Hóseás – A próféta, Isten embere

Kulcsgondolat: Istennek a népe iránti szeretete nem változik a nép lelki paráznasága és az ítélet ellenére sem!

A próféta:

Isten szava a prófétán, mint emberi közvetítőn keresztül érkezik. Először hozzá lesz Istennek szava. Neki kell először megértenie és magáévá tenni, elfogadnia az Igét, majd azt követően tudja továbbadni.

A próféták gyakran kaptak környezetük felrázására nehéz feladatot, ami őket meggyötörte, környezetük megütközött rajta. Ézsaiás alsóruhában, mezítláb járt három esztendeig (Ézs 20), Jeremiás nem nősülhetett meg, és nem teljesíthette társadalmi kötelezettségeit (Jer 16:1-13); Ezékiel emberi ganéjon süti kevés és rossz kenyerét (Ez 4:9.).

Hóseásé volt a legnehezebb. Életének meg kell jelenítenie, hogy Izráel az idegen isteneket (Baálokat) kezdte el követni, az Úrral kötött korábbi szövetséget megszegte, és az eddigi útról letérve más úton jár.

A történelmi háttér:

Hóseás próféta akkor szolgált, amikor éppen lezárult Izráel történetének egy virágzó korszaka, közvetlenül azelőtt, hogy Kr. e. 722-ben az országot elfoglalták az asszírok. Szolgálatát valószínűleg II. Jeroboám uralkodásának végén kezdte. Legalább 38 évig prófétált.

Apja neve Beéri, de ez nem mond el semmit a származási helyéről és a hátteréről. Egyesek azt gondolják, hogy pék volt, mivel jól ismeri ezt a mesterséget (7:4-8), de mivel a földműveléssel kapcsolatban is több leírást (10:11-13, 13:3) találunk, ebben nem lehetünk biztosak. Az a legvalószínűbb, hogy hivatásos prófétaként tevékenykedett.

Az író próféták közül ő volt az egyetlen, aki az északi királyságból (Izráelből) származott, és próféciája is elsősorban arra a királyságra vonatozik; de mivel prófétai tevékenységének idejét Júda királyainak említésével adja meg, a könyv valószínűleg Júdában íródott az északi főváros, Samária bukása után.

Az északi királyság tragikus utolsó napjaiban, 25 év alatt (II. Jeroboámot követően) hat király uralkodott (2Kir 15:8-17:41). Ezek a királyok, akiket Isten „haragjában” adott és „felindulásában” vett el (13:11), úgy sodródtak, mint „forgács a víz színén” (10:7). Egyik vérontást a másik vérontás követte (4:2). Asszíria nyugatra terjeszkedett; … Izráel vallása teljesen megromlott. Hivatalosan Istent imádták, de az istentiszteletük mindenütt keveredett a bálványimádattal és a Baál tiszteletével. Az ország meglehetősen erős és gazdag volt II. Jeroboám idejében, de halála után gyors hanyatlás következett be mind gazdaságilag, mind politikailag. Asszíria ill. Egyiptom fenyegetése között éltek, de mégis figyelmen kívül hagyták Istent. Végül Asszíria igázta le teljesen Izráelt Kr.e. 721- ben.

A családi háttér:

Szokatlanul furcsa parancs: Hóseástól azt kéri Isten, vegyen feleségül egy parázna nőt (ebbe belegondolni is fájdalmas, nemhogy megtenni, érinteni. Isten embere tudta, hogy ha tisztátalan nőt érint akkor ő maga is tisztátalanná válik általa. Ezt kéri Isten?)

Tragikus családi élet, igaz? Nem tipikus…

Hóseás engedelmeskedett. Elment, megkereste – a nevén nevezett asszonyt – Gómert, és megkérte, hogy legyen a felesége.

Majd megszerette őt…

Három gyermekük született, akiknek nevei egy-egy üzenetet közvetítettek Izráel felé. De egy idő után Gómer elhagyta és megcsalta a férjét. Hóseás továbbra is szerette őt. Szeretete egyre mélyült, és talán azt is kezdte megérteni, mire gondolhatott Isten.

Végül – bár az asszony szinte a szeretők rabszolgájává vált – visszavásárolta őt a sötétségből. Kivásárolni a focistákat szokták… de ez más volt. Itt mindenét odaadta Hóseás, de legfőképpen a hűséges szívét.

Helyreállította felesége eredeti státuszát a családban, bár egy ideig nem élt vele, csak a házban adott neki helyet.

Milyen ember is volt Hóseás? Engedelmes és hűséges! Bár a szíve többször összetört, és valószínű, hogy azt is érezte, hogy nem bírja tovább.

Isten szeretetével szeretni, az nem emberi képzelgések sorozata. Nem „majd kitartunk egy ideig, aztán meglátjuk”. Az megmarad! És visszavár! Elfedez és bekötöz.

Hóseás kiválóan szemlélteti ezt a fajta szeretetet. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten, Izráel hűtlensége miatt. Olyan hatással volt a következő korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.

Tanulhatunk Hóseás prófétától: – új kezdetet hirdetett, lehetőséget a megtérésre – buzdított a szeretetre és Isten megismerésére.

Vajon mi lenne, ha ma találkoznánk Hóseással? Mit kérdeznénk tőle? Bemennénk-e Gómerhez és Hóseáshoz egy házicsoportra?

Rodák Kinga

Szintén kedvelheted

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .