlat: A hasonlat két dolog vagy elképzelés egyértelmű, kimondott összehasonlítása, általában a „mint”, vagy másik kötőszó használatával.
Például:

„Olyan életerős lesz,
mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa…”
Zsoltárok 1:3

Metafora:
A metafora szintén két dolog összehasonlítása, amely azonban két dolog azonosításán alapszik: ebben a képletben az egyik dologgal azonosítjuk a másikat. A metafora általában azt állítja valamiről, hogy az valójában valami más.
Például:

„Az én Pásztorom az Örökkévaló!”
Zsoltárok 23:1

Megszemélyesítés:
A megszemélyesítés során egy élettelen tárgyat emberi tulajdonságokkal és jellemzőkkel ruházunk fel.
Például:

„…gyászol a mező,…”
Jóel 1:10

Antropomorfizmus:
Az antropomorfizmus Isten emberként történő ábrázolása. Mivel Isten nem látható és nem rendelkezik anyagi testtel, ezért gyakran hasonlítjuk az emberhez.
Például:

„Bizony, jobb kezed megment tőlük!”
Zsoltárok 138:7

Szimbólum:
A szimbólum, vagy jelkép egy anyagi, tárgyi entitás, mellyel egy szellemi vagy morális igazságot teszünk kézzel foghatóvá. Ezeket a Biblia néha nyíltan használja, máskor azonban csupán sugallja.
Például:

Hét napon keresztül ilyen kovásztalan kenyeret egyetek — a »szükség kenyerét.«”
5 Mózes 16:3

Metonímia:
A metonímia egy főnév helyettesítése egy másik főnévvel. Az alábbi példában Mózes és a próféták képviselik a Bibliát, melyet valójában Mózes és a próféták írtak.
Például:

„Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!”
Lukács 16:29 (Új fordítású Biblia)

Szinekdoché:
Jelentésátvitelen alapuló kép, amelynek számos felhasználási módja ismert. A szinekdoché során az író egy adott szóval helyettesít egy másik szót, a két szó közti kapcsolat alapján. A szinekdochénak több fajtája van: az általános képviselheti az egyedit, vagy az egyedi az általánost; az egész képviselheti a részt, és fordítva.
Például:

Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik…”
Efézus 6:12 (Új fordítású Biblia; a test és vér itt az egész embert jelképezik, melynek részei.)

Hiperbola:
Egy érv nyomatékosítása érdekében elkövetett szándékos túlzás.
Például:

„[A katonák mind] hajszálpontosan céloztak a parittyájukkal.”
Bírák 20:16

Irónia:
Az irónia az, amikor a beszélő pont az ellenkezőjét mondja annak, amit át szeretne adni. Az irónia gyakran szarkazmus vagy gúnyolódás formájában jelenik meg.
Például:

„Mondhatom, nagy dicsőség, ahogyan ma Izráel királya bolondot csinált magából!”
2 Sámuel 6:20

Oximoron:
Egymásnak ellentmondó szavak vagy kifejezések összekapcsolása a jelentés gazdagítása érdekében.
Például:

„…okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul…” – Róma 12:1
(Új fordítású Biblia; az áldozat általában egy már megölt állat volt.)

Ismétlés:
Ugyanazon szavak vagy kifejezések ismétlése érvelés vagy egy gondolat kihangsúlyozásának céljából.
Például:

„Megőrzöd őket teljes békességben,
mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!”
Ézsaiás 26:3
(Ezt ugyan nem minden fordítás adja vissza, azonban a héber „shalom” szó ebben a részben kétszer szerepel.

Költői kérdés:
Amikor valaki költői kérdéssel él, akkor valójában nem választ keres, hanem sokkal inkább érvelni kíván a feltett kérdés segítségével.
Például:

„Tudod-e, mikor ellik a hegyi kecske?”
Jób 39:1

Most, hogy egy kicsit beszéltünk a költői eszközökről, esetleg akad közöttük olyan, amelyet azonosítani tudsz a mára kijelölt igerészben?

Hogyan használja az író a költői eszközöket arra, hogy átadja nekünk az üzenetét?

Mit gondolsz, ez vajon segíti a rész üzenetének kiemelését?

Miért? Miért nem?

Ahogy a tanulmányozás végére érsz ma, szánj egy percet arra, hogy dicsőítsd Istent és adj hálát az Ő kreativitásáért, hiszen az évezredek alatt számtalan írót megihletett, hogy személyét írásos formában is megismerhessük. Dicsérd Őt azért, mert az emberek gondolataitól és terveitől függetlenül az Ő tökéletes akarata valósul meg.

*A költői eszközök itt olvasható lefordított definíciói Gordon Johnston Introduction to Biblical Hebrew Poetry [Bevezetés a bibliai zsidó költészetbe] című órájának jegyzetei alapján készültek. A fordítás további forrása a http://enciklopedia.fazekas.hu/retorika/Szinekdoche.htm volt.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/literary-devices/
Fordította: Szabó Anna
Kép: Vasadi Dubován Judith

Az Úr törvénye tökéletes

Az Örökkévaló tanítása tökéletes,
    helyreállítja az ember lelkét.
Az Örökkévaló törvénye megbízható,
    bölccsé teszi még az egyszerű embert is.
Az Örökkévaló rendelkezései helyesek,
    megörvendeztetik szívünket.
Az Örökkévaló parancsai világosak,
    megvidámítanak bennünket.

Az istenfélelem tiszta és helyes,
    örökké megmarad.
Bizony, az Örökkévaló döntései
    mind érvényesek, igazságosak és helyesek
!
Zsoltárok 19:7-9

Ha közelítünk Istenhez, azt ígéri, Ő is közelít hozzánk. Az Ő Szava tökéletes, megbízható és igazságos. Keressük Őt Bibliatanulmányunk ezen új hetében is!

Végezzünk ma további megfigyeléseket! Tudom, hogy unalmasnak tűnhet ennyi időt megfigyeléssel tölteni. De minél többet elmélkedünk egy igerészen, annál helyesebben értjük és tudjuk azt átültetni a gyakorlatba is. Szánjunk hát időt erre a lépésre és tanuljuk meg milyen eszközök segíthetnek minket még hatékonyabbá tenni a Bibliatanulmányozásunkat!

Ma, miközben a Zsoltárok 19:7-9-t olvasod, karikázd be a jelzőket, melyeket Isten Szavának jellemzésére használ. Szedd őket listába!

Ezután húzd alá annak a leírását, hogy mit tesz Isten szava! Ezeket a kifejezéseket is listázd!

 • Mit veszel észre ezekben a szavakban, kifejezésekben?
 • Ezek a szavak pozitívak vagy negatívak?
 • Mit jelentenek ezek a szavak a te aktuális helyzetedben?

Keresd meg az Isten Szavával kapcsolatban kijegyzetelt melléknevek definícióját.

Keresd meg az igék definícióját is, amik leírják, mit tesz Isten szava.

Mi a közös ezekben a definíciókban? Miben térnek el?

Még nem értünk az értelmezés és a gyakorlatba való átültetés végére, de gondold át, hogy mit tanultál ma Isten Szavával kapcsolatban és írd le röviden a saját szavaiddal, hogy milyen tulajdonságai, jellemzői vannak Isten Szavának!

Dicsérd Istent ma Igéjéért!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-law-of-the-lord-is-perfect/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Általa alkotva

„A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú, aki minden teremtmény előtt született, s aki által Isten a mindenséget teremtette: a mennyei és földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a Fia közreműködésével, és a Fia számára teremtette.” – Kolossé 1:15-16

Ez a néhány Kolosséiaknak írt vers hihetetlen leírást nyújt Krisztus felsőbbrendűségéről. Nemcsak arról tájékoztatnak, hogy ki Jézus, hanem hihetetlen betekintést nyújtanak az Ő hatalmába és képességeibe.

Van néhány hihetetlen igazság, amelyet ebben a részben látnunk kell, tehát merüljünk bele együtt!

Kezdjük azzal, hogy tíz észrevételt írunk ki a részből. Ha emlékeztetőre van szükséged, tekintsd meg az előző bejegyzést néhány dologért, amit meg kell figyelni. Ne feledd, hogy a megfigyelés célja az, hogy csupán azt rögzítse, amit látunk. Még nem vonunk le következtetéseket, még nem alkalmazunk semmit.

Nagyszerű megfigyelési technika az ismételt szavak vagy kifejezések rögzítése. Látsz ismételt szavakat? Húzd alá őket a szakaszban.

Ezután jelölj ki minden igét. Az igék lehetnek mind cselekvések, mind állapotok. Vagyok, van, vannak, volt, voltak, lenni és voltunk, mind igék.

Mit észlelsz az ismételt szavak és igék megjelölése után? Ismétlődik valamilyen ige?

Ezen a héten azt vizsgáltuk, hogy Isten milyen módon tárja fel magát. Isten kinyilatkoztatja önmagát Szaván keresztül, de a teremtésben is feltárja magát. A Kolossé 1:15-16 szerint hogyan tárja fel Isten magát vagy jellemét a teremtésben?

A szerző egyszer megemlíti a teremtést, és kétszer azt mondja, hogy Krisztus teremtett mindent.

 • Mit állít a szerző, hogy Krisztus által teremtetett?
 • Miért lettek teremtve ezek a dolgok? Mi célból?

Miután időt töltöttél ezeknek a verseknek a megfigyelésével, mit fedett fel neked Isten? Ezen a héten a megfigyelésre összpontosítunk, de mivel a jövő heti célra is gondolunk, szánj némi időt arra, hogy elgondolkodj néhány olyan módon, amellyel életedben alkalmazhatod azt, amit megtanultál és megfigyeltél.

Barátaim, Isten hűséges. Megmutatta Magát a teremtésben és az Igében. Továbbra is felfedi magát nekünk. Ahogyan közeledünk hozzá, Ő hűséges és közelít hozzánk. Fussunk keményen továbbra is Ő utána. Ő a Teremtőnk, hűséges Megváltónk és szerető Atyánk. Minden Általa teremtetett. Megnyugodhatunk ebben az igazságban, biztosak lévén affelől, hogy semmi nem történhet meg velünk, ami nincs a Tervében és Céljai között.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/created-by-him/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith