Jobbá válni

Julie McIlhatton

Nemrég azt mondták a gyerekeim, hogy ha nem tartasz be egy kisujj esküt (olyan ígéret, melyet a kisujjainkat összefűzve teszünk egymásnak), akkor az említett kisujj le fog esni. Ezzel a következménnyel az én gyerekkoromban még nem kellett számolni, de mindannyiunk szerencséjére nem is igaz.

A szövetségek olyan egy-,vagy kétoldalú szerződések, amikben a felek ígéreteket tesznek, hogy mit fognak tenni. A Bibliában Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, Mózessel, Dáviddal és még rajtuk kívül másokkal is. Ezekben a szövetségekben Isten újra és újra elkötelezte magát arra, hogy az Istenük legyen, és hogy őket (valamint az utódaikat) tekinti népének.

Isten Ábrahámmal kötött szövetségében kimondja, hogy Ábrahámot nagy nép atyjává teszi és hogy az ő magja által nyer majd áldást a föld minden népe. Mózest arra használta Isten, hogy kimentse népét a rabszolgaságból. Ismét szövetséget kötött velük, melyben konkrétan meghatározta, hogy mi a jó és mi a rossz, milyen szabályok szerint éljen Isten népe az Ígéret Földjén. Ábrahám utódai immár nagy nemzetté lettek. Az Istennek való engedelmesség fontosságát megerősíti ehhez kapcsolódó áldásokkal és átkokkal is, hiszen Isten népének az volt a rendeltetése, hogy Isten tanúi legyenek más nemzetek előtt. Dávid király ideje alatt Isten újból szövetséget kötött, ezúttal Dáviddal, és megígérte, hogy vérvonalából olyan király fog származni, akinek uralkodása nem ér majd véget, aki tökéletesen fog uralkodni és minden nép rajta keresztül nyer majd áldást.

Isten az Ószövetség során végig hűséges volt a népéhez, azonban ez a nép újra és újra elbukott a szövetség vállalásainak megtartásában. Isten népe többször hűtlenné vált Hozzá.

Jeremiás próféta, akit a Zsidókhoz írt levél 8. fejezete idéz, egy olyan új szövetségről prófétált, amit nem kőtáblákba, hanem Isten népének a szívébe és elméjébe vésnek, egy átformáló szövetségről. Ezékiel is észlelte, hogy mennyire szükség van a szívek változására (nézd meg az Ezékiel 11:18-20-t és a 36:25-28-t). Isten Ádám és Éva teremtése óta olyan emberekre vágyik, akik teljes szívükből, teljes lényükkel imádják Őt.

A régi szövetség jó volt, de a törvény nem tudta megváltoztatni az emberek szívét. Az ószövetség korában újra és újra áldozatokat kellett bemutatni, akkor is, amikor a papok és királyok meghaltak és új papok és királyok váltották őket, hiszen mindannyian bűnösek voltak. A törvény rámutat arra, hogy képtelenek vagyunk a szentségre, és hogy szükségünk van a megígért Messiás szabadítására. Nem tudjuk megtartani a szövetség ránk vonatkozó részét, ezért megérdemelnénk, hogy Isten eltaszítson minket.

Hálára ad okot, hogy Isten belépett a történelembe és az emberré lett Jézus mindent megváltoztatott! Jézusig senki sem tudta tökéletesen megtartani és betölteni az ószövetséget. Ő viszont az utolsó vacsora alkalmával új szövetséget kötött, amikor azt mondta: „Ez a pohár bor az Új Szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom áldozatul. Ezt tegyétek ti is — így emlékezzetek rám, valahányszor ebből isztok!” (1 Korinthus 11:25).

Jézus olyan életet élt, amely tökéletesen megfelelt a törvénynek, és halála értünk hozott áldozat volt. Harmadnapon pedig feltámadt és legyőzte a halál erejét. A kereszten bemutatott áldozata egyszer és mindenkorra betöltötte az áldozati rendet. Az Ő áldozatán keresztül mi is szentek lehetünk.

Isten azért avatkozott így közbe, hogy a Szentlélek, aki életet hoz, át tudja formálni a szívünket. „Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten maga mondta: „Velük együtt fogok lakni, és közöttük járok, Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek.” (2 Korinthus 6:16). Most már teljes szívvel tudjuk imádni és szolgálni Istent, mivégre is teremtettünk.

Az Istennel kötött szövetségünk Jézusban jobbá vált. Nem tudtuk megtartani a szövetség ránk eső részét, ezért Isten megtette helyettünk! Új szövetséget kötött velünk Jézus halála és feltámadása alapján. Megmenekültünk! Krisztus által elfogadhatóak lettünk, Ő ugyanis megtisztít és szentté tesz minket. Az újszövetség nagyobb, mint az ószövetség, mert „örökké tartó megváltást szerzett nekünk”. (Zsidók 9:12). Isten többé nem emlékszik a vétkeinkre és így megkaphatják „örökkévaló örökségüket” (Zsidók 9:15), mindazok, akik benne hisznek.

Krisztusban a kőszívünk helyére hús-szív került. A szellemi halálból átmentünk az életbe Jézus nagylelkű ajándéka árán. Ő az örök Király. Általa nyert áldást a föld minden népe. Jézus megment, megszabadít és minden képzeletet felülmúlóan megáld minket. Ezért mi hálás szolgái vagyunk, akik teljes szívvel megtartják az újszövetséget.

Te vagy Istenünk, mi pedig a néped vagyunk.

„A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája — vagyis népe — nagy Pásztorát, Urunkat, Jézust, aki a saját vére által megkötötte az Örökkévaló Szövetséget. Most pedig a Békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát véghezvigyétek. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus segítségével Isten változtasson benneteket olyanná, hogy örömét lelje bennetek. Jézusnak legyen dicsőség örökké! Ámen.” Zsidók 13:20-21.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/changed-for-the-better/
Fordította: Szabó Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

Julie McIlhatton a gyönyörű Észak-Írországban él szerető férjével és két csodálatos fiával. Áldásnak tekinti, hogy teljes idejű anyuka lehet és a gyülekezetében számos szolgálatból kiveszi a részét. Szabadidejében filmet néz, társasjátékozik vagy sétálni indul (már ha éppen nem esik!). Szeret mindenféle zenét hallgatni, és lenyűgözi, hogy a megfelelő zene milyen könnyűvé teszi az olyan hétköznapi feladatokat is, mint a takarítás. Égetően tudatában van annak, hogy Isten érdemtelenül árasztja rá szeretetét és kegyelmét. Ezért is keresi a lehetőséget, hogy megdicsőítse Őt és örökké vele legyen.

Szintén kedvelheted

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .